31.10.18

Informace o pracovních skupinách a odborných týmech s účastí externistů, působících při ČŠI

Česká školní inspekce poskytla dne 30. října 2018 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byly poskytnuty tyto informace: "Při České školní inspekci žádné pracovní skupiny v tom smyslu, v jakém byl položen dotaz, nepůsobí. V rámci naplnění principu dobré veřejné správy a v rámci otevřenosti našeho úřadu však konstatujeme, že určité odborné skupiny, jejichž součástí jsou také externisté, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci České školní inspekce, působí v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce od 1. 2. 2017."

Přehled těchto externích odborníků, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci České školní inspekce, ale kteří disponují pracovní smlouvou s Českou školní inspekcí v rámci realizace projektu Komplexní systém hodnocení, na kterém se významnou měrou podílejí, včetně jejich domovské organizace uvádíme níže.

Klíčová aktivita – Propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení a tvorba příkladů inspirativní praxe

 • PhDr. Dana Čapková, PB VOŠ a SŠ managementu, Praha 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze prom. ped. 
 • Jana Hrubá, důchodce 
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Stanislav Michek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice 
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Karel Starý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Národní institut pro další vzdělávání 
 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PsLic. Jan Vyhnálek, OSVČ (psycholog)

Klíčová aktivita – hodnocení klíčových kompetencí 

 • Mgr. Martin Lána, ZŠ a MŠ Děčín Mgr. 
 • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Klíčová aktivita – Monitorování úrovně spravedlivosti vzdělávacího systému 

 • PhDr. David Greger, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karel Čada, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze 
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni 
 • Mgr. Vladimír Hulík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 • doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karin Marques, Open Society Fund 
 • Ing. Jaromír Nebřenský, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Eva Potužníková, OSVČ 
 • PhDr. František Prokop, ZŠ Táborská, Praha 4 
 • Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Jiří Šafr, PhD., Sociologický ústav Akademie věd ČR 
 • Mgr. Martin Šimáček, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 • RNDr. Petra Špačková, PhD., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Petra Vnuková, Univerzita Karlova v Praze

Klíčová aktivita – Sekundární analýzy inspekčních dat

 • Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Ivana Častulíková, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Jakub Lysek, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Alena Navrátilová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Michal Soukop, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Bc. Kateřina Zymová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Kontaktní osobou je ve všech případech Ing. Miroslava Debnárová, hlavní manažerka projektu (miroslava.debnarova@csicr.cz).

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Šimáček, Marques, Felcmanová... Pracovníci MŠMT... Zajímavá informace.

Okomentovat