19.11.18

NÚV: ŠAP a kvalita ve vzdělávání - podzimní Odborný panel P-KAP

Odborný panel projektu P-KAP nabídl účastníkům několik pohledů na kvalitu vzdělávání: Například z pohledu cyklu kvality, jímž se dá i ve vzdělávací oblasti nahlížet na plánování a plnění aktivit a procesů. Konkrétní aplikace cyklu kvality v modelu akčního plánování v rámci projektu P-KAP. Inspirace pro střední odborné školy při sestavování školních vzdělávacích programů, školních akčních plánů a při spolupráci se zaměstnavateli evropským rámcem kvality v odborném vzdělávání EQAVET. S vlastními zkušenostmi s prosazováním nových trendů zaměřených na kvalitu vzdělávání se podělili i zástupci středních odborných škol.


Odborného panelu, který se konal 13. listopadu 2018 v hotelu Alwyn, se zúčastnili zástupci MŠMT, České školní inspekce, středních odborných škol i systémových projektů Národního ústavu pro vzdělávání.

Prezentace:

Žádné komentáře:

Okomentovat