21.12.18

Jiří Dostál: Člověk a technika – podkladová studie k revizím RVP

Technika je každodenní součástí života člověka, což vyžaduje, aby si mladá generace osvojila soubor znalostí, pracovních dovedností a návyků uplatnitelných v běžném životě. Setkáváme se s ní ve stále vyšší míře a doprovází nás při řešení čím dál více životních situací, které na první pohled technický charakter ani nemají. Některé z životních situací již bez techniky není ani možné zvládnout anebo by byl lidský potenciál využíván neúčelně. To je jedním z důvodů, proč jsou v rámci celého vyspělého světa poznatky o technice začleňovány do školního kurikula jako součást obsahu všeobecného, ale i odborného vzdělávání. Obsah všeobecného vzdělávání tematicky zaměřený na techniku a praktické činnosti je z perspektivní podstaty nedílnou součástí kurikula od úrovně mateřských škol, přes základní, až po středoškolské vzdělávání. Je nezbytné, aby moderní výuka 21. století poskytovala žákům dostatečný prostor pro objevování technických zájmů a přispívala k vyváženému formování jejich osobnosti jako celku prostřednictvím rozvoje motorických i tvořivých schopností a dovedností.

Žádné komentáře:

Okomentovat