23.10.18

10. 11.: Setkání Baltíků v Praze

Jubilejní 10. ročník tvůrčí soutěže v programování s tématy: Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Bezpečný internet, a programy na volné téma. Děti mohou naprogramovat hru, příběh, výukový program nebo cokoliv jiného vytvořeného v Baltíkovi.

Pavel Přibyl, Vladimír Vacula: Ředitel gymnázia jde na kobereček. Psal, že zahrabal Zemana do kompostu

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman se bude zpovídat za facebookovou reakci na vulgární výroky prezidenta Miloše Zemana. Bergman napsal, že nechal Zemanovy portréty zahrabat do kompostu. Nyní bude svůj výrok vysvětlovat vedení Ústeckého kraje. Krajští zastupitelé SPD Tereza Hyťhová a Petr Šmíd jeho chování označili za nevhodné.

Robert Malecký: Okamurova poslankyně se zlobí: Ať kraj odvolá ředitele, který zahrabal prezidentův obraz do kompostu

Severočeská poslankyně SPD Tereza Hyťhová chce odvolat ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana. Ten před několika dny oznámil, že v reakci na veřejné vulgární projevy prezidenta Miloše Zemana nechá zahrabat jeho školní portréty do kompostu. Hyťhová je zároveň zastupitelkou Ústeckého kraje, který školu zřizuje a kde mají většinu strany nakloněné prezidentu Zemanovi.

Vyjádření vedení ČMOS PŠ k žádosti Pedagogické komory o podporu navýšení platů o 20 % od ledna 2019


Na jednání předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství byla v pátek 19. října 2018 projednána žádost Pedagogické komory, z.s., týkající se podpory navýšení platů o 20 % od ledna 2019. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík ji označil za „požadavek pro požadavek“.

Další podvodná proforma faktura: tentokrát od Verlag Dashöfer

Na sociální síti Facebook se objevilo upozornění pro školy, že opět chodí podvodná zálohová faktura. Jedná se o předplatné skolaprofi.cz od společnosti Verlag Dashöfer. Dole na faktuře je malým písmem napsáno: "Tato zálohová faktura slouží pro marketingové akce". Faktura je zaslána poštou přímo na školy, upozorněte proto účetní!

Ludmila Hamplová: Líbí se ti to? Sexuální výchova nemá být jen o antikoncepci a pohlavních chorobách

Pornografie, dobrovolný vzájemný souhlas, prevence rizikového chování nebo také menšinová sexuální orientace, i to jsou témata, která patří k efektivní sexuální výchově. Často na ně ale v českých školách nedojde, protože se vyučující obávají reakcí konzervativních rodičů. V sousedním Polsku pak sexuální výchova ve školách prakticky neexistuje, místo toho se studující dozvídají o škodlivosti masturbace či o tom, že by dívky neměly nosit krátké sukně.

Miluše Vítečková, Miroslav Procházka, Marie Najmonová: Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni základních škol

Cílem článku je představit vnímání jinakosti dětmi na 1. stupni základní školy na základě využití podnětů z práce s příběhem v hodině českého jazyka. Příspěvek lze také vnímat jako podklad pro výukovou praxi a jako příklad toho, jak pracovat s tématy jinakosti a odlišnosti na 1. stupni základní školy. Text obsahuje výsledky výzkumného šetření realizovaného ve 12 třídách 1. stupně základních škol (3.–5. třídy). Jde o analýzu videozáznamů 12 vyučovacích hodin, verbálních projevů žáků, jejich transkriptů, a to v průběhu celé vyučovací jednotky, v níž děti pod vedením učitelky pracují s uceleným didaktickým materiálem. Dětem jsou kladeny otázky týkající se jejich nazírání na odlišnost, a to v kontextu obsahu příběhu. Text podstatou svého příběhu dává prostor pro vyjádření pocitů spojených s odlišností, vytváří podněty pro argumentaci postojů orientovaných k chování se v situaci nepřijetí okolím. Výzkumné šetření se zaměřuje na tyto otázky: jak žáci 1. stupně vnímají odlišnost, jakou mají subjektivní zkušenost s odlišností, jaké jsou jejich návrhy řešení situace v případě nepřijetí okolím, jaký je jejich pohled na druhé nepřijímající odlišnost. Vzhledem k tomu, že jde při práci s konkrétním textem i o čtení s předvídáním, je dalším analyzovaným tématem navrhované dokončení příběhu. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že žáci na 1. stupni přijímají odlišnost bez větších problémů, spíše se hůře vyrovnávají s nespravedlností. V situacích, kdy se sami setkávají s nepřijetím, výzkum naznačuje, že i přes prožívané obtíže v kolektivu žáci preferují setrvání v prostředí, které znají.

Magdalena Kohout-Diaz, Dana Bittnerová, Markéta Levínská: Limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v České republice: boj o identitu žáka

Tématem textu jsou limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v rámci českého školství. V první části se text zaměřuje na vymezení inkluze. Vychází z definice UNESCO a charakterizuje ideový vývoj pedagogického přístupu k lidem, kteří jsou označeni jako ti, kteří potřebují podporu při vzdělávání. Následuje deskripce problematiky vzdělávání Romů v České republice a pohled na vybrané strategie a na opatření, jejichž cílem byla podpora rovného přístupu ve vzdělávání. Cílem výzkumné části je prostřednictvím analýzy výsledků výzkumů najít limity inkluze ve vzdělávání romské minority. Metodologicky příspěvek vychází z Glaserova přístupu k zakotvené teorii, z postupů školní etnografie, z teorie kulturních modelů, která navazuje na kognitivní antropologii. Glaser tvrdí, že při hledání teorie lze považovat všechny informace za data. Na základě uvedeného tvrzení byla provedena analýza a konceptualizace dat z vlastních etnografických výzkumů týmu Bittnerová, Doubek, Levínská, byly diskutovány studentské závěrečné práce a vědecké výstupy dalších badatelů v oblasti vzdělávání minorit. V textu je ukázáno, co se děje, když do vzdělávacího systému vstupuje romský žák, jak na něj reaguje školní prostředí a jak romské děti a rodiče vyjednávají s institucí školy a jejími aktéry. Dospíváme k závěru, že jádrovou kategorií v uvažování o inkluzi Romů je IDENTITA ŽÁKA. Důležité je, aby romskému dítěti nebyla upírána, aby byl identifikován jako žák, nikoliv jako Rom. Proces identifikace se musí odehrávat nejen na úrovni školy, ale také v rodině a ve vztahu k sobě. Inkluze romského žáka by měla spočívat v přiznávání identity žáka a její zvnitřnění dítětem i rodiči.

Josef Slowík: Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze

Studie analyzuje na základě parametrů tzv. Ukazatele inkluze základní charakteristiky inkluzivního vzdělávání související s přístupem k odlišnosti (resp. rozmanitosti). V první části je představeno paradigma inkluzivní edukace a to, jak se inkluze vztahuje k tématu „společného“ a „rozdílného“. Typická proinkluzivní otevřenost ke vstřícnému akceptování různosti a jinakosti je postavena do souvislostí se spojujícími a stmelujícími prvky, které symbolizují společné hodnoty, z nichž edukační proces v inkluzivní škole vychází. Další část je pak věnována tematické analýze Ukazatele inkluze jako základního materiálu, který nejčastěji slouží pro vymezování norem školní inkluzivní edukace a jejich evaluaci. Na základě analýzy parametrů všech inkluzivních oblastí a jejich evaluačních měřítek byla identifikována čtyři zásadní témata odrážející přístup inkluzivní školy k odlišnostem: akceptace (ve smyslu vzájemného přijetí, tolerance apod.), dostupnost (jako bezbariérovost prostor, ale také psychosociální bezbariérovost v rámci školy i vzhledem k okolí komunitě nebo dostupnost zdrojů), podpora (v samotném edukačním procesu, ale třeba i v adaptaci žáků) a antidiskriminace (nejenom formální, ale jako široce pojatá důsledná rovnocennost).

22.10.18

Juvenes Translatores: Mladí překladatelé budou opět soutěžit

Už podvanácté se utkají v překladatelské soutěži Juvenes Translatores studenti středních škol z celé Evropské unie. Letošním tématem je Evropský rok kulturního dědictví. Soutěž proběhne ve všech zemích EU 22. listopadu.

Ladislav Šustr: Učitelé požadují po Babišově vládě slíbené platy. Jinak hrozí stávkou

Učitelé se pokoušejí dostat z vlády slíbené navýšení platů už za letošní září. Podle kabinetu Andreje Babiše to však vypadá, že přidáno dostanou kantoři až od nového roku. Z usnesení Poslanecké sněmovny z loňského roku však vyplývá, že vláda měla navýšit platy už od 1. září. Pedagogická komora však s navýšením od nového školního roku počítala. Komora se tak nyní zaměří na to, aby se platy od ledna navýšily ještě více. Tedy aby pokryly i čtyři měsíce, které měli učitelé slíbené už v loňském roce. Pokud vláda podmínky nesplní, jsou učitelé ochotni stávkovat.

Zdeněk Sotolář: Inkluze dle Přemka Podlahy

Když český zahrádkář něco nesehnal nebo si něco nemohl dovolit koupit, přišel Přemek v Receptáři s nějakým náhražkovým udělátkem. Tak nějak vypadá inkluze po česku.

Bořivoj Brdička: Stává se svobodná vůle pouhou iluzí?

Zpráva o díle významného myslitele, profesora historie Hebrew University of Jerusalem Juvala Harariho, které má zásadní význam pro pochopení vlivu technologického pokroku na vývoj společnosti, pro budoucnost liberální demokracie zvláště.

NFNZ: Kdo jsou (ne)konzumenti zpravodajství?

Analýzu českého mediálního trhu, zaměřenou na typologii českých konzumentů a nekonzumentů zpravodajství si Nadační fond nezávislé žurnalistiky objednal u agentury Median.

168 hodin: 28. 10. 1918

Podobné ankety se dělaly vždy a výsledky byly prvoplánově tristní...


Ondřej Kania: Na školy se roky kašlalo a politikům to vyhovuje, bojíme se přiznat, že hlavní problém jsou učitelé

České školství se zastavilo v Husákových dobách a teď jde o to, aby se ještě nezhoršilo. Podnikatel Ondřej Kania, který v 25 letech spoluzaložil a řídí tři střední školy, pojmenovává ty nejpalčivější problémy a tvrdí, že mu jde o to neveselou situaci změnit. Chyba je podle něj v systému, rodičích a hlavně učitelích. Ty tu totiž dělají lidé se špatnou osobností a učí jako za komunismu.


Anna Brzybohatá: Doma se učí stále více dětí, masová záležitost z toho zřejmě nebude

Časté cestování, nedůvěra ve školní systém, chybějící škola v okolí, víra, přeplněné třídy nebo zapálení pro věc. To jsou důvody, které vedou rodiče k učení doma. Dětem se učení u rodinného krbu líbí. Domácí vzdělávání je však náročné na rodiče, čas i peníze.

21.10.18

Události ČT: Asistenti ve školách

Dvakrát víc asistentů než před třemi lety pomáhá učitelům při vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školách. Podle ředitelů jich je stále nedostatek. Ministerstvo školství chce naopak zpřesnit podmínky jejich přidělování dětem.


Ze sociálních sítí: Josef Soukal kritizuje postup moderátora skupiny Učitelé +

Josef Soukal komentuje příspěvek Asociace češtinářů, která podporuje návrh Pedagogická komory na zvýšení učitelských platů o 20 procent.

Anna Brzybohatá: Zapojení informatiky do škol je nevyhnutelné, tvrdí Národní ústav pro vzdělávání

Děti se učí programovat už v mateřské školce pomocí různých hraček. Ministerstvo školství chce proto zařadit informatiku do vyučovacích osnov, takže sebere část vyučovacích hodin jiným předmětům. Informační technologie jsou dnes součástí každodenního života a podle Národního ústavu pro vzdělávání je potřeba jim rozumět, umět s nimi pracovat a nezaostat ve světě.

Vladislava Kaulerová Vaňková: Pár slov o mléku do škol

Když se ke mně letos v létě donesla informace, že Ministerstvo zemědělství zruší program Mléko do škol, zajásala jsem. Bohužel předčasně, ukázalo se totiž, že jde jen o zredukování dosavadního dotačního programu, do nějž od školního roku 2019/2020 nebudou zařazeny střední školy.

Anna Brzybohatá: Do povinné četby se dostává Harry Potter, ze seznamů mizí antické legendy

Zhruba třetina lidí u nás nikdy nečetla knihy, které jsou v doporučeném seznamu povinné literatury. Některé čtenáře navíc tituly na škole natolik otrávily, že se jim knížky zošklivily a nečtou vůbec. Vyplynulo to z průzkumu internetového knihkupectví Martinus.cz. I přesto však většina Čechů chce, aby povinná četba byla na školách dál.

Filip Horáček: Česku ujíždí západní vlak. Nestíhá tempo inovací, kulhá na trhu práce

V konkurenceschopnosti Česká republika drtí Visegrád, ale selhává v pokusu dohánět země západní Evropy. Největší propast vznikla v inovacích a v nabídce pracovní síly. Za Západem Česko pokulhává i v daních a kvalitě silnic. Ukazuje to nová studie Světového ekonomického fóra.

20.10.18

Filip Šára: Učitelům že se přidává? Ano, hlavně práce, upozorňuje prezident učitelského spolku

Školství hrozí problémy a odchody kvalitních vyučujících, bez finanční injekce nelze očekávat zlepšení. Toto i mnohé další teze včetně odmítnutí současného nastavení inkluze zmínil v rozhovoru pro Novinky prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi, kritik minulého i současného vedení školského resortu. Chtěl by zlepšit stávající podmínky tuzemských kantorů.

3. 11.: FAKE NEWS: Problém nebo hype?

„You are fake news!“, křičí Trump už poněkolikáté zpoza řečnického pultu.

„Regulovat internet!“, hřmí zároveň z Bruselu.

„Určitě je přesnější použít termín dezinformace,“ kontruje kdejaký mediální právník.

„Přizpůsobíme naše algoritmy, zapojíme AI a najmeme více moderátorů obsahu. Nepovíme vám sice, jak to bude fungovat, ale nepochybně na tom budeme pracovat,“ slibuje Mark Zuckerberg.

„Hlavně si všichni musíme osvojit verifikační techniky,“ slyšíte někde zdálky, když nevěřícně sledujete záplavu informací na webu.

Tak kdo se v tom má vyznat?

EDUin: Přílepek poslance Klause může odstranit hodnotové ukotvení ve školství a ochudit žáky o občanské vzdělání

Poslanec Václav Klaus předložil pozměňovací návrh k návrhu zákona o změně podmínek přijetí do přípravných tříd. Jeho navrhovaná změna ovšem nemá nic co do činění s původním návrhem na aktualizaci zákona, a jedná se tak o přílepek. Václav Klaus v něm navrhuje zrušit jeden z obecných cílů vzdělávání ukotvených ve školském zákoně týkající se pochopení evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. Obecně prospěšná společnost EDUin varuje před zájmy odstraňovat nezbytné kulturní a hodnotové ukotvení ve vzdělávací soustavě, a naopak doporučuje se tématy evropské, jakož i globální integrace ve školách zabývat objektivním způsobem, který žáky vyzývá ke kritické úvaze.

Michal Komárek: Jak současné školství změnit?

„Třicet procent učiva můžeme klidně škrtnout,“ řekl nedávno ředitel základní školy v diskusi k úpravě školních osnov.

A někteří učitelé a teoretici jsou i výrazně radikálnější: Současná škola je podle nich postavena na modelu, který patří minulosti. Není schopna děti naučit to, co potřebují pro život a práci ve stále rychleji se měnícím světě.

19.10.18

Zdeněk Nutz: Komentář k výrokům mluvčí CERMAT o obnově počítačové techniky pro státní maturity

Zdeněk Nutz komentuje výroky tiskové mluvčí CERMAT Petry Hátlové v agenturní zprávě České tiskové kanceláře o obnově počítačové techniky pro státní maturity, kterou jsme komentovali v článcích CERMAT mlží o obnově počítačové techniky pro státní maturityVelká maturitní loupež: obměna datových a digitalizačních terminálů (DDT) ve školáchDvě stě milionů z eráru. Pochybná zakázka státního CERMATu.

Dalibor Martišek: Kterak ministerstvo školství podporuje prodej zajíců v pytlích

Jazykovka nabízí kurz. Je-li solidní, máte účast na jedné hodině zdarma, abyste věděli, co kupujete, a mohli případně nekoupit. FRAUS pořádá pro učitele kurzy, jak učit. Stylem "nejdřív zaplať, a pak teprve uvidíš, co jsi koupil".

19. 12.: Kurz kritického myšlení

Kurz představí kritické myšlení jako schopnost dbát na to, abychom měli dobré důvody pro svá přesvědčení. To obnáší nejen schopnost kriticky posoudit předkládaná zdůvodnění (sem patří schopnost rozpoznat cizí logické chyby či argumentační fauly), ale také schopnost reflektovat vlastní názorová východiska a rozpoznávat osobní motivace pro zastávání určitého názoru, a to jak u sebe tak u druhých. Tato schopnost se samozřejmě rozvíjí nejlépe praxí, ale k jejímu efektivnímu rozvoji velmi pomáhají základní znalosti z kognitivní psychologie. Základní porozumění tomu, jak funguje lidské myšlení (jaké typické myšlenkové chyby děláme, jak a proč si vytváříme stereotypy, proč se kloníme k určitému názoru navzdory faktům, atd.), umožní vám i vašim žákům včas se zastavit a přehodnotit sílu důvodů pro svá přesvědčení a tím pádem i případně změnit svá rozhodnutí.

Aktuálně.cz: Obklopte doma dospívající děti knihami, radí odborníci. Zvýší se jim gramotnost

Středoškoláci žijící v domácnostech plných knih dosahují stejné úrovně gramotnosti jako vysokoškoláci, kteří příliš nečtou.

Výroční zpráva školského ombudsmana (od 15. 9. 2017 do 15. 9. 2018)

Spektrum dotazů je závislé na období, ve kterém stížnosti či dotazy přicházejí. Před koncem prázdnin a začátkem školního roku je velké množství dotazů ohledně přijetí či nepřijetí dětí do mateřských školek či základních a středních škol. V období maturitních zkoušek naprosto zásadně převládají dotazy související se žádostmi o přezkumy maturit či stížnosti na průběh maturitních zkoušek.

MŠMT: Školský ombudsman řešil téměř dva tisíce podnětů

Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce opět téměř dva tisíce podnětů. Jednalo se zejména o spory mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Zvýšené množství dotazů a stížností souviselo také s realizací konkurzů na posty ředitelů škol a školských zařízení. Hlavním tématem ombudsmana Ladislava Hrzala zůstává nadále řešení šikany na školách a problematika nezdravého klimatu na školách.

18.10.18

Michaela Endrštová: Ministerstvo nutí školy vykazovat počet romských dětí. Ředitelům to vadí

Ředitelé škol musí každý rok vykazovat, kolik romských dětí k nim chodí. Neví ale, jak si s evidencí poradit, a někteří to považují za diskriminaci romských dětí. Údaje slouží jako důkaz Evropské unii, že se daří romské děti integrovat do běžných škol.

Michaela Endrštová: V Praze je draze, vysvětlují lídři, proč chtějí pro učitele miliardu navíc

V Praze se žije draze, vysvětlují lídři nově vznikající pražské koalice, proč chtějí učitelům navýšit mzdové prostředky o necelou miliardu korun. Pražští učitelé by si tak mohli polepšit až o pět tisíc korun. Přidat by mohli dostat již od příštího roku.

CERMAT mlží o obnově počítačové techniky pro státní maturity

Před týdnem vydala Česká tisková kancelář agenturní zprávu o obnově počítačové techniky pro státní maturity, která v médiích poněkud zapadla. Obnova počítačové techniky je součástí smlouvy na zabezpečení technické infrastruktury, kterou v květnu podepsalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) s firmou PragoData za 236 milionů korun a o které jsme informovali v článcích Velká maturitní loupež: obměna datových a digitalizačních terminálů (DDT) ve školách a Dvě stě milionů z eráru. Pochybná zakázka státního CERMATu.

Platy učitelů v meziválečném Československu

V období meziválečného Československa je zapotřebí rozlišovat mezi učiteli tzv. národních škol (obecné a měšťanské školy, které odpovídají současné základní škole), kteří neměli vysokoškolské vzdělání, a středoškolskými profesory, kteří byli absolventy vysoké školy.

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže v ČR

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech.

Kateřina Valachová: Jak je to skutečně s příplatky za třídnictví

Základním problémem, který brání zvýšení třídnických příplatků učitelům, není to, zda Poslanecká sněmovna zařadí nebo nezařadí na jednání novelu zákoníku práce (která zvýšení obsahuje). Tím problémem je rozpočet školství.

Financování regionálního školství před reformou a po ní

Piráti podporují změnu systému financování regionálního školství. Pokud MŠMT splní záměr financovat školy v období září až prosinec 2019 již podle nového modelu, považujeme to za užitečné využití odkladu účinnosti reformy o 1 rok.

MŠMT: Avízo výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.

Evropská charta informací pro mládež

Žijeme ve složitých digitalizovaných společnostech a v propojeném světě, který nabízí mnoho výzev a příležitostí. Přístup k informacím, schopnost je analyzovat a využívat, je pro mladé lidi v Evropě i mimo ni stále důležitější. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosáhnout jejich cíle a podpořit jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru, podporuje jejich samostatnost a rozvíjí jejich schopnosti.

17.10.18

Rediožurnál: Nedostatek učitelů ve školství

Rozhovor s viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol Pravoslavem Němečkem o tom, proč chybí učitelé ve školství.


MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Jitka Dolanská: Byrokracie nás dusí, učitelé nejsou i kvůli ní, stěžují si ředitelé

Výkazy, tabulky, plány. Školy dusí přebujelá administrativa. Přitom peníze dostávají stejné jako dřív. Podle počtu vzdělávaných dětí. A stejné jsou i platy. Podle ředitelů je neustálé nakládání nových povinností na učitele jedním z důvodů, proč kantorů ubývá a mladí se před katedru nehrnou.

Masarykova univerzita, Martina Fojtů: Jsou šťastní, ale nesnášenliví. Sociologové skládají obraz Čechů

Jsme šťastní, preferujeme pořádek a akcentujeme vlastní bezpečí a jsme zase o něco víc nesnášenliví vůči odlišným skupinám obyvatel. Takový obrázek současných Čechů dává rychlý pohled na výsledky výzkumu postojů a hodnot zveřejněného na začátku léta. Rychlý pohled ale nestačí. S našimi postoji a hodnotami je to daleko složitější.

Radek Duchoň: Mladý učitel dostává měsíční příspěvek na benzín. Chci ho ve škole udržet, říká ředitelka

Ředitelé mladoboleslavských základních škol mohou sáhnout do speciálních rozpočtů a přispět učitelům na dopravu nebo na ubytování. Město tak pomáhá školám si pedagogy udržet. Celkem si mezi sebou mohou rozdělit půl milionu korun.


MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

22.-23. 10.: Konference Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

Národní ústav pro vzdělávání vás zve na odbornou konferenci partnerské sítě TTnet na téma Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce, která se uskuteční ve dnech 22. listopadu až 23. listopadu 2018 v Grand Hotelu Litava v Berouně.

23. 10.: Jubilejní debata 100 let historie českého vzdělávání, 100 let jeho budoucnosti

Obecně prospěšná společnost EDUin společně se spolkem vysokoškoláků Otevřeno a Českou středoškolskou unií pořádá veřejnou jubilejní diskusi 100 let historie českého vzdělávání, 100 let jeho budoucnosti. Událost oslavující významné výročí od vzniku Československa proběhne v Pražském kreativním centru 23. října od 17 do 19 hodin. Zaměří se na reflexi dějinného vývoje a dalšího směřování českého školství.

NIDV: Základní informace o Stálé konferenci ředitelů

Národní institut pro další vzdělávání v rámci systémového projektu OP VVV s názvem „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (SYPO) vyhlásil výběrové řízení na členy Stálé konference ředitelů. Přihlášku do výběrového řízení je možné podat do 5. listopadu 2018. Hlavním posláním Stálé konference ředitelů (SKŘ) je být partnerem školám, státním a samosprávným orgánům při vytváření profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol. Členy SKŘ jsou vedle vybraných ředitelů a zástupců ředitelů mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol také zástupci státní správy, samosprávy, vysokých škol i odborné veřejnosti.

Radka Hrdinová: V Česku jich je nedostatek, přesto někteří učitelé hledají práci marně

Absolvent pedagogické fakulty, nadšený pro učitelskou profesi by podle statistiky měl být snem každého ředitele. V době, kdy řadu škol zachraňují důchodci, přesto hledají někteří absolventi práci i rok a půl. Uplatnění hledají i další absolventi, mezi studenty je totiž největší zájem o obory, které na trhu práce chybějí nejméně.

Ředitelé škol sabotují rasistický sběr dat MŠMT 2. aneb Dopis a metodika MŠMT

Jak jsme již informovali, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opět v letošním školním roce vyžadovalo po školách sčítání žáky ze sociálně slabého prostředí a romských žáků podle dle kritizované „metodiky“, která určuje, kdo je či není romským žákem: "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a/nebo je za takového (takovou) považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." Řada ředitelů sběr dat sabotovala. Přinášíme dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla ředitelům a metodiku k vyplňování údajů o kvalifikovaných odhadech počtu romských dětí, žáků a studentů.

16.10.18

CVVM: Hodnocení kvality vzdělávání – září 2018


Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje nad záporným i v roce 2018. Nejlépe hodnocená úroveň vzdělávání je u základních škol a gymnázií, naopak nejhůře u středních odborných učilišť. Oproti výraznému propadu hodnocení úrovně vzdělávání všech typů škol, který přišel v roce 2017, bylo v současném šetření zaznamenáno pozitivnější hodnocení úrovně vzdělávání u všech typů škol s výjimkou vyšších odborných škol, kde nárůst nebyl statisticky významný. Z hlediska osobního přínosu dlouhodobě i v roce 2018 převažuje názor, že vzdělání lidem poskytlo vhodnou průpravu. Zejména že poskytlo kvalifikaci v oboru a všeobecný přehled. V čase se hodnocení osobního přínosu vzdělání v uvažovaných oblastech výrazně nemění.

MŠMT: Statistická ročenka školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2017

Publikace obsahuje informace o zaměstnancích a mzdových prostředcích za školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, krajem, privátním subjektem a církví a dále za veřejné vysoké školy, státní správu a servisní organizace.

ČT24: Děti netuší, co je babyka nebo vyžle. Hledá se způsob, jak je lépe naučit vyjmenovaná slova

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se v současnosti rodí nová metoda, podle které by se mohly děti postupně učit vyjmenovaná slova. Nyní se s nimi žáci setkávají už na prvním stupni základních škol. Ačkoli některým z nich ani nerozumí a neznají jejich význam, musejí se všechna učit zpaměti.