15.11.18

Radek Luksza: Inkluze v praxi: Ředitel školy prosí o radu, jak dostat nezvedence pryč!

Dají se prý spočítat na prstech jedné ruky a ještě zbude… Ale nikdo si s nimi neví pořádně rady. Kvůli problémovým žákům na ZŠ Jugoslávská se její vedení, zástupci obvodu, sociálky i státní a městské policie setkávají s rodiči. Pěkně naštvanými!

Novinky.cz: Téměř třetina mladých učitelů zvažuje změnu školy či profese, ukázal výzkum

Mladí učitelé často zvažují odchod ze školství nejen kvůli financím či nízké prestiži povolání, ale i z důvodu malé podpory v počátcích profesní dráhy. Mnozí mají pocit, že jim vedení a starší kolegové dost nepomáhají v náročném přechodu za katedru. Dle výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně na své stávající škole plánuje zůstat 70 procent z nich, zbytek uvažuje o odchodu ze školy nebo i ze školství jako celku.

14.11.18

Vojtěch Labuda: Učitelé prchají ze škol, protože jim chybí volnost, zjistila fakulta

Za jakých podmínek zůstanou mladí učitelé ve školství? Podle výzkumu odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je ředitelé hlavně nesmí demotivovat. Místo toho by jim měli dát prostor pro splnění jejich představ o moderním učení.

Ondřej Šteffl: Poznámka #2 k DZV 2019–2023

Čtu pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. A napadají mě různé věci :-).

E-kniha pro vás: Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů, širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol.

CERMAT: Novinky v konání maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. listopadu 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Pavel Kysilka: Náš vzdělávací systém v mnohém připomíná školní dril 19. století

Český školský zákon dává prostor koexistenci a soutěži různých typů škol. Navzdory tomu vzdělávací systém nepřipravuje většinu mladých lidí, aby našli, rozvíjeli a uplatňovali svůj talent. Postoj společnosti k učitelům svědčí o přístupu k vlastní budoucnosti. Ten náš vypadá, jako by nám budoucnost byla lhostejná.

13.11.18

Ondřej Šteffl: Poznámka #1 k DZV 2019–2023

Čtu pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. A napadají mě různé věci :-).


Cyril Höschl: Za nedostatkem učitelů a sester je nesmyslná byrokracie

Co studovat, aby nás to uživilo? Máme se vzdělávat v tom, po čem je společenská poptávka, anebo to, co nás baví? A měl by stát výběr studia nějak regulovat?


Martin Vokurka: Mostecku chybějí učitelé. Komora varuje, že kvůli nízkým platům může být hůř

Nabízíme přátelský kolektiv a příjemné prostředí, moderně vybavené učebny, podporu v dalším vzdělávání… Takovéto inzeráty přímo na webových stránkách základních škol nejsou na Mostecku žádnou výjimkou. Poptávka po kvalifikovaných učitelích je tak velká, že by zaplnili sborovnu nové školy. Školství ale ztrácí konkurenceschopnost. Podle Pedagogické komory si učitelé vydělají mnohem méně než v éře Masaryka.

Vybíráme z archivu: Plošné testování ministra Dobeše jako tunel

Z archivu vybíráme téměř sedm let starý článek o přípravě plošného testování a nedávno kritizovaného systému InspIS, který byl publikovaný na České škole.

Ministr Dobeš se podepsal pod stamilionový tunel do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství zcela opominulo, že systém pro plošné testování již byl jednou za peníze z téhož operačního programu vyvinut a plošně vyzkoušen ve Středočeském kraji v letech 2008-2011 v rámci projektu Eskalátor. Opakovaný vývoj a pilotáž za mnohonásobek této částky je evidentním plýtváním.

MŠMT představilo Evropské komisi změny ve vzdělávacím systému České republiky

8. listopadu 2018 se na půdě MŠMT uskutečnilo jednání se zástupci Evropské komise v rámci tzv. evropského semestru. Za Českou republiku delegaci vedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský a dále zástupci věcných sekcí ministerstva, Národního ústavu pro vzdělávání či Národního institutu pro další vzdělávání. Evropskou komisi reprezentovali představitelé tří generálních ředitelství, včetně Stálého zastoupení ČR při EU.

Radka Hrdinová: Program, v němž byla dostupná citlivá data dětí, stál miliony. Další polyká

Nový systém INspIS byl vyvinut proto, aby měl stát představu o tom, jak efektivně se vzdělávají děti na základních a středních školách. Stál přes 120 milionů korun, jenže systém měl špatné zabezpečení a nebyl žádný problém dostat se k osobním údajům a datům více než třiceti tisíc dětí.

Ladislav Šustr: Proč nechce vláda přidat učitelům? Chtějí mít na konci roku lepší čísla, tvrdí Bartoň

Přidá vláda učitelům peníze za září nebo ne? Odpověď od hnutí ANO a sociální demokracie požadují Piráti, kteří v úterý proberou vládní usnesení z loňského roku. V něm stojí, že se Poslanecká sněmovna usnesla, že se platy učitelů zvýší od prvního září letošního roku. Vláda Andreje Babiše však počítá s tím, že se platy navýší až od prvního ledna. „Vláda má velmi mnoho priorit. Dala prostě přednost slevám na jízdném i přesto, že nespotřebované výdaje mohly být použity na zvýšení platů už od prvního září,“ řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň z Pirátské strany.

12.11.18

Učitelská platforma: Požadavek Asociace krajů na státem stanovenou hranici bodů v přijímacím řízení je nezodpovědný a nekompetentní

Členové Učitelské platformy se jasně vymezují vůči záměru Asociace krajů nastavit nepodkročitelnou hranici bodů (tzv. cut off score) při přijímacím řízení na střední školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka by podle Učitelské platformy mělo zůstat na vedení školy. Asociace krajů zároveň pro svůj cíl omezit počet žáků na středních školách argumentuje nesprávnými daty. Učitelská platforma varuje, že jednotné přijímací řízení má na školy negativní dopad – proměňují se v přípravky na přijímačky, ale nezaměřují se na rozvoj dítěte a vzdělání, které děti pro svůj život potřebují. Pokud kraje chtějí více dětí na učilištích, měly by odborné školy a učební obory více podporovat.

Jiri Hlavenka: K jedné hezké manipulaci

"Učitelé mají brát v roce 2021 měsíčně 46 tisíc korun, tedy 150 % průměrné mzdy" - MŠMT. Je to bráno jako "slib" ministerstva školství, tedy něco, u kterého vůbec není jisté, zda se to splní, ale má to vypadat pozitivně, jak ten Babiš na učitele hezky myslí.


15. 11.: Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?

Zveme vás na Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma „nepodkročitelné“ hranice u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky: Jak souvisí opatření cut-off skóre s cíli našeho vzdělávání a s RVP? Nakolik jsou testy u přijímacích zkoušek validní pro výběr další vzdělávací dráhy žáků? Co se stane s těmi, kdo případně skončí pod touto bodovou hranicí? Co by nás takové opatření mohlo stát z dlouhodobého hlediska?


Bořivoj Brdička: Sledovat či nesledovat žáky online?

Zamyšlení nad tím, jak nasměrovat – či spíše nenasměrovat – výchovu směrem k digitálním kompetencím žáků v souvislosti s kontrolou toho, co se svými přístroji (a nejen s nimi) dělají.

Události ČT: Rodiče dětí v digitální době

Děti přichází do kontaktu s elektronikou stále dřív. S tabletem třeba už v jednom roce. Ve dvou a půl letech už ho dítě samo ovládá. Většina rodičů je přitom neumí ubránit od nebezpečí na internetu.


Martin Zvěřina: Nepúšťať na školy. Lokální mudrlanti nesmějí omezovat vzdělání dětí

Komunistický funkcionář a exponent posrpnové normalizace Vasil Biľak měl prý ve svém krejčovském výučním listu poznámku „nepúšťať na saká“. Nějaké podobné varování by mělo být umístěno třeba nad branou každého z krajských úřadů – nepouštět na školy.

Radka Hrdinová: Školám chybí matikáři i fyzikáři

Školy zoufale shánějí matikáře či fyzikáře. Ale fakulty chrlí učitele češtiny a dějepisu. Mladých učitelů je málo a obory, které vystudovali, se navíc často nepotkávají s potřebami škol. „Řada ředitelů si stěžuje, že se jim hlásí absolventi s nepoužitelnými aprobacemi,“ říká Hana Stýblová, předsedkyně Asociace ředitelů základních škol.

Pavla Lioliasová: Málo peněz a mnoho administrativy. Průzkum zjistil, co trápí ředitele základních škol

Příliš byrokracie a nedostatek peněz pro ohodnocení kvalitních pedagogů – to jsou dva největší problémy, které trápí české ředitele základních škol. Ukázal to průzkum společností Tutor a EduLab. Co dalšího ředitelům vadí, zjišťoval Radiožurnál.


11.11.18

Otázky Václava Moravce: Společnost vzdělanosti. Jak se k ní dopracovat? AKTUALIZOVÁNO

Hosty pořadu České televize Otázky Václava Moravce byli ministr školství Robert Plaga a ekonomové Daniel Münich a Jan Libich. „Peníze všechno nevyřeší, ale bez těch peněz ty problémy budeme řešit jen těžko. Peníze jsou vlastně to nejjednodušší. Musíte je sehnat do rozpočtu a rozepsat je tam tak, aby tam opravdu byly. Ale my jsme zatím nedokázali řešit ani tenhle nejjednodušší krok,“ upozornil Münich. „Hlubší problém je to, že společnost si neuvědomuje důležitost vzdělání, neuvědomuje si, jak se nám to vrátí, když budeme investovat do vzdělání,“ podotkl Libich.

Petr Pláteník: Školní třída se 100 žáky a více učiteli? Ve Finsku bourají pomyslné zdi a zkoušejí nové formy výuky

Učitel na škole ve finském Oulu nebude už nikdy stát před žáky sám, v nové „open space“ budově probíhá totiž výuka několika učitelů v jedné místnosti zároveň, obří třída pojme až 100 dětí.

10.11.18

Hana Čápová: Ani ty nebudeš mít maturitu. Jak zahnat děti na učiliště

Účastníci tripartity zažili koncem září v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě překvapení. Kromě průmyslníků, odborářů a ministrů se jí účastnili také zástupci krajů a rozpoutala se tu debata o takzvaném cut-off score, státem daném minimálním počtu bodů z testů na střední školy. Kdo by skončil pod touto hranicí, nesměl by na maturitní obor. Jednotné státní testy běží od loňska, ale záleží na ředitelích škol, jakou jim v přijímacím řízení dají váhu. Na konci neoficiální debaty se premiér Andrej Babiš (ANO) nečekaně obrátil na stranického kolegu, ministra školství Roberta Plagu se slovy, aby na cut-off score začal pracovat.

DVTV: Přibývá dětí s ADHD. Můžou za to i chemická barviva nebo styl výchovy, říká terapeut

Je spousta skvělých nápojů, které mají krásné barvičky, ale obsahují látky, které ovlivňují pozornost dětí, upozorňuje psycholog Martin Hofman. Za posledních deset let se počet dětí s poruchami chování ztrojnásobil. Kopíruje to ducha doby, kvůli moderním technologiím se děti učí, že pozornost udrží, jen když se rychle mění podněty, říká Hofman. Děti s ADHD podle něj patří do normálních škol. Nemůžeme je zavřít jinam a dělat, že problém neexistuje, dodává.


Anna Brzybohatá: Řízený výběr středoškoláků se posouvá, ministerstvo bude s kraji ještě jednat

Zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy, takzvané cut-off score, chce ministerstvo školství s kraji ještě probrat. Podle ministra Roberta Plagy je současná podoba návrhu nastavená špatně. Navrhovaná opatření podle šéfa resortu neřeší nic z krajských požadavků, potřeba je zvýšit úroveň vzdělávání.

David Fišer: Působení asistenta pedagoga na základní škole u žáka s ADHD

Tento text pojednává o působení asistenta pedagoga na základní škole u žáka s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, známější spíše pod pojmem ADHD. Text je poskytnutím mých zkušeností a poznatků, které jsem nasbíral přímo z praxe. Jako asistent pedagoga pracuji u tohoto konkrétního žáka již druhým rokem a článek je zaměřen na období 6. třídy. Snažím se v něm popsat základní body či postupy, kterými se ve své práci řídím. Třeba zde načerpáte inspiraci i pro svou práci.

Martin Chalupa: Rostou reálně platy ve školství? Je to spíš populismus, zájem o nabízená místa výrazně klesá

Ve školství se stále hůře daří obsadit volná místa. I přes loňské zvýšení platů zůstávají učitelské platy více než 15 % pod průměrným platem v ČR. Ono totiž mnoho věcí není tak, jak je nám prezentováno. Jaké tedy bylo reálné zvýšení platů ve školství? A jaká je situace v jednotlivých regionech?

Martin Fendrych: Česká pravěká tlupa jeskynní: Ne inkluzi, ano fackování žen, ne migraci

Trollové a dezinformační servery využívají jen to, co spustí naši populističtí politici, jejich pseudotémata jim pak stačí živit a přikrmovat.

Michaela Endrštová: Školy zakazují mobil už i o přestávkách. Nedůvodný zásah do soukromí, tvrdí inspekce

Podle školního psychologa Roberta Čapka přibývá základních škol, které zakazují žákům používat mobily nejen ve výuce, ale i o přestávkách. Ředitelé škol tvrdí, že díky regulaci telefonů spolu děti více komunikují a stíhají si dojít na toaletu nebo se nasvačit před začátkem hodiny. Česká školní inspekce ale varuje, že je to neodůvodněný zásah do soukromého vlastnictví dětí.

9.11.18

Jan Korda: Model hodnocení ve Smysluplné škole

Příspěvek přináší inspirativní způsob hodnocení ve Smysluplné škole, která díky svému inkluzivnímu zaměření neustále zdokonaluje svůj systém hodnocení dětí. V článku naleznete pojmenovaná kritéria kvalitního hodnocení Smysluplné školy, podle kterých autor článku srovnává dvě nejběžnější formy hodnocení – klasifikaci a slovní hodnocení. Autor zároveň představuje novou formu hodnocení, splňující stanovená kritéria, kterou ve škole ověřují.

Česká školní inspekce se omlouvá školám za únik dat

Ze školám rozesílanému Vyjádření k problematice osobních údajů žáků v rámci přípravy výběrového zjišťování 2018 vybíráme: "Hypotetická možnost rozsáhlejšího úniku vybraných osobních údajů (o max. 31.361 žácích) se nepotvrdila, což prokazují interní záznamy kontrolních a bezpečnostních prvků systému a celé hostující infrastruktury, jejichž analýzu dodavatel systému právě dokončil. Tyto mechanismy, které bezpečnostně doplňují veškeré uživatelské přístupy včetně těch neautentifikovaných, neidentifikovaly žádné nestandardní situace, které by jinak nutně musely být spojeny se záměrem masivnějšího neoprávněného přístupu ke zmíněným datům (stahování dávek více škol z jednoho místa, popř. v uceleném časovém období nebo vyšší frekvenci, pokusy o stažení dávky pomocí nevalidních údajů apod.). V takovém případě by již dávno implementované mechanismy zajistily nemožnost provedení takových úkonů."

Radka Hrdinová: Kraje chtějí kontrolovat přijímačky na střední. Studovat mají jen chytří

Kraje chtějí kontrolovat přijímací řízení na střední školy. Pokud se naplní jejich představy, ovlivní to šance řady dětí studovat. Žáci se mají rozdělit na maturanty a učně pod krajským dohledem právě u přijímaček. Cílem je, aby se k maturitě dostávaly jen „chytřejší děti“ a skončilo tak masivní propadání.

8.11.18

Škola pro demokracii: Žákovské projekty roku 2018 - POZOR: hlasování končí 11.11!

Pojďte s námi vybrat žákovské projekty, které se budou prezentovat před porotou na půdě Senátu. Jeden člověk, JEDEN HLAS! Hlasovací brány jsou otevřeny do půlnoci 11. listopadu 2018. Podpořte projekt, který se vám líbí nejvíce.

Martina Fojtů: Studenti bojují s dezinformacemi pomocí únikové hry Fakescape

Novou aktivitu, která má pomoct v boji proti šíření dezinformací mezi studenty středních škol, představili politologové z Fakulty sociálních studií MU. Skupina studentů pod vedením Miloše Gregora a Petry Vejvodové začíná od listopadu jezdit do vyučovacích hodin s únikovou hrou s názvem Fakescape. Středoškoláky má zábavnou formou naučit základy informační a mediální gramotnosti.

MŠMT pomůže rozšířit kapacity škol dalšími 300 miliony

Dalších 300 milionů korun pošle MŠMT mateřským a základním školám na rozšíření jejich kapacit. Jde již o šestou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2019 a 2020. Cílem programu je vytvoření nových výukových kapacit zejména mateřských a základních škol v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí a žáků z nové bytové výstavby, a také v lokalitách s nedostačující dostupností základního vzdělávání.

Šárka Mrázová: SPD chce vzít inkluzi dvě miliardy, škrty v rozpočtu navrhne i Klaus

Poslanec Jan Hrnčíř z SPD navrhuje, aby se rozpočet na společné vzdělávání čili inkluzi v příštím roce snížil ze čtyř miliard korun na dvě. Chce, aby se peníze přesunuly do speciálních škol nebo i jiných kapitol, například do rozpočtu krajů na obnovu silnic druhé a třetí třídy. Podporu chce získat napříč kluby.

Martin Fendrych: Republika Klaus: Chceme strojaře, chemiky, a hlavně se na nic neptejte

Poslanec za ODS Klaus by na univerzitách chtěl 200krát víc inženýrů než kunsthistoriků. Považuje se za stát a rád by nám diktoval, co studovat.

Václav Klaus ml.: Podpořme technické a kvalitní vzdělání

Republika vykročila do nového století existence. Aby byla silná a měla i za sto let co slavit, měla by řešit systémové a důležité věci. Táhnout za jeden provaz v základních směrech vývoje.

Testovací aplikace České školní inspekce není bezpečná, doporučujeme ředitelům škol ji do uskutečnění profesionálního auditu nepoužívat! AKTUALIZACE!

Úterní odhalení bezpečnostní díry testovací aplikace České školní inspekce InspIS ukazuje na její zcela neprofesionální vývoj i neprofesionální správu. Zároveň se ukázala zcela nedostatečná automatizovaná ochrana systému před evidentním neoprávněným stahováním citlivých dat. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme ředitelům škol tuto nezabezpečenou aplikaci ve školách odinstalovat a bez důkladného profesionálního bezpečnostního auditu, který by podle našeho názoru mělo nařídit MŠMT, ji nadále již neprovozovat. Za další možné úniky dat mohou být spoluodpovědni.

7.11.18

Tereza Čemusová: Školní inspekce špatně zabezpečila citlivá data desítek tisíc žáků. Mohl se k nim dostat každý

K údajům až desítek tisíc dětí se mohl na internetu dostat prakticky každý. Na vině byla špatně zabezpečená testovací aplikace České školní inspekce. „Bohužel určitý problém se stal,“ připustil pro iROZHLAS.cz náměstek školní inspekce Ondřej Andrys s tím, že nyní už by měla být data nepřístupná.

Ředitele základních škol nejvíce trápí byrokracie, finance a inkluze

Během října proběhl mezi řediteli základních škol velký průzkum realizovaný společností Tutor ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. 450 ředitelů se v něm vyjádřilo, co jejich školu nejvíce trápí a sdělilo svůj názor na jednotné přijímací zkoušky, přístup rodičů ke škole či inkluzi. Výsledky ukázaly, že pro ředitele představují zdaleka největší problém tři věci: přílišná byrokracie, nedostatek financí a inkluze. Kromě toho často zmiňovali chybějící učitele, problémy s rodiči, malé prostory a v případě vesnických škol nedostatečný počet žáků.

POZOR! Testovací aplikace České školní inspekce je nebezpečná a umožňovala neoprávněné stažení citlivých dat žáků!

Jak včera upozornil Libor Klubal, aplikace InspIS České školní inspekce umožňovala komukoliv stáhnout seznam žáků minimálně 6. a 9. tříd základních škol včetně informace o jejich zdravotním znevýhodnění. Řada odborníků bezpečnostní díru otestovala a byly bez problému staženy tisíce záznamů během krátké doby.


Kateřina Valachová: Vzdělání: Zlatý poklad republiky. Co na to rozpočet?

Již několik let neslyšíme - zaplať pán bůh - laciné řeči o líných učitelkách, co jsou pořád na prázdninách, mají pohodu a ještě chtějí zvýšit plat. Zvláště ty v mateřských školách, co si vlastně chodí do práce hrát.

David Greger: Proč jsem proti cut-off scoru v příjimačkách na maturitní obory SŠ?

Z komentáře na sociální síti Facebook vybíráme: "A to nejsem odpůrce testování obecně, ale toto jsou velké a příliš limitující dopady pro život. Tedy ano, umím si představit i děti, které mají velmi špatný výsledek z testu přijímaček v jednom nebo druhém předmětu a stejně je zřejmé, že mají studijní předpoklady i na VŠ. A já být ředitelem SŠ, tak takové studenty přijmout chci. A nyní by mi stát říkal, že nesmím? Proč?"


168 hodin: Čtyři kraje nevyužívají dotace na školní obědy pro chudé děti, jejich vyřízení je podle nich složité

Více než deset tisíc dětí z chudých rodin dostane v letošním školním roce obědy zdarma. Díky dotačním programům ministerstev školství a práce tak ubývá žáků, jejichž rodiče nemají na obědy ve škole peníze. Zdaleka ne všechny rodiny, které by na tuto pomoc měly nárok, ji ale můžou využít. Do projektu ministerstva práce se totiž stále odmítají zapojit hned čtyři kraje. Bez jistého oběda tak zůstávají další tisíce dětí. Tématu se věnovala nedělní reportáž pořadu 168 hodin.

E-kniha pro vás: Rodič a rodičovství v digitální éře

První kontakt s mobilním telefonem nebo tabletem probíhá u dnešních dětí od útlého věku. Rodiče jim dotykové zařízení často půjčí už po prvních narozeninách. Nechtěně se tak podílejí na rozvoji jejich závislostního chování. Vlastní mobil pak děti dostávají s nástupem do školy. Výzkum výzkumného týmu Kamila Kopeckého z Centra PRVoK PdF Univerzity Palackého v Olomouci mapuje chování rodičů a dětí.

Čeští rodiče svým dětem na internetu důvěřují a spoléhají na „čestné“ slovo. Většina z nich neumí dětem filtrovat online obsah

Základem prevence bezpečného chování na internetu v rodině je ústní dohoda mezi rodičem a dítětem. Pouze 15 % rodičů využívá k filtrování závadného obsahu technická řešení. Ačkoli rodiče aktivně sledují YouTube (88 %), svět YouTuberů neznají a často nevědí, které YouTubery sledují jejich děti. Řada z nich však může být nevhodnými vzory. Téměř pětina rodičů aktivně šíří fotografie, na kterých jsou jejich děti obnaženy, a ze kterých lze poznat jejich identitu.


6.11.18

Kateřina Perknerová: Hejtmani volají po ztížení přijetí na maturitní obory. Odborníci to zavrhují

Mají se zpřísňovat podmínky přijímacích zkoušek na střední školy? Ano, tvrdí hejtmani sdružení v Asociaci krajů ČR. Ne, říká ministr školství Robert Plaga. „Při pátečním setkání s asociací chci na konkrétních datech ukázat, že cut-off score by nic z jejích požadavků neřešilo,“ řekl Deníku ministr Plaga.

MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 (pracovní verze k připomínkování, říjen 2018)

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí. Na změny společenské, technologické, ekonomické, kulturní, ale i na změny, které s sebou přináší digitalizace a globalizace. Musíme průběžně sledovat nejen trendy a poptávku po dovednostech, podporovat rozvoj kvalifikace, konkurenceschopnosti, dovedností i kompetencí, prosazovat rovnost, sociální soudržnost, ale také budovat vztah ke vzdělávání a vzdělání. A právě vzdělání je klíčové. Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti. Z těchto důvodů je potřeba mít k dispozici sjednocující nástroj pro formování vzdělávací soustavy, základní prvek pro komunikaci mezi centrem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a jednotlivými kraji, v němž budou zakotveny mimo jiné záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Takovýmto nástrojem je v České republice již 17 let Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který je od roku 2014 implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jež vytváří rámec vzdělávací politiky v České republice.

Interview ČT24: Jiří Růžička

Hostem pořadu České televize Interview 24 byl senátor a ředitel gymnázia Jiří Růžička, moderovala Zuzana Tvarůžková.


Pedagogická komora: Průběh revize rámcových vzdělávacích programů je netransparentní

Server Novinky.cz zveřejnil v článku Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise seznam členů jednotlivých pracovních, kteří se v Národním ústavu pro vzdělávání zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů. Tento seznam ovšem není úplný, protože nezahrnuje všechny pracovní skupiny. Ve věci revize RVP interpeloval ministra školství Roberta Plagu poslanec Lukáš Bartoň z České pirátské strany.

Dalibor Fusek: Interview s panem Tomášem Feřtekem, spoluzakladatelem organizace EDUin

Dalibor Fusek z webu Vzdělávací služby vyzpovídal Tomáše Feřteka ohledně stávajících problémů v oblasti českého školství.

5.11.18

DVTV: Bek: Vysokoškoláci pracují na úkor studia, střední školy se od socialismu nezměnily

Dnes studuje 60 procent maturantů, to je dobře, za socialismu byla velká selektivita, střední školství se ale skoro nezměnilo, to je největší slabina systému, učňovské obory jsou často odtržené od praxe, nevěřím na revoluci ve školství, spíš na postupnou práci, říká rektor Masarykovy univerzity a senátor Mikuláš Bek. Dodává, že na vyšší stupeň vzdělávacího systému se málokdy dostanou děti z rodin, které toho stupně nedosáhly, plýtváme tak prý celou řadou talentů.


Michaela Endrštová: Žádná trika a pantofle. Dresscode platí i pro učitele, říkají odborníci

Na sociálních sítích se rozhořela debata o tom, zda by učitelé měli dodržovat určitá pravidla oblékání. Odborníci na etiketu tvrdí, že určitě. „Žáci přejímají nejen zvyky učitele, ale i styl oblékání. Nevidím sebemenší důvod, proč by učitelé měli chodit v ležérním oblečení,“ říká odborník na etiketu Ladislav Špaček.