1.10.18

MŠMT připravuje krajské úřady na nové financování škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje v přípravách na zavedení nového financování regionálního školství. Na dvou celostátních seminářích, které se této problematice věnují, seznámí s novou podobou výkaznictví pracovníky odborů školství z krajských a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. První ze seminářů se uskutečnil dnes v Praze.

Celodenní semináře jsou rozdělené na dopolední prezentace věnované vazbě nového systému financování na statistické výkaznictví a na odpolední diskusi.

„Na seminářích představíme způsob, jakým budeme financovat práci pedagogů i nepedagogů, jak budeme počítat maximální počet vyučovacích hodin, které školám proplatíme, a jaké statistické údaje budou pro tyto výpočty důležité,“ popsal průběh seminářů náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl a pokračoval: „Naším cílem je pokud možno neměnit strukturu předávaných údajů a vystačit si co nejvíce s dosavadním objemem dat.“

První seminář se konal dnes od 10.00 do 14.30 hod. v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Náměstek Václav Pícl společně se zástupci sekce ekonomické a odboru školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT zde představili fungování nového výkaznictví zástupcům krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností Středočeského, Královehradeckého, Pardubického, Jihočeského, Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje, včetně Prahy a kraje Vysočina.

Druhý seminář se uskuteční ve středu 17. října ve stejném čase v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úředníci ze zbývajících čtyř krajů, a to Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, na semináři získají informace od náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzany Matuškové a dalších zástupců MŠMT.

V minulém a letošním roce seznámilo MŠMT s novým způsobem financování regionálního školství také zástupce škol, zejména jejich ředitele ve všech krajích ČR. V letním období od 14. května do 25. června 2018 se uskutečnilo v 10 krajích České republiky celkem 11 seminářů, kterých se zúčastnilo 3 144 zástupců mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Metodiky pro výpočet PHmax pro jednotlivé typy škol naleznete ZDE.

1 komentář:

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Mě to nějak zasmrádá. Nemělo to být zjednodušení? Kolik krajských úředníků přibude? Krajské odbory školství mají už dnes každý kolem 30 hlavounů, ale to zřejmě stačit nebude, co!

Okomentovat