1.10.18

TIM3-5 - test pro identifikaci nadaných žáků v matematice

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vydal test TIM3–5 pro identifikaci nadaných žáků v matematice. Jde o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru žáků 3.–5. tříd základní školy.

TIM3–5 byl vytvořen odbornými pracovníky z Centra rozvoje nadaných dětí. Informace o reliabilitě, validitě a dalších charakteristikách testu si můžete přečíst ve volně dostupné publikaci, která se věnuje vývoji testu a zachycuje veškeré provedené psychometrické analýzy. Více informací o testu a způsobu jeho distribuce naleznete na webu Testy schopností.

2 komentáře:

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Testů není nikdy dost! Již vzhůru testeři této země, již...……...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Nedémonizujte testy pane Nutzi.

Okomentovat