23.11.18

Mikuláš Peksa: Výjimka z autorského práva pro výuku ohrožena: Překvapivý úder na vzdělání

Během jednání o výjimkách z autorského práva došlo bohužel k jednomu nečekanému zvratu. Evropská rada se vyjádřila proti výjimkám pro vzdělávání a vědu a výzkum. V současné době umožňují všechny členské státy EU vědecký přístup víceméně ke všem dílům, která jsou autorskoprávně chráněna.


Výjimka z autorského práva pro vzdělávání nevyžaduje žádné technické nástroje, které by mohly zajistit, že pouze studenti se mohou k autorsky chráněnému obsahu dostat. Několik členských států zcela nepochybně umožní, aby pro účely vzdělávání mohla být tato výjimka uplatněna i online.

Evropský parlament se domnívá, že současná výjimka pro výuku by měla představovat jednotný standard pro celou Evropskou unii. Díky tomu by bylo možné přeshraniční vzdělávání – současné výjimky jsou platné pouze na území jednotlivých zemí. Nová výjimka by ale hlavně rozhodně neměla ohrozit přístup k obsahu, který je již k dispozici uživatelům na základě výjimek jiných, například v oblasti vědy, výzkumu a podobně.

Rada ministrů nicméně vypracovala zcela nový článek 17a, který stanoví, že současné výjimky v oblasti vzdělávání a data-miningu mohou být nadále provozovány pouze v případě, nejsou-li v nesouladu s nově navrhovanými výjimkami. To znamená, že pro potřeby vyučování by výjimky, které platí na celonárodní úrovni, mohly přestat platit, bude-li evropská směrnice v tomto případě říkat něco jiného. Pokud studenti mohou ve své zemi přistupovat k materiálům bez toho, aniž by tak činili v „bezpečném elektronickém prostředí“, hrozí, že EU toto změní.

Jedná se o naprosto bezprecedentní útok na základní princip celého dokumentu. Výjimky v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu měly přístup k jednotlivým materiálům zjednodušit, nikoliv vytvářet nové bariéry. Pokud by vzdělávání, které bylo doposud v jedné zemi legální a fungovalo velmi dobře, najednou po přijetí nového dokumentu vstoupilo do šedé zóny, reforma autorského práva pro EU by tímto selhala v nejzákladnějším smyslu – a sice umožnit lidem se vzdělávat. Evropský parlament musí proto klást důraz na to, aby každá výjimka v oblasti vzdělání, která v současné době v právním řádu EU existuje, tam i nadále zůstala, a to bez ohledu na přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Na nebezpečí plynoucí z článku 4 směrnice jsme upozorňovali – a je pro mě velké zklamání, že se naše černé představy naplnily.

Převzato z Pirátských listů (copyleft).

2 komentáře:

Tajný Učitel řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Co přijde potom? Vypnou vodu?

Okomentovat