17.12.18

Liga lidských práv se důrazně distancuje od obsahu i stylu vyjádření Zuzany Candigliota na sociální síti Facebook v diskuzi o autistických dětech

Z vyjádření Ligy lidských práv na sociální síti Facebook vybíráme: "Protože nejde o první případ v nedávné době, kdy jsou vyjádření Zuzany Candigliota v rozporu s hodnotami Ligy a ohrožují její pověst, zvážíme také další kroky. V rámci kolektivu Ligy budeme v příštích dnech diskutovat o budoucnosti naší další spolupráce a jejích pravidlech."
Celý text:

Liga lidských práv se důrazně distancuje od obsahu i stylu vyjádření Zuzany Candigliota na sociální síti Facebook v diskuzi o autistických dětech.

Především pak od jejího vyjádření, že rodiče těchto dětí by měli mít za určitých okolností možnost rozhodnout o jejich eutanazii. Tento názor je v rozporu s aktuálně uznávanými lidskoprávními standardy. Nesplňuje ani základní podmínky (v některých evropských zemích legální) eutanazie ve smyslu urychlení neodvratné a blízké smrti s cílem zkrátit nesnesitelné utrpení, ke kterému musí pacient dát opakovaně informovaný souhlas.

Zuzana Candigliota už od pondělí 10. 12. 2018 není statutární zástupkyní Ligy lidských práv (v rejstříku spolků dosud není aktualizováno) a zůstává v roli spolupracující advokátky. V tomto smyslu jde o její soukromá vyjádření.

Protože nejde o první případ v nedávné době, kdy jsou vyjádření Zuzany Candigliota v rozporu s hodnotami Ligy a ohrožují její pověst, zvážíme také další kroky. V rámci kolektivu Ligy budeme v příštích dnech diskutovat o budoucnosti naší další spolupráce a jejích pravidlech.

Dan Petrucha
Předseda Ligy lidských práv

Žádné komentáře:

Okomentovat