29.10.18

Šárka Mrázová: Soukromá škola nedostala akreditaci, jako první podala na stát ústavní stížnost

Pokud by kauzu škola vyhrála, mohla by se stát příkladem pro ostatní, říká advokát školy. Chce zrušit sporné ustanovení ve školském zákoně.

Z velkých firem odešly do školství. Tři bývalé manažerky měly před čtyřmi lety možnost obnovit na státní Základní škole Rakovského v pražských Modřanech alternativní výuku. Začínaly s devíti dětmi, až jejich počet vzrostl na 35. Před dvěma lety proto požádaly ministerstvo školství (MŠMT) o oficiální zápis jejich školy Edisona do rejstříku škol. Úřad ale žádost zamítl s tím, že je v dané oblasti škol dostatek, a doposud ji škole neudělil.

Z článku v Aktuálně.cz vybíráme:

Důvod zamítnutí zápisu do rejstříku škol a školských zařízení je podle tiskové mluvčí MŠMT Anety Lednové vždy stejný, tedy že nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání státu i příslušného kraje. Konkrétně u Edisony je to kvůli tomu, že se neslučuje se záměry kraje - Prahy.

Edisona postup ministerstva považuje za systémovou vadu. Právě Ústavní soud může přímo sporné ustanovení školského zákona zrušit a trvat na tom, aby se sporné ustanovení ze zákona odstranilo. Tak by se podle Bernarda už úřad nemohl při svém rozhodování odvolávat na plány státu a kraje. "Toto bylo největším problémem v procesu vydání povolení," dodává.


1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

"Financování Edisony je v podstatě stejné: peníze za žáky pobírá z rozpočtu ZŠ Rakovského, ale na provoz, nájem a částečně platy učitelů a další pracovníky jdou ze školného od rodičů."

U nás je něco takového možné? A proč to tedy nedělají všechny základky? A proč měla nedávno jiná pražská škola průšvih jako Brno jenom z toho důvodu, že vybírala od rodičů peníze za dvě hodiny angličtiny navíc?

Nicméně na stránkách Edisony, která skutečně spadá pod státní ZŠ Rakovského je uvedeno následující:

"Podmínky přijetí:

1. Návštěva rodičů přímo ve výuce.

2. Týdenní zkušební pobyt dítěte v Edisoně (200Kč/den). Stávající děti Edisony se monou vyjadřovat k tomu, zda nové dítě bude přijato, či nikoliv. Poplatek není vratný.

3. Osobní rozhovor vedení školy s rodiči.

4. Zaplacení jednorázového zápisného ve výši 2 000 Kč (po potvrzení přijetí)

5. Pro žáky 1. ročníku též tzv. školní zralost - posuzuje hlavní pedagod Kamila během zkušebního pobytu (bod 2.)

V Edisoně nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí života - děti tedy přibíráme také s přihlédnutím k potřebám současného dětského kolektivu v Edisoně."

A to radši ani nemluvím o tom, že na této škole vybírají peníze i za doučování jen to fikne, a to navíc v období, kdy se to dá financovat z šablon.

Nebylo by spíš na místě podat stížnost na tuto školu, než aby škola či její součást podávala ústavní stížnost na ministerstvo?


Okomentovat