2.11.18

CERMAT: Jednotná přijímací zkouška 2018 - Souhrnné zprávy

Realizací jednotné přijímací zkoušky bylo na základě legislativních předpisů pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. To připravilo dokumenty Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – český jazyk a literatura a Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – matematika. V těchto dokumentech byly definovány požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, šestiletá gymnázia nebo čtyřleté obory a nástavbová studia s maturitní zkouškou.
1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

CERMAT: Odpovědi k maturitám a přijímacím zkouškám na SŠ

Pedagogická komora zaslala Cermatu několik žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpovědi Cermatu naleznete zde. Jelikož nám nebyly zodpovězeny všechny dotazy, odvolali jsme se k MŠMT (to má lhůtu na vyřízení 30 dní...).

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/11/cermat-odpovedi-k-maturitam-prijimacim.html

Okomentovat