1.10.18

Pedagogická komora usiluje o transparentní revize rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora je znepokojena přetrvávajícím nedostatkem informací o stavu a průběhu revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Přestože se na revizi pracuje déle než rok, zveřejněno bylo jen minimum údajů. Školy nemají informace, co a proč se bude měnit. Učitelé z praxe, kteří chtějí s revizí pomoci, nevědí, na koho se obrátit. Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena, aby se do revize zapojili jejich zástupci.

Vedení Pedagogické komory, z.s., obeslalo MŠMT i NÚV s dotazy k revizi, ale odpovědi byly neúplné. Proto jsme zaslali na obě instituce oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Ptáme se, jaké pracovní skupiny při NÚV vznikly, kdo se jich účastní, kterou organizaci zastupuje, kolik jednání již proběhlo, jak je revize financována a jaké je přesné zadání z MŠMT,“ uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ministerstvo školství si vyžádalo na zodpovězení dotazů delší čas. Národní ústav pro vzdělávání zatím zodpověděl pouze část první žádosti. Odpověď na hlavní dotaz ale odmítl. Pedagogická komora se proti tomuto rozhodnutí odvolala k MŠMT a je připravena domáhat se informací soudní cestou. Zatím jsme obdrželi pouze seznam pracovních skupin a jejich garantů z řad zaměstnanců NÚV. Z tohoto seznamu vyplývá, že neexistuje koncepční pracovní skupina, která by se zabývala celou revizí komplexně. Ustavily se jen dílčí týmy k jednotlivým vzdělávacím oborům. Při MŠMT vznikla Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů, ale její složení je utajováno.
Internetové stránky NÚV obsahují pouze novou verzi vzdělávacího oboru informatika, jejíž forma zpracování je nekompatibilní se stávajícími rámcovými vzdělávacími programy. Z tohoto důvodu bude nutné s jejím plošným zavedením vyčkat, dokud nebude dokončena revize všech ostatních vzdělávacích oblastí. Dále byly zveřejněny analýzy k odbornému a všeobecnému vzdělávání, infografiky a zpravodaje. Bohužel chybí informace, kdy byl který dokument publikován.

Zveřejněno bylo alespoň dotazníkové šetření mezi pedagogy, které skončilo už loni (20. září 2017). Výsledky toho šetření ale nebyly zohledněny v dalších pracích na revizi. NÚV například pokračuje ve stanovování tzv. závazných výsledků učení pro 3. a 7. ročník ZŠ, přestože to považovalo za vhodné jen 15 % respondentů.

Pedagogická komora uspořádala anketu mezi svými členy, z níž vyplývá, že většina respondentů již nechce znovu psát školní vzdělávací program a čtvrtina preferuje alespoň zestručnění kurikulárních dokumentů. Z nové ankety Pedagogické komory, která právě probíhá, vyplývá, že si většina respondentů přeje obnovení Přílohy RVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, kterou zrušila ministryně školství Kateřina Valachová. Většina rovněž chce, aby byl na druhém stupni další cizí jazyk nepovinný, jak to bylo před změnou RVP, která byla přijata ministrem Petrem Fialou.

„Nerozumím tomu, proč MŠMT i NÚV pracují v režimu „přísně tajné“ - nejde o armádní projekt, ale zásadní změnu kurikulárních dokumentů, která se týká tisíců škol, proto by měla být veřejná,“ upozorňuje Radek Sárközi, „pokud se nepodaří do revize zapojit učitele z praxe, hrozí, že připravené změny nepřijmou za své a že jejich realizace bude jen formální.“

Pedagogická komora se již do revize RVP částečně zapojila. Radek Sárközi se účastnil setkání organizací, kde byly představeny chystané změny. Zástupci Pedagogické komory pracují v týmu pro matematiku. „Jakmile jsme získali kontakty na garanty jednotlivých pracovních skupin, oficiálně jsme je oslovili, že chceme delegovat zástupce Pedagogické komory, na odpovědi čekáme,“ sdělil Radek Sárközi, „myslím si, že by NÚV měl aktivně oslovit všechny spolky učitelů, aby vyslaly do týmů své zástupce, například Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Asociaci výchovných poradců, Montessori ČR, Asociaci ředitelů gymnázií apod. – většina aprobací má vlastní organizaci a jejich představitelé určitě rádi s revizí pomohou, aby byla co nejkvalitnější.“ 

Pedagogická komora požaduje, aby byla revize rámcových vzdělávacích programů transparentní.

Nezávisle na Pedagogické komoře interpeloval poslanec Lukáš Bartoň v podobné záležitosti ministra školství Roberta Plagu: „Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit? Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu?” Poslanec Lukáš Bartoň rovněž upozornil, že ani za 14 let nemáme hlavní koncepční kurikulární dokument Národní program vzdělávání, jehož vznik požaduje školský zákon. Premiér Andrej Babiš v odpovědi na jeho interpelaci přislíbil vytvoření tohoto dokumentu do konce roku 2019.

Zdroj: Pedagogická komora, z.s.

Anketa Pedagogické komory

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...
  • zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)
  • takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)
  • Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Dotazníkové šetření NÚV


4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena

Podstatné je, aby byly osloveny spolky sdružující odborníky na vzdělání, konzultanty a auditory. Aktuální rámcoví tvůrci jsou zřejmě inspirováni jéžiškem, jakože řádné překvápko pod stromeček.
Takhle nějak si pytlici v té dnešní překotně se měnící době představují ono otevřené vzdělávání. Něco jako učitelé vítáni a skutečně komunikativní škola.
Naštěstí je tohleto edu hemžení pytlikům zcela ukradeno. Kompetenční reformu přežili bez úhony, přežijí i její revizi. Revize reformy revoluce... to zní skvěle!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Revize reformy revoluce... to zní skvěle!

No konečně můžeme být revizionisty bez kádrového rizika!!!

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Základ je jeden. Tady žádná revize čehokoliv, tím méně nějakých RVP nijak nepomůže.
Král je totiž nahý. Díky systému RVP - ŠVP zejména v základním školství se vzdělávací systém zhroutil a dostal pěkně na zadel.
Navíc jsou na tomto nesmyslu a anarchii, kdy si v podstatě každá školička učí kdy chce a co chce a ještě podle různých rádoby učebnic, pracovních listů a já nevím jakých superpomůcek, postaveny různé zkoušky.
Viděli jste někdy, co zažije takové dítě, které se přestěhuje a jde do jiné školy? Jak se učí v nemocnicích, lázních a tak podobně?
Pojmenujme už jednou konečně tenhle švajneraj, celé to zrušme a začněme znovu pěkně od podlahy. Vraťme jasný obsah učiva, stanovme, co kdy má dítě umět, vraťme do škol UČIVO, nestyděl bych se ani za jednotné a skutečné učebnice a hlavně digitální zdroje, snadno a levně dostupné pro každého. Mrkněte třeba na maďarský www.mozaweb.com - prostě skutečný interaktivní Clasroom navazující na požadavky učiva.
Ať každý rodič zase ví, co se kdy ve škole probírá. Ať má kontrolu. Vy se dnešní nespokojenosti rodičů divíte? Nikdy nepochopili ty vaše hloupé kompetence. Tiše zírají s otevřenou pusou, když jim vysvětlíte, že se neučíme látku, ale kompetence. Hlava jim to prostě nebere!
Pojďme zase začít učit znalosti, souvislosti, učit myslet a pochopit látku. Na místo různého kompetetnění a podobných kravin.
Ale na to nemůžou být nějaké komise, tím méně tajné. To si prosím pěkně musíme sednout k jednomu stolu a udělat revoluci se vším všudy.
A až toto bude, potom můžeme uvažovat o nějaké hranici, skutečné zkoušce, kdo má a nemá na střední. Do té doby je to, jako tahat tele z jalový krávy, jak říkal můj táta.
A právě o těch panovnících a přítocích řek to je. Co chcete zkoušet, když jste neřekli, co se máme naučit???? 370 přítoků Labe, nebo jen Vltavu a kde pramení? Z každého století nejvýznamnějšího krále, nebo všechny pomazané hlavy do pátého kolena!
Hlavně kecat, že moc biflujeme, co vy různí experti - Ale co máme jinýho dělat, když nás pořád kde jaký týpek na něco testuje ze znalostí, které k ničemu moc nejsou?
Z tohoto pohledu jsou Jednotné zemeděls…. promiňte jednotemné státní přijímačky a s nimi také to Sado maso.. promiňte Státní maturita ve skutečnosti jen hodně na hlavu postavené buzerace.
Kdy to celé panoptikum konečně vezme za své!

Nicka Pytlik řekl(a)...

to zní skvěle!

Možná mělo být 'revoluční revize reformy'. Ale ono je to celkem jedno. Hlavně, že se děje něco, co by mohlo vypadat jako náprava čehosi.
Hlavně, že se něco děje...

Okomentovat