3.10.18

MŠMT: Prezentace změny financování regionálního školství pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností

Přinášíme prezentaci MŠMT Změny financování regionálního školství, která byla prezentována 1. října 2018 na semináři pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Základní principy změny financování jsou:
  • Netýká se soukromých a církevních škol
  • Zásadní změna financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a ve školních družinách
  • Financování pedagogické práce ve vyšších odborných školách se nemění, normativ na studenta stanoví MŠMT
  • Nepedagogická práce – normativy na školu (ředitelství), další pracoviště a třídu – zohlednění spolupráce obcí (svazky obcí)
  • Financování základních uměleckých škol se nemění, normativ na žáka stanoví MŠMT
  • Financování podpůrných opatření se nemění
  • Přesnější vymezení rezervy pro krajské úřady2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pročteno.
nevím toto:
- budou bity školy, které mají třídy podle §16/od.9, když se v těchto třídách vzdělává vždy menší počet žáků než je v běžné třídě? Bude to muset dofinancovat zřizovatel? je tu někdo, kdo to ví?
Díky za odpověď.

Josef Zemek řekl(a)...

Všechno bude financovat každý občan tohoto státu. Dokonce i každou chybu úředního šimla, jak je to dopusud, a to bez osobní odpovědnosti.

Okomentovat