16.11.18

MŠMT: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. (verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení)

Předkládaná právní úprava si klade za cíl upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření na základě poznatků z praktického fungování systému, snížení administrativní zátěže na straně škol a školských poradenských zařízení a zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Zpřesnění pravidel nastaví podmínky společného vzdělávání v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření – pomoci vyrovnat vzdělávací příležitosti všech dětí, žáků a studentů.

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s vyznačením navrhovaných změn


Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení.

Důvodová zpráva verze z 15. 11. 2018 k připomínkovému řízení.

Zdroj: Úřad vlády

1 komentář:

Pedagogická komora řekl(a)...

Řada návrhů Pedagogické komory byla do vyhlášky zapracována :-)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/aktualni-tema-spolecne-vzdelavani.html

Okomentovat