3.11.18

Ministerstvo školství odtajnilo složení pracovních skupin pro revize RVP. Složení Rady pro Revize RVP ale stále tají

Novinky.cz dnes zveřejnily přehled členů pracovních skupin pro revize RVP. Na úpravách pro jednotlivé vzdělávací oblasti i skupiny oborů pracuje v NÚV 43 pracovních skupin. Veřejnost stále nemá k dispozici pracovní materiály ani zápisy z jednání. Podle Novinky.cz má každý návrh na úpravu projít několika koly připomínek, než se předloží k veřejnému připomínkování na Metodickém portálu RVP.

Matematika
Bartošek Miroslav, RNDr., Ph.D.Hanušová Jana, Mgr., Ph.D.Nováková Eva, Mgr., Ph.D.Staněk Miroslav, Mgr.
Blažková Růžena. RNDr., CSc.Koldová Helena, doc., RNDr., Ph.D.Perný Jaroslav, doc., PaedDr., Ph.D.Šlechtová Markéta, Ing., Bc., MPA
Bobek Josef, Mgr.Kupčáková Marie, RNDr., Ph.D.Procházka František, Mgr.Tlustý Pavel, prof., RNDr., CSc.
Fuchs Eduard, doc., RNDr., CSc.Lišková Hana, RNDr., Ph.D.Robová Jarmila, doc., RNDr., CSc.Zelendová Eva, RNDr.
Chemie
Bobková Zuzana, Mgr.Janoušková Svatava, doc., RNDr., Ph.D.Kutina Jiří, Mgr.Šidák Michal, Ing., Mgr.
Černá Martina, Mgr.Jodas Bořivoj, PhDr., Ph.D.Pražienka Miroslav, RNDr.
Čtrnáctová Hana, prof., RNDr, CSc.Kubištová Iva, RNDr., Ph.D.Rusek Martin, PhDr.
ICT
Brdička Bořivoj, Ing., Ph.D.Lána Martin, Mgr.Neumajer Ondřej, PhDr., Ph.D.Vik Jaroslav, Ing.
Berki Jan, Mgr., Ph.D.Lessner Daniel, Mgr.Podrázká Michala, Mgr.Vivial Aleš, Mgr.
Fanfulová, Eva, Ing.Mašláňová Alena, PhDr., Ph.D.Přichystalová Ivana, Mgr.Zeman Josef, Bc.
Hábová Kateřina, Mgr.Musilová Hana, Ing.Roubal Pavel, Ing.
Hawiger David, Mgr.Najman František, Mgr.Růžičková Daniela, Mgr.
Krula Pavel, Ing.Naske Petr, Mgr.Vaníček Jiří, doc. PaedDr., Ph.D.
Zeměpis, geografie
Červený Pavel, Mgr.Hofmann Eduard, doc., PaedDr., CSc.Knecht Petr, doc., Mgr., Ph.D.Vávra Jaroslav, RNDr., Ph.D.
Herink Josef, RNDr.Janoušková Eva, RNDr., Ph.D.Matušková Alena doc., PaedDr., CSc.
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Kitzbergerová Leonora, Mgr., Ph.D.Pastorová Markéta, PaedDr.Svatošová Zuzana, Mgr.Vančát Jaroslav, doc, PhDr., Ph.D.
Kusá Milena, Mgr.Růžičková Radka, Mgr., Ph.D.Šobáňová Petra, doc.; Mgr., Ph.D.
Makovský Miloš, Mgr.Svatošová Simona, Mgr.Uhl-Skřivanová Věra, PhDr., Ph.D.
Hudební výchova
Holubec Jiří, prof., PaedDr., Ph.D.Lišková Marie, Mgr.Prchal Jan, PaedDr.
Charalambidis Alexandros, PhDr.Palkovská Jana, doc., MgA.Stárek Jiří, Bc.
Film, video, tanec
Adler Rudolf, prof., Mgr.Blažíčková EvaMarušák Radek, doc., Mgr.
Přírodopis, biologie
Čiháková Kateřina, Mgr.Janštová Vanda, RNDr., Ph.D.Pražáková Martina, Mgr.
Daniš Petr, Mgr.Jáš Martin, RNDr., Ph.D.Pražienka Miroslav, RNDr.
Holec Jakub, Mgr.Kroufek Roman, PhDr., Ph.D.Svobodová Hana, Mgr.
Český jazyk
Aubraye Gabriela, Mgr.Havlínová Hana, Mgr., Ph.D.Mátlová Veronika, Mgr.Splavcová Hana, Mgr.
Babušová Gabriela, PaedDr.Kočvarová Ladislava, Mgr.Mlčoch Miloš, Mgr. Ph.D.Štěpáník Stanislav, PhDr., Ph.D.
Balharová Kamila, PhDr.Kolářová Ivana, Mgr.Nedvědová Jana, PeadDr.
Codlová JanaKonopa Rostislav, Mgr.Novotná Alena, Mgr.
Duhajská Alena, PaedDr.Martinec Ivo, PaedDr., CSc.Polák Milan, Mgr. Ph.D.
Literární výchova
Codlová JanaHrozová Markéta, Mgr., Ph.D.Koubek Petr, Mgr.Vala Jaroslav, doc., Mgr., Ph.D.
Harák Ivo, PeadDr., Ph.D.Jindráček Václav, PhDr., Ph.D.Lavičková Hana, Mgr., Ph.D.
Hník Ondřej, doc., PhDr., Ph.D.Koten Jiří, Mgr., Ph.D.Pacovská Jasňa, doc., PhDr., CSc.
Cizí jazyk, druhý cizí jazyk
Balílková Ludmila, Mgr.Konečný Jakub, PhDr., Ph.D.Roučková Jitka, Mgr.Trnová Michaela, Mgr.
Hartingerová Zdena, Mgr.Nádvorníková Olga, PhDr., Ph.D.Rozboudová Lenka, PhDr., Ph.D.Tůmová Jitka, PhDr.
Hulešová Martina, Mgr.Píšová Eva, Mgr.Šedivá Veronika, Mgr.Vojtková Naděžda, Mgr.
Chocholatá Jana, Mgr.Pokorná Kateřina, Mgr.Škorpíková Dagmar, Mgr.Zahradníková Jiřina, RNDr.
Dějepis
Beneš Zdeněk, prof., PhDr., CSc.Herink Josef, RNDr.Jurečková Martina, PhDr.Korcová Václava, Mgr.
Gracová Blažena, doc., PhDr., CSc.Hudecová Dagmar, PhDr.Kalčíková Martine, PhDr.Martinovský Pavel, Mgr.
Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ
Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D.Horák Ondřej, Mgr., Ph.D.Smetáčková Irena, doc. Phdr., Ph.D.Tichá Milena, PhDr., CSc.
Fajfr Marek, Mgr., Ph.D.Husák Jan, Mgr., Ph.D.Svobodová Zuzana, PhDr., Ph.D.Tomeček Slavoj, Mgr.
Hejduk Tomáš, Mgr., Ph.D.Květina Jan, Mgr., Ph.D.Šebešová Petra, Mgr., Ph.D.Trtíková Renáta, Mgr.
Hesová Alena, Mgr.Minařík Karel, Mgr.Štěrba Radim, PhDr., Ph.D.Václavík David, doc., PhDr., Ph.D.
Holubec Stanislav, doc., PhDr., Ph.D.Nohavová Alena, Mgr., Ph.D.Štrojsová Iva, Mgr.Vaníčková Vanda, Mgr., Ph.D.
Osobnostní a sociální výchova
Hrivíková Zuzana, Mgr.Nohavová Alena, Mgr., Ph.D.Vacek Pavel, doc., PhDr., Ph.D.Vorlíková Dagmar, Mgr. et Mgr.
Kachtíková Hana, Mgr.Šouláková BarboraValenta Josef, doc., PhDr., CSc.
Fyzika
Burdová Veronika, Mgr., Ph.D.Kácovský Petr, RNDr., Ph.D.Mandíková Dana, RNDr., CSc.Škrabánková Jana, doc., PaedDr., Ph.D.
Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D.Kolář Petr, Mgr.Mechlová Erika, prof., RNDr., CSc.Šlégr Jan, RNDr., Ph.D.
Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D.Koníček Libor, doc., RNDr., Ph.D.Musilová Jana, prof., RNDr., CSc.Švecová Libuše, RNDr., Ph.D.
Fidrmuc Jaroslav, Mgr.Koudelková Věra, Mgr., Ph.D.Randa Miroslav, RNDr., Ph.D.Tesař Jiří, doc., PaedDr., Ph.D.
Hejnová Eva, RNDr., Ph.D.Králík Jan, RNDr., CSc.Richterek Lukáš, Mgr., Ph.D.Žák Vojtěch, RNDr., Ph.D.
Holubová Renata, RNDr., CSc.Lacina Aleš, doc., RNDr., CSc.Snětinová Marie, Ph.D.
Bezpečnost a obrana
Diatková Nataša, Mgr.Polívka Petr, Mgr.Šiman Jaromír, plk., Mgr. MV
Gerhát Ivan, Ing., MASSalavcová Miroslava, PaedDr.Tilcerová Eleonóra, Mgr.
Kotrbová Jana, Mgr.Stuchlíková Judita, Mgr.Vangeli Benedikt, JUDr.
Tělesná výchova
Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D.Hrušková Pavlína, Mgr.Kopáčová Jitka, Mgr.Polívka Petr, Mgr.
Engelthalerová Zdeňka, Mgr.Kašpar Ladislav, PhDr., PaedDr., Ph.D.Kubricht Jaroslav, Mgr.Ticháčková Pavlína, Mgr.
Fialová Ludmila, prof., PaedDr., Ph.D.Knypl Jaroslav, Mgr.Petera Ladislav, PaedDr., CSc.Vlček Petr, PhDr., Ph.D.
Havel Rostislav, Mgr.Kočařová Jana, Bc., DiSPokorný Ladislav, PaedDr.Zeman Radek, Mgr.
Výchova ke zdraví
Hamřík Zdeněk, Mgr., Ph.D.Kovaříková Miroslava, PhDr., Ph.D.Šteflová Alena, MUDr., Ph.D., MPHTužilová Jitka, Mgr.
Hřivnová Michaela, Mgr., Ph.D.Kubrichtová Lenka, PaedDr.Švarcová Eva, PhDr., Ph.D.Záleský Pavel, Mgr.
Husák JanMarádová Eva, PaedDr., CSc.Trestrová Zdeňka, MUDr.
Kijanica Pavel, Mgr.Panošová Olga, Mgr.Tupý Jan, PaedDr.
Předškolní vzdělávání
Borkovcová Irena, PhDr., MBAKoťátková Soňa, doc., PaedDr., Ph.D.Splavcová Hana, Mgr.Vítečková Miluše, PhDr., Ph.D.
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D.Syslová Zora, doc., PhDr., Ph.D.Wiegerová Adriana, doc., PaedDr., Ph.D.
Hornáčková Vladimíra, PaedDr., Ph.D.Podpera Milan, Mgr., Ph.D.Šikulová Renata, doc., PhDr., Ph.D.
Johnová Jana, PhDr., Ph.D.Smolková Jana, Bc.Šmelová Eva, prof., PhDr., Ph.D.
Primární vzdělávání
Brtnová-Čepičková Ivana, doc., PaedDr., Ph.D.Hošpesová Alena, doc., PhDr., Ph.D.Podroužek Ladislav, doc., PaedDr., Ph.D.Šimik Ondřej, Mgr., Ph.D.
Havel Jiří, doc., Mgr., Ph.D.Johnová Jana, PhDr., Ph.D.Rašková Miluše, doc., PaedDr., Ph.D.Vavrdová Alena, Ph.D.
Havlínová Hana, Mgr., Ph.D.Maněnová Martina, doc., PaedDr., Ph.D.Stará Jana, PhDr., Ph.D.Wiegerová Adriana, doc., PaedDr., Ph.D.

Zdroj: Novinky.cz

2 komentáře:

Pedagogická komora řekl(a)...

Pedagogická komora průběžně mapuje informace k revizím RVP...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/aktualni-tema-revize-ramcovych.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/10/aktualni-tema-zakon-o-svobodnem.html

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici úplně hoří nedočkavostí, až bude ta revize ervépé uvedena do školního života a spasí českou vzdělanost obdobně neodkladně, jak se to podařilo původní kurikulární reformě před deseti lety. A co bude nastoleno místo kompetencí?

Okomentovat