15.11.18

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. (Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení)

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout do řízení inkluzivního vzdělávání nutné změny vyplývající ze statistických a analytických zjištění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, z praxe škol, školských poradenských zařízení a dalších účastníků vzdělávacího procesu, která souvisejí s analýzou implementace inkluzivního vzdělávání od 1. 9. 2016. Cílem navržených změn je snížení administrativní zátěže škol a ŠPZ, zajištění účelného a efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a poskytování vzdělávání a poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným v souladu s jejich nejlepším zájmem a maximálním využitím vzdělávacího potenciálu při respektování individuality každého jedince.


Žádné komentáře:

Okomentovat