19.10.18

MŠMT: Školský ombudsman řešil téměř dva tisíce podnětů

Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce opět téměř dva tisíce podnětů. Jednalo se zejména o spory mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Zvýšené množství dotazů a stížností souviselo také s realizací konkurzů na posty ředitelů škol a školských zařízení. Hlavním tématem ombudsmana Ladislava Hrzala zůstává nadále řešení šikany na školách a problematika nezdravého klimatu na školách.

„V novém školním roce doporučuji se nadále zaměřovat na pozitivní klima ve školách, protože to sbližuje jak učitele a žáky, tak vedení školy i rodiče,“ řekl k výroční zprávě ombudsman Ladislav Hrzal a pokračoval: „Uvažuji proto o společném jednání organizací, které se klimatem ve školách zabývají, jako jsou například Linka bezpečí, nenechtobyt.cz nebo sdružení AISIS s cílem propojit jednotlivé programy a najít vhodnou formu spolupráce tak, aby to bylo pro terén přínosné,“ dodal školský ombudsman Hrzal.

Kromě šikany a konkurzů na ředitelé řešil v loňském školním roce školský ombudsman také dotazy ohledně nepřijetí dětí do mateřských, základních i středních škol, dotazy ohledně přezkumů maturit nebo stížnosti na samotný průběh maturitních zkoušek.

  • Celkem bylo na MŠMT doručeno celkem 1980 dotazů a stížností, přímo ombudsmanovi 257.
  • Vyřízeno jich je k dnešnímu 1942.
  • Mailem přišlo 1 728 podání.
  • Klasickou poštou přišlo 75 podnětů.
  • Telefonem si žádalo radu nebo si stěžovalo přímo ombudsmanovi 110 občanů.
  • Osobně přijal 67 stěžovatelů. Navštívil 18 škol, z toho některé opakovaně.
  • Zúčastnil se mnoha akcí (besedy, konference, semináře, ukončení a zahájení školního roku apod.).

Výroční zprávu ombudsmana ke stažení

Žádné komentáře:

Okomentovat