1.12.18

Jiří Karen: Učitelé se bouří proti konzervativní tradici

Vyhrožování, snížení úvazku, psychický nátlak i vyhazovy. Tomu všemu čelí v českých školách řada pedagogů, kteří se snaží učit inovativními metodami v souladu s moderními didaktickými trendy. Co všechno kvůli zastaralému školství ztrácíme?

Konzervativní prostředí českých škol, založené na tradiční a autoritářské výuce klade některým učitelům, zkoušejícím nové metody, řadu překážek. Učitelé popisují situace, kdy jsou nuceni učit podle zastaralých osnov z roku 1996, je na ně kladen nátlak, aby používali didakticky nevhodné metody jako výklad a diktování do sešitu a v řadě případů je jim dokonce vyhrožováno vyhazovem z práce, pokud se nepřizpůsobí požadované klasické podobě vyučování.

Příběhy jednotlivých učitelů jsou pravidelně publikovány na facebookové stránce Nechte nás sakra učit dobře, jejíž ambicí je poukázat převážně na nevalnou kvalitu výuky na českých školách. Stránka zveřejňuje příběhy učitelů, kteří zde popisují své zkušenosti s problémy doprovázejícími aplikaci moderních metod, ale také své zážitky s rasismem některých ředitelů, neřešenou šikanou či nevyhovujícími pracovními podmínkami na soukromých školách.

Mezi emblematická témata patří zejména vyžadování tradičního schématu vyučovací hodiny – frontální výuku a diktování do sešitu. Převažující podobu tohoto z didaktického a pedagogického hlediska naprosto neefektivního a nevhodného způsobu výuky potvrzují taktéž statistická šetření České školní inspekce i empirické výzkumy na českých univerzitách.

Lavenderhill
Učitel jako ochránce pořádku trestající jakékoli odchýlení od normy. Není to v 21. století již trochu anachronismus? Foto archiv University of Oregon

Přestože závazné kurikulární dokumenty ministerstva deklarují snahu o aktivizující inovativní výuku, realita praktické školní hodiny je ideálu dalece vzdálena. Smyslem velké kurikulární reformy českého školství v roce 2008 přitom bylo zbavit učitele povinnosti odučit „přikázané učivo“ a dát jim svobodu ve výuce, aby si učivo mohli sami vybrat v kontextu Rámcového vzdělávacího programu.

Z příběhů některých učitelů zveřejněných na stránce přitom vyplývá, že část českých škol nejen vědomě ignoruje závazný státní apel na moderní vzdělávání, ale že dokonce inovativní postupy aktivně blokují za využití nejrůznějších forem nátlaku a perzekuce.

Rámcový vzdělávací program tak řada škol zcela ignoruje a učitelé často frontálně předávají žákům absurdní množství odborného učiva, které jejich krátkodobou pamětí proteče bez jakéhokoliv efektu.

Takovýto způsob „výuky“ se dá považovat na základě nesčetné řady vědeckých výzkumů v oblasti kognitivní psychologie i psychologie učení téměř za pedagogický zločin. Žáky frustruje, vytváří v nich niternou nechuť k jakémukoliv vzdělávání obecně a neumožňuje rozvíjet klíčové dovednosti pro život v 21. století, jako je kreativita, soft skills, kritické myšlení či schopnost racionálně pracovat s informacemi.

N základě různých indicií a jednotlivostí se lze jen domnívat, co všechno k takovému stavu vedlo, protože relevantní statistická data neexistují. Jako významný faktor se zdá být autoritářská tradice českého školství kořenící snad až někde v 19. století, v militarismu pruské důstojnické školy. Neslučitelnosti takového přístupu s demokracií si byli vědomi někteří už v 90. letech, jak ukazuje například vynikající dokumentární film Škola demokracie Tomáše Škrdlanta.

Učitelé vnímající se jako nadřízení prosazují svou mocenskou autoritu vůči žákům, přičemž transmisivní výuka (učitel-vládce předává ústně informace pasivnímu žákovi-podřízenému) se zde stává účinným nástrojem disciplinace a nadvlády. Ostatně vzpomínky mnohých na školní léta jsou zcela prosyceny obrazy mocenského zneužívání učitelského postavení.

Hluboká konzervativnost českého školství podle některých možná souvisí s tím, že řada učitelů často spadá do psychologického typu „ochránce“ (nutno přiznat, že podle vědecky sporné teorie MBTI) zapáleně hájícího status quo a vyžadujícího tvrdé potrestání jakéhokoliv přečinu vůči řádu.

Dalším důležitým faktorem je hluboká, často na základě zkušenosti oprávněná a logická, nedůvěra českých učitelů vůči státu a ministerstvu, na základě čehož velké množství škol zcela odmítlo dobře míněnou (a v lecčems opravdu zásadně progresivní) kurikulární reformu jako „další zbytečné ministerské papírování, které je třeba nějak ošulit“.

Nutno podotknout, že ministerstvo školství aplikaci kurikulární reformy tragicky podcenilo a skoro absolutně ignorovalo vysvětlování a proškolování učitelů v efektivních pedagogických metodách. Připočteme-li zoufalé podfinancování českého školství a ostudné platy učitelů, objevuje se nám výbušná směs hrozící nenávratně poškodit budoucí generace.

Samozřejmě existuje stále se rozšiřující řada kvalitních a stále se zlepšujících škol, které vycházejí z moderních pedagogických východisek, jejichž cílem je plně rozvinutá osobnost žáka namísto stroječku na krátkodobou recitaci. Nicméně se ukazuje (i na základě výzkumů), že ona katastrofálně tradiční škola plná frontální výuky, biflování, autoritářství, ponižování, nadvlády a frustrace je stále výrazně většinovým trendem, zvláště v oblastech mimo velká města.

České školství je zatíženo strukturálními problémy, avšak zdá se, že konkrétní podoba vyučovací hodiny „řeknu ti-napiš si-řekni mi zpět-známka“ je problémem nejpalčivějším, protože se týká celé mladé generace teď a tady. Každým dnem, kdy mladí chodí do panoptikálního skanzenu současné školy „odtrpět si denně těch šest hodin“, ztrácí naše společnost ohromný kus potenciálu čelit chaotickému digitálnímu věku nepředstavitelně rychlé budoucnosti.

Parafrázuji, co jsem četl na sociálních sítích: „Chceme po osmnáctiletých, aby jako dospělí občané naší republiky kriticky analyzovali mediální sdělení, aby byli aktivní a společensky angažovaní, aby dokázali čelit propagandě, aby měli všechny ctnosti demokratického občana, aby byli svobodní, kritičtí, myslící, ekologicky uvažující, kulturní, solidární, soucitní, empatičtí, vnímající a nezávislí… a přitom jsme po nich ještě před měsícem nekompromisně vyžadovali, aby se přihlásili o dovolení, zda můžou jít na záchod.“

Převzato z Deníku Referendum

20 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelé popisují situace, kdy jsou nuceni učit podle zastaralých osnov z roku 1996

Pytlici měli zato, že osnovy stanovují obsah, a ne způsob. Mohl by někdo znalý naznačit pytlikům, co se třeba v počtech změnilo za posladních dvacet dva let? Přímá úměra přestala být přímá, a nebo úměrná?
V kteréže to škole v dnešní překotně měnící se době vyhrožují vyhazovem učitelům například právě té matematiky? A už ti bědní učitelé popsali ona zkompetentňovací muka třeba školní inspekci? Ty šiky inspektorů, kteří by do takové školy napochodovali v mžiku, si pytlici snad ani nedovedou představit.
Situace úděsná je. Bezesporu. Především v tom, že tyhlety snůšky je někdo ochoten sesmolit, někdo je ochoten je publikovat a především, že je někdo schopen je brát vážně. To jsou ty zanedbané mediální gramotnosti...

krtek řekl(a)...

Dojmy a pojmy. Jak časté.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Predpokladam, ze ojidinele pripady urcite existuji.
Nemyslim si, ze v clanku popisovane jevy jsou masove. Takze se jedna o sireni poplasne zpravy. Nase skoly se zmenily. Jiste, ze se meni pomalu a postupne. A tak to take ma byt. Cokoli naveleneho shora je vzdy globalni katastrofou.
Vsechny ty clanky o chudince Marii Terezii, jsou ucelove. Musi se preci vytvorit veleproblem, ktery potom dana arganizace bude “ zachranovat”. Za penize.
Tudiz jeste radeji jednou opakuji: nase skolstvi se meni, sdola vuli ucitelu, a menit se i nadale bude. Ze sociologickeho hlediska stale obcas budou k videnimurcite excesy, ktere statisticky odpovidaji normalnimu stavu. Netreba z toho delat problem.

Pepouš řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pepouš řekl(a)...

„Chceme po osmnáctiletých, aby jako dospělí občané naší republiky kriticky analyzovali mediální sdělení, aby byli aktivní a společensky angažovaní, aby dokázali čelit propagandě, aby měli všechny ctnosti demokratického občana, aby byli svobodní, kritičtí, myslící, ekologicky uvažující, kulturní, solidární, soucitní, empatičtí, vnímající a nezávislí… a přitom jsme po nich ještě před měsícem nekompromisně vyžadovali, aby se přihlásili o dovolení, zda můžou jít na záchod.“

Jo, jo, měl bych se nad sebou zamyslet, doba si to prostě žádá. Ale už na tom pracuji.

Takže co nejdříve zařadíme solidárnost kladných čísel k chudinkám číslům záporným. Rovnice budeme řešit nezávisle na ekvivalentních úpravách. Pokusíme se čelit propagandě Pythagorovy věty a podrobíme ji kritické anylýze a budeme bojovat proti diskriminaci ostroúhlých a tupoúhlých trojúhelníků. Budeme soucitní a jednou provždy přestaneme lámat chudinky výrazy na lomené. Přestaneme krátit zlomky, abychom respektovali svobodu čitatelů a jmenovatelů. Pokusíme se omezit odstraňování závorek, není přeci ekologické se zbavovat něčeho, co dosud slouží. A samozřejmě budeme genderově korektní a místo "ta kružnice" zavedeme neutrání "to kružnico" a "ten čtverec" budeme nadále zmiňovat jako "to čtverco"! Ale to je jen začátek,vnímající žáci jistě sami brzy pochopí a aktivně a společensky angažovaně začnou pořádat happeningy a petice za krychlo, kvádro, jehlano, kuželo a koulo.

To by bylo, abych z vás, milí žáci, toho demokratického občana nevytřískal!

P. Vršecký řekl(a)...

Výklad je didakticky nevhodná metoda? No to mně teda posol bulvu:-) Ale že takovou snůšku hovadin otisknou zrovna v Deníku Referendum vlastně ukazuje, že všechno je jak má být......

V. řekl(a)...

co se třeba v počtech změnilo za posladních dvacet dva let?

Napr. to, ze absolvent 9. tridy neumi malou nasobilku, gymnazista nevi, ze sest tretin je (jsou?) dve a desitky dalsich prikladu kazdy ucitel matematiky doplni sam...

Skoro se mi zda, ze ty nove moderni pedagogicke metody jsou pouze nove a moderni... lidstvo pouziva nove misto fungujiciho a nazyva to pokrok.

Ygrain řekl(a)...

"Výklad je didakticky nevhodná metoda? No to mně teda posol bulvu:-)"

Jo, taky mi bulva málem vypadla, když to uzřela. "Výklad je didakticky nevhodná metoda" namísto "používat výklad jako jedinou metodu je didakticky nevhodné" jednoznačně spadá do kategorie "používání cizích termitů přináší značná rizota".

Jiří Kostečka řekl(a)...

Já to znám jako "Nepoužívejte cizích termitů, aby to neskončilo katastrálním fiakrem."

Jinak takovou snůšku hovadin už jsem nečetl hodně dlouho. Pytlici si už dříve správně všimli účelového sesmolování "vzorových témat" v seriálu Nechte nás sakra učit dobře. Jediné, co v té Karenově slátanině sedí naprosto přesně, je konstatování "zoufalé podfinancování českého školství a ostudné platy učitelů".

Jen v rámci možnosti využití tohoto blábolu pro mediální výchovu uveďme několik citátů, které jsou přímo kvintesencí podrazácké novinářské manipulace a sprostých argumentačních faulů:
1) "Tomu všemu čelí v českých školách řada pedagogů" - Řada: to je percentuálně kolik? Jaký vědecký výzkum to zjišťoval a kde byly jeho výsledky publikovány?
2) "Hluboká konzervativnost českého školství podle některých možná souvisí s tím, že řada učitelů často spadá do psychologického typu „ochránce“ (nutno přiznat, že podle vědecky sporné teorie MBTI) zapáleně hájícího status quo" - "Možná", "řada" učitelů, "podle vědecky sporné teorie": to se vážně autor článku nestydí ani trochu? Kromě toho: kdo nezvratně dokázal, že současné české školství je skutečně konzervativní? Kde bere autor tohle urážlivé přesvědčení? Na základě deseti ublížených příběhů?
3) "Nicméně se ukazuje (i na základě výzkumů), že ona katastrofálně tradiční škola plná frontální výuky, biflování, autoritářství, ponižování, nadvlády a frustrace je stále výrazně většinovým trendem, zvláště v oblastech mimo velká města." - Na základě JAKÝCH výzkumů?? Nevím o jediné vědecké studii, která by prokázala, že autoritářství a ponižování je na našich školách "výrazně většinovým trendem". A pokud jde o frontální výuku: to je stejný nesmysl jako onen idiotský výrok o metodě výkladu. Za prvé frontální výuka je často jediná možná ve třídách o 30 žácích, má-li učitel aspoň trochu stíhat, za druhé skupinová práce se nehodí pro každé téma a každou didaktickou situaci. Paušálně spláchnout biflování už je hloupost hraničící s poletující holubičkou: v každém předmětu jsou pasáže učiva, jež se prostě odvodit nedají (v češtině např. vyjmenovaná slova), jinde musí mít žák/student v hlavě potřebnou sumu fakt, jinak nedokáže z ničeho odvozovat něco a jen žvaní; konečně existují situace, kdy člověk musí mít nabiflované vědomosti v hlavě, protože není čas ani možnost si je dohledávat v dané chvíli na internetu (např. při lékařském zákroku).

Atd. Neskutečný paskvil! Problém je v tom, že tyhle kecy aktivistů a neziskovek se někomu (žel často rodičům a dospívajícím žákům) hezky poslouchají, ovšem ve školství můžou napáchat nekonečné škody. Resp. už páchají.

Radek Sárközi řekl(a)...

Bouří? Jen si stěžují na tom webu...

Eva Adamová řekl(a)...

No to se nám tu zase kdosi vyřádil. Jenže to, co dotyčný v článku popisuje, z těch několika příspěvků uveřejněných na "Nechte nás učit dobře" zas až tak nečiší, jako že z nich bohužel čiší to, že se nám po školách potloukají i nervově labilní jedinci, kteří nejsou schopni řešit své pracovní problémy jinak než kydáním špíny na všechny okolo. Z těch šesti příspěvků, co se zde objevily, byl totiž jednoznačně odpovídající realitě jen ten o situaci na soukromých školách, ty ostaní spíš vypadají, jako podklady na vyšetření na psychiatrii.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Me ty postrehy pripominaji jeden projekt pani Valachove. Za penize byly sbirany pribehy pod nazvem Pribehy dobre praxe.

Nicka Pytlik řekl(a)...

'co se třeba v počtech změnilo za posladních dvacet dva let?'
Napr. to, ze absolvent 9. tridy neumi malou nasobilku...


To se ovšem nezměnily počty, ale absolventi deváté třídy.

Ivo Mádr řekl(a)...

"co se třeba v počtech změnilo za posledních dvacet dva let?"

Co se v počtech změnilo za posledních 2 tisíce let? Nyní nemám na mysli matematiku, ale jen ty obyčejné počty na ZŠ.
Ono pane Pytlíku jde o to, že něco spočítat v M, F,... strašně moc žáky a studenty "bolí". Ideální je pro ně diskutovat o hrozbě šíření falešných zpráv, významu raket středního doletu pro naši bezpečnost,...a nepřečíst si o tom nikde ani slůvko.

Jinak tzv. "PŘÍBĚHY" považuji za nepodařenou propagandu. Autor by se měl podrobit procesu mediální výchovy v tzv. průřezových tématech RVP.

Jirka řekl(a)...

Pepouš potěšil a vyvolal na tváři ten pokřivený úsměv, kdy srdce a rozum pláče, ale žít a pracovat se musí dál.

Nicka Pytlik řekl(a)...

tzv. "PŘÍBĚHY" považuji za nepodařenou propagandu

Jistě to není věc sporu, ale pytlici by řekli, že spíše naopak.
Ta propaganda svojí zjevnou trdlovitostí, prvoplánově cílí právě na ta trdla a mnohačetně na úrodnou půdu padá. Jo jo. To jsou ty dopady kritického nemyšlení a mediální nevýchovy věkovým spektrem podél.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Ta vysmívaná frontální výuka je v mnoha případech nutná a těžko nahraditelná. Nedůslednost a snižování požadavků na konkrétní triviální znalosti vedou k nedostatečnému vzdělání.

Příkladem budiž malá násobilka v matice a vyjmenovaná slova v češtině. Můžete využít různé způsoby, hry, soutěže. Ale na konci musí dítě umět zpaměti malou násobilku, jak říkali naši učitelé, jako když bičem mrská.

A tak si umím představit tu situaci, kdy přijde děsně alt učitelka, vymýšlí spoustu zábavy a hraní, jenže rejže, děti to prostě neumí. Dobrý ředitel školy si toho všimne a má s alt učitelkou pohovor o způsobech výuky.

A tak vznikne ten příběh... Pobrečet si na tvářoblooku a sledovat ty soucitné laiky... Nebo se dokonce najde někdo, kdo z toho udělá článek. Takže asi tak...

Nicka Pytlik řekl(a)...

s alt učitelkou pohovor o způsobech výuky

Asi ze všeho úplně nejvíc zavile konzervativní harbartovce pytliky pobavilo, když jim bylo kdysi vmeteno: 'To jsou ty vaše moderní metody!'

Jiří Lukáš řekl(a)...

Myslím, že není nutné v jednom kuse někoho nesnášet. Po prvním odmítavém čtení by bylo možné přistoupit ke čtení druhému, a to by mohlo být i oceňující a inspirující.

Myslím, že je v článku dobře pojmenován problém, který docela silně vnímám jednak jako otec školu navštěvujících dětí, jednak jako učitel:

„… učitelé často frontálně předávají žákům absurdní množství odborného učiva, které jejich krátkodobou pamětí proteče bez jakéhokoliv efektu… Takovýto způsob „výuky“… žáky frustruje, vytváří v nich niternou nechuť k jakémukoliv vzdělávání obecně a neumožňuje rozvíjet klíčové dovednosti pro život v 21. století…“

Nicka Pytlik řekl(a)...

Po prvním odmítavém čtení by bylo možné přistoupit ke čtení druhému

Tak to aby si to pytlici tedy přečetli alespoň poprvé.

neumožňuje rozvíjet klíčové dovednosti pro život v 21. století

Ale umožňuje. Přinejmenším tu naprosto úplně nejvíc klíčovou dovednost donekonečna omílat nabiflované pravdy o těch nových, zaručeně ozdravných metodách přístupu k práci pro třetí tisíciletí.
Dnes je za 'absurdní množství odborného učiva' považována i kompletní sada vyjmenovaných slov po p a obě úměrnosti.

Okomentovat