2.11.18

E-kniha pro vás: Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory se strojírenským základem

Tato sbírka je součástí materiálů vydaných NÚV k podpoře výuky matematiky na středních a vyšších odborných školách. Nenahrazuje, jen doplňuje existující sbírky úloh z matematiky používané ve výuce matematiky na středních školách, lze ji použít i na vyšších odborných školách. Volbou tematiky propojuje učivo odborných předmětů a matematiky podle RVP pro technické obory se strojírenským základem. Vhodně volené úlohy umožňují ukázat učitelům význam a možnosti uplatnění probíraného učiva při řešení úloh v odborných předmětech a v praxi. Metodicky zpracovaná řešení vybraných úloh umožňují i učitelům matematiky bez technického vzdělání vysvětlit žákům podstatu úloh a jejich matematická řešení. Rovněž učitelům odborných předmětů umožňuje sbírka poznat metody a způsoby matematického řešení úloh, které uplatňují při výuce odborných předmětů. Žáci mohou úlohy, zejména ty řešené, využít k vlastnímu studiu a procvičování. Úlohy lze využít i v návaznosti na miniprojekty z matematiky, jejichž metodiku již NÚV na svých stránkách publikoval.

Žádné komentáře:

Okomentovat