16.11.18

Dopis Asociace ředitelů gymnázií ČR a Unie školských asociací ČR - CZESHA členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V Praze dne 5. 11. 2018

Vážené paní poslankyně,
Vážení páni poslanci,

Asociace ředitelů gymnázií, z.s. a Unie školských asociací ČR CZESHA, z.s. oceňují, že se daří plnit sliby ohledně zvyšování platů ve školství i pro rok 2019 a návrh státního rozpočtu s tím počítá. Jsme však zároveň znepokojeni návrhem Střednědobého výhledu státního rozpočtu v letech 2019 – 2021, konkrétně v Kapitole 333 MŠMT.

Střednědobý výhled není pro kapitolu školství optimistický, mezi roky 2019 – 2020 je plánován nárůst pouhých 3,8 mld. Kč a mezi roky 2020 – 2021 je nárůst nulový, což nemůže zajistit deklarovaný nárůst platů každý rok o 15% a slibovaný průměrný učitelský plat 45 tis. Kč. Obdobně je to pesimistické i pro ostatní kategorie pracovníků školství.

Dovolujeme si vás vyzvat k úpravám střednědobého výhledu tak, aby byly naplněny sliby, které byly pracovníkům ve školství dány. Tomu musí odpovídat plánovaný nárůst finančních prostředků v Kapitole 333.

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.
Asociace ředitelů gymnázií ČR

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
Unie školských asociací ČR - CZESHA

Zdroj: ARG.cz

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Pedagogická komora k tomu vydala tiskovou zprávu:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/10/vlada-s-dalsim-navysovanim-platu-ve.html?m=1

Okomentovat