31.10.18

Andrej Babiš: Naší snahou je samozřejmě výrazně zvýšit úroveň odměňování pracovníků škol

Z odpovědi předsedy vlády Andreje Babiše na dopis učitelky vybíráme: "Chtěl bych Vás ubezpečit, že vnímáme dění na našich školách a i proto jsem vytvořil pracovní skupinu, ve které již nyní působí odborníci napříč všemi stranami, kteří navrhnou koncepční změny na několik let dopředu. V případě politické shody máme velkou naději, že se podaří některá nesmyslná opatření minulých vedení MŠMT zmírnit nebo odstranit. Vláda má školství jako svoji prioritu a výrazné navýšení finančních prostředků je toho důkazem. Ministerstvo zpracovává vizi, která by měla reflektovat naše očekávání v této oblasti. Jedním z nich je i postavení učitelů ve společnosti s výrazně lepším ohodnocením jejich práce."

Ing. Andrej Babiš předseda vlády České republiky

V Praze dne 29. října 2018

Dobrý den,

děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mě obracíte. České školství se v současné době potýká s řadou problémů. Průběh zavádění inkluzivního vzdělávání, podpora talentů a tvorba lidských zdrojů a jejich oceňování jsou jen několika z nich. Naše hnutí na tento stav poukazovalo již ve volební kampani a po vítězství ve volbách se mu nadále věnujeme s velkou pozorností.

Naší snahou je samozřejmě výrazně zvýšit úroveň odměňování pracovníků škol. Bohužel řešíme i některé dříve přijaté změny, které nemají kladný vliv na kvalitu vzdělávání. Jsem si vědom našich slibů v oblasti platů ve školství a také se je soustavně spolu s vládou snažím plnit. Od 1. 1. 2019 bude částka na mzdy učitelů navýšena o 15%, v dalším roce plánujeme opět stejné zvýšení. Chceme dodržet příslib průměrného platu v roce 2021 45 000,-Kč, jak bylo avizováno. Pro ilustraci v roce 2017 byl rozpočet regionálního školství v oblasti mezd cca 103mld, v roce 2018 to bylo 120mld a pro další rok je rozpočtováno již 143mld. Nárůst je skutečně výrazný. Výše uvedená čísla umožní zlepšit celkové finanční ocenění práce učitele a nikoliv pouze příplatky za jeho dílčí činnosti.

Chtěl bych Vás ubezpečit, že vnímáme dění na našich školách a i proto jsem vytvořil pracovní skupinu, ve které již nyní působí odborníci napříč všemi stranami, kteří navrhnou koncepční změny na několik let dopředu. V případě politické shody máme velkou naději, že se podaří některá nesmyslná opatření minulých vedení MŠMT zmírnit nebo odstranit. Vláda má školství jako svoji prioritu a výrazné navýšení finančních prostředků je toho důkazem. Ministerstvo zpracovává vizi, která by měla reflektovat naše očekávání v této oblasti. Jedním z nich je i postavení učitelů ve společnosti s výrazně lepším ohodnocením jejich práce.

Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem o budoucnost našeho školství a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

S pozdravem

Andrej Babiš

2 komentáře:

Tomáš Barták řekl(a)...

To, co je v nadpisu, slýcháme pořád dokola od představitelů všech politických stran. Řešení je tak jednoduché. Pošlete školám peníze. Co jiného chcete vymýšlet? Nebo je vaším cílem mlžit a proklamovat? A výsledek? To už známe.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Vážený pane předsedo vlády,

řešení je tak jednoduché, že – věřím – právě Vám plně srozumitelné. Pošlete státním školám bez výhrad a ihned tolik peněz, aby začínající učitel vystudovavší VŠ pedagogického směru bral na státní ZŠ a SŠ 35 000 hrubého a učitel po 10 letech praxe 60 000 hrubého. Bez příplatků.
Nezneuží je. Opravdu ne. Naopak: budou mít dost času a klidu na přípravu.
Třídním učitelům dejte za tu jejich dosud naprosto nedoceněnou a desítiletí neplacenou dřinu 5 000 KČ měsíčně mandatorně. V této chvíli jsou to totiž námezdní dělníci a dělnice horší, než jaké popisuje K. Marx v Kapitálu.

Ředitelům státních škol však zároveň poskytněte zákonnou pravomoc rozloučit se s učitelskými nýmandy, kteří dělají danému ústavu ostudu; místo nich ať smějí přijmout skutečné kantory, kteří chtějí a UMĚJÍ učit. Poprvé jsem něco podobného navrhl veřejně kolem roku 1996. Vy politikové jste ovšem nechali dojít stav našeho školství v r. 2018 až na sám pokraj zhroucení. Můj mladší syn bude za rok a půl maturovat na dosud skvělém „provinčním“ gymnáziu – skvělém proto, že má již roky naprosto mimořádného ředitele a díky němu i vysoce kvalitní učitelský sbor.

Ano, není to asi jediná taková škola v naší zemi, ale co se stane s českým školstvím, až odejde – a další jí podobné – cestou všeho živého? A mladí do škol za ty žebrácké peníze prostě nenastoupí?

Vážený pane premiére, jakožto učitel z praxe Vás zdvořile žádám o reakci.
Jiří Kostečka

Okomentovat