2.12.18

MŠMT: Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2019 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol. Cílem výzvy je navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol a činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci. Navázaná spolupráce by měla umožnit podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a zlepšit podmínky pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

Žadateli o dotaci v rámci výzvy mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní formě
  1. spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
  2. nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
  3. ústavu podle občanského zákoníku,
  4. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 15. ledna 2019 do 12 hodin.

Podrobné informace jsou uvedeny zde:

Text výzvy: Vyhlášení výzvy.pdf

Přílohy:2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nesmyslná přihrávka pro neziskovky.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nase ziskove neziskovky maji prisun....
Proc to neresi mpsv? Nejsou tam nahodou za to placenimurednici?

Okomentovat