29.12.18

Anna Brzybohatá: Školská revoluce pod pokličkou a od ledna tučnější výplaty pro učitele

V novém roce mají kantoři dostat společně s dalšími státními zaměstnanci přidáno. A můžou si říct „konečně“, protože je to o čtyři měsíce později, než zněl původní plán. Ministerstvo školství také pracuje na nové podobě rámcových vzdělávacích programů, které nahradily původní osnovy. O konkrétních změnách ovšem resort mlčí.


Z článku v iDNES.cz vybíráme:

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.(...)

Nedostatečné informování o probíhajících změnách bylo pod palbou kritiky už při přípravě samotných RVP na začátku století. Národní ústav pro vzdělávání prakticky nekomunikoval s odbornou veřejností, takže spousta kantorů jen překlopila staré osnovy. V současnosti jsou jen některé informace zveřejněné na internetových stránkách ústavu.

„Jde asi do jisté míry pochopit to, že plně zveřejněny mohou být až určité výsledky práce jednotlivých pracovních skupin. Pokud ale nebudou externě reflektovány jednotlivé fáze přípravy revidovaných RVP, zvyšuje se nebezpečí, že bude tvrdé kritice vystaven výsledný produkt. Stát se zde podle mého soudu chová poněkud nesrozumitelně. Na jednu stranu od devadesátých let vybavuje školy vyšší a vyšší mírou autonomie, ale na druhou stranu se některé dílčí části systému snaží řídit direktivně,“ říká předseda České pedagogické společnosti a pedagog z Masarykovy univerzity v Brně Petr Najvar.

Učitelé i odborná veřejnost se vesměs shodují na tom, že kurikulární dokument státní úrovně musí být dostatečně stabilní, protože se na něj vážou také další komplexní procesy - nejen úpravy školních vzdělávacích programů, ale i změny v reálné výuce. Pedagogická komora dokonce na ministerstvo poslala otevřený dopis, pod který se podepsalo přes dva a půl tisíce učitelů.

11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

a od ledna tučnější výplaty pro učitele

Tučnější výplaty...
To jsou ty silvestrovské humory. To jakože sádlo z čolka? Nebo snad z užovky?

Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru

Nebo I Pedagogickou komoru! Ministrovi někdo donesl, že existuje nějaký učitelský spolek? Tak to už je ale doopravdy vážné. Když došlo už i pedagogickou komoru. Jestli to takhle půjde dál, tak za takových dvacet let pozvou snad i ty pytliky...

Eva Adamová řekl(a)...

Většina změn v RVP, tak jak to postupně prosakuje, míří bohužel na systémovost ve výuce, kterou se většině škol ještě jakž takž podařilo udržet, a to navzdory RVP. A z věty "Zároveň si ministr Plaga vytyčil, že poskytnou MÉNĚ PROGRESIVNÍM ŠKOLÁM po revizi RVP metodickou podporu při transformaci rámcového vzdělávacího programu do školního vzdělávacího programu, který si školy sestavují na míru. Součástí mají být vzorové příklady toho, jak zrevidované rámcové vzdělávací programy správně aplikovat." na mne lezou osýpky. A z představy, že by revidované RVP mělo vejít v platnost už od podzimu, se mi udělalo blivno. To zas bude vypadat, zvláště pokud se nepodaří udržet na uzdě ty, kteří revidují informatiku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytliky by doopravdy zajímalo, jak progresivní by taková škola měla být, aby byla zdárným transformátorem a správným aplikátorem ervépé do ešvépé.
Progresivní, tedy postupně, po krocích a soustavně se vyvíjející.
Pytlici horoucně doufají, že se informatičtí revizoři na uzdě držet nebudou. Protože po revizi zkompetentňovací oblasti informačních a komunikačních technologito propukne ve školách teprvá mazec. O takové revoluci sní celé generace komunistických spasiteů lidstva. Kam se hrabe zdejší bezkatastrofická inkluze.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Tučnější výplaty?

Pamatujete stejný titulek u jiných profesí? Další kráva české žurnalistiky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

revidované RVP mělo vejít v platnost už od podzimu

Ale zatím jsou jen jakési podkladové studie. Další rychlokvaška?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Během ledna nebo února sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin

Čichám, čichám protimluv.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pozveme EDUin

Bez odborníků na vzdělání se rámcová vzdělávací revoluce odborně zvládnout nedá. To dá rozum. Kdo jiný by to měl vědět, než ministr školství.
Někdy se stane, že se vedoucí pracovníci obklopují trdly proto, aby intelektově vynikli. Aby posléze vyšlo najevo, že poměrně úspěšně zapadli do tvůrčího kolektívu.
Nevíte někdo, kdo vybírá hosty třeba do Moravcova Fokusu? To je vyloženě radost poslouchat.

Josef Soukal řekl(a)...

"Jestli to takhle půjde dál, tak za takových dvacet let pozvou snad i ty pytliky..."

A na češtináře - k zásadním úpravám maturity z ČJL - dojde hned v dalším tisíciletí. Tedy na ty souhlasící s předem danými závěry našeho bohemistického odborníka v ministerském křesle.

Eva Adamová řekl(a)...

"Podle ministra Roberta Plagy se má ale situace brzy změnit v celospolečenskou diskuzi."

Tak toto jsem přehlédla. Tak my o tom nakonec budeme diskutovat dokonce celospolečensky!!! A jestlipak také budeme celospolečensky diskutovat o tom, jestli mají být obněné vozy pancéřované zespodu, protože tomu většina lidí rozumí jako koza petrželi, no asi tak stejně jako výuce jednotlivých předmětů.

Radek Sárközi řekl(a)...

Jsem rád, že si pan ministr na třetí pokus vzpomněl, že existuje i Pedagogická komora. :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A kdy ta celospolečenská diskuse vypukne? Měsíc před spuštěním revidovaného RVP?

Okomentovat