23.10.18

Ludmila Hamplová: Líbí se ti to? Sexuální výchova nemá být jen o antikoncepci a pohlavních chorobách

Pornografie, dobrovolný vzájemný souhlas, prevence rizikového chování nebo také menšinová sexuální orientace, i to jsou témata, která patří k efektivní sexuální výchově. Často na ně ale v českých školách nedojde, protože se vyučující obávají reakcí konzervativních rodičů. V sousedním Polsku pak sexuální výchova ve školách prakticky neexistuje, místo toho se studující dozvídají o škodlivosti masturbace či o tom, že by dívky neměly nosit krátké sukně.


Z článku ve Zdravotnickém deníku vybíráme:

Otevřená sexuální výchova, která poskytuje kvalitní informace, má své konkrétní pozitivní dopady na celou společnost. A naopak čím uzavřenější a osekanější tato výchova je, tím hůře pro všechny. „Problémy dospívajících jsou obvykle spojeny se sebeúctou, vnímáním vlastního těla, šikanou, stresem, kybernetickou závislostí, zneužíváním návykových látek, pohlavně přenosnými chorobami, sexuálním zneužíváním a nechtěným těhotenstvím. Všechny tyto problémy jsou nějakým způsobem propojené a je potřeba se jim věnovat,“ dodává Goedele Liekens. Řešením tak není mlčet a tvářit se, že se tyto negativní jevy nemohou „slušných“ mladých lidí týkat, ale naopak mluvit s nimi otevřeně o možných rizicích.

Nebezpečné je, pokud se sexuální výchova smrskne jen na zkreslené poučky, což se bohužel děje v sousedním Polsku. Deník Gazeta Wyborcza informoval o programu Archipelag Skarbów neboli Souostroví pokladů, který ve zdejších školách zajišťuje nezisková organizace Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (Institut integrované prevence), který má doporučení polských ministerstev školství i zdravotnictví. Cílem tohoto programu mimo jiné je, aby mladí lidé sexuálně nežili, dokud nevstoupí do manželství. To mimo jiné znamená, aby nemasturbovali, protože je to „nezdravé“ nebo nepoužívali antikoncepci. „Dcera se vrátila naštvaná ze školy, kde probíhal tento seminář. Přednášející jim mimo jiné říkali, že kondomy chrání před pohlavními chorobami jen z 80 procent. Když se dcera ohradila, řekli jí, že je to stejné, jako kdyby letadlo bylo bezpečné jen z 80 procent a ona by určitě nechtěla, aby její máma letěla takovým letadlem,“ popsala své zkušenosti deníku Katarzyna, matka dívky navštěvující poslední ročník základní školy ve Varšavě. Její dcera se během výuky mimo jiné dozvěděla, že chlapcům jde pouze o sex a dívky by měly tuto „instinktivní potřebu“ chápat, a „zbytečně neprovokovat frivolním oblečením“. Používaná učebnice pak doslova říká, že dívka, která se nevhodně obléká, je sama vinna, pokud ji někdo sexuálně obtěžuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat