31.10.18

Informace o pracovních skupinách a odborných týmech s účastí externistů, působících při ČŠI

Česká školní inspekce poskytla dne 30. října 2018 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byly poskytnuty tyto informace: "Při České školní inspekci žádné pracovní skupiny v tom smyslu, v jakém byl položen dotaz, nepůsobí. V rámci naplnění principu dobré veřejné správy a v rámci otevřenosti našeho úřadu však konstatujeme, že určité odborné skupiny, jejichž součástí jsou také externisté, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci České školní inspekce, působí v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce od 1. 2. 2017."

MŠMT: Na podporu digitálního vzdělávání je z OP VVV připraveno 500 mil. korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naplňuje Strategii digitálního vzdělávání mimo jiné prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vyhlásilo v pořadí již druhou výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500 milionů korun z Evropského sociálního fondu.

Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 309)

Navrhovaná úprava zajistí, aby mohl zřizovatel školy (škol) de facto i de iure ovlivňovat nabídku oborů vzdělání včetně počtu přijímaných uchazečů a tím naplňovat svoji komplexní strategii v oblasti středního školství ve své gesci. Zároveň návrh omezuje pravomoci ředitelů škol.

Výzkum Pedagogické komory: Pracovní doba učitelů a náročnost práce třídních učitelů

Členové Pedagogické komory, z.s., připravili výzkum, který odhalí pravdu o skutečném pracovním vytížení učitelů na základních a středních školách. Budeme rádi, když se zapojíte a umožníte nám získat relevantní data. Do výzkumu se mohou zapojit všichni učitelé ZŠ a SŠ. Druhou částí je výzkum pracovního vytížení třídních učitelů. Vyplňují se všechny dny v měsíci. Tedy i například neděle, pokud v tento den například opravujete písemné práce žáků.

DVTV: Děti si u nás plánují učení samy, chceme spolupráci a dva učitele ve třídě

Zabýváme se výukou v projektech, už prvňákovi řekneme, že jeho projekt musí zlepšit svět. Učíme děti, jak dosáhnout svých cílů, měly by za ně přijmout odpovědnost už od školky, dáváme jim od začátku nástroje, aby si své učení řídily samy, říká Andrea Vedralová, autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, který funguje už na dvou školách v ČR. Dodává, že její koncept akcentuje osobnostní rozvoj dítěte, zodpovědnost za svět kolem něj a děti připravují na budoucnost.


Pedagogická komora: Vláda s dalším navyšováním platů ve školství nepočítá

Vláda poslala do Sněmovny střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021, který nepočítá se slibovaným navýšením financí pro školství. Zatímco v roce 2019 má do regionálního školství směřovat 143,7 miliard korun, v následujících dvou letech to má být 147,5 miliard. Necelé 4 miliardy navíc nemohou na plánovaný růst učitelských platů stačit.

Andrej Babiš: Naší snahou je samozřejmě výrazně zvýšit úroveň odměňování pracovníků škol

Z odpovědi předsedy vlády Andreje Babiše na dopis učitelky vybíráme: "Chtěl bych Vás ubezpečit, že vnímáme dění na našich školách a i proto jsem vytvořil pracovní skupinu, ve které již nyní působí odborníci napříč všemi stranami, kteří navrhnou koncepční změny na několik let dopředu. V případě politické shody máme velkou naději, že se podaří některá nesmyslná opatření minulých vedení MŠMT zmírnit nebo odstranit. Vláda má školství jako svoji prioritu a výrazné navýšení finančních prostředků je toho důkazem. Ministerstvo zpracovává vizi, která by měla reflektovat naše očekávání v této oblasti. Jedním z nich je i postavení učitelů ve společnosti s výrazně lepším ohodnocením jejich práce."

TN.cz: Žákyni v České Lípě šikanovali, pokusila se proto o sebevraždu!

V České Lípě se na základní škole pořezala na ruce žákyně 8. třídy. Podle rodičů šlo o důsledek šikany, kterou prý musela dlouho snášet. Pokus o sebevraždu naštěstí přežila. Školu teď musí žákyně opustit. Ředitel ZŠ Slovanka v České Lípě by se viníků rád zbavil a volá po podmínečném vyloučení, který ale základní školy nemají.

Kateřina Havlická: Mít muslima v rodině v průzkumu odmítla většina Čechů. V Evropě vyčnívají

Pouhých dvanáct procent Čechů je ochotno přijmout představu, že by měli v rodině muslima. Vyplývá to z průzkumu, který v Evropě provedla organizace Pew Research Center. Menší procento zjistila jen v Arménii. Česko tak vyčnívá nejen ve srovnání se Západem, ale i na mapě střední a východní Evropy. Téměř polovině Čechů by vadil i příbuzný s židovským vyznáním.

Vast differences across Europe in public attitudes toward Muslims

30.10.18

Jiří Kostečka: Ve školství neplatí havlíčkovská maxima, že člověk nemusí být zedník, aby poznal, že okna domu jsou nakřivo

Jiří Kostečka reagoval komentáři na prezentaci Boba Kartouse Vzdělání je ohromně důležité. Ale kde se bere? Z komentářů vybíráme: "Člověče Kartousi, uvědomujete si vůbec, jak jste mimo? Kdysi se mě Váš nedostudovaný souputník Feřtek drze ptal "z jakého titulu se vyjadřuju k maturitám". Ačkoli jsem v té době již odvedl k maturitě přes tisícovku studentů, musel jsem založit Asociaci středoškolských češtinářů, abych se vůbec směl oficiálně vyjadřovat. Zatímco Feřtek, Vy a další, kteří v životě neučili, se vesele vyjadřovali a vyjadřují v médiích dál bez jakéhokoli titulu."

Šárka Mrázová: Zeman potřebuje oporu okolí, dětem ve školách ji však upírá, diví se pracovník nadace

Inkluze v českém školství dávno probíhá, novelizací jen zákon dohnal realitu, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Štěpán Drahokoupil z nadace Open Society Fund. Média podle něj rozjela proti inkluzi negativní kampaň, na kterou naskočili politici, kteří chtějí nasbírat laciné body. Trpí tím děti se zvláštními potřebami i jejich rodiče, kteří se bojí reakce okolí.

Daniel Pražák: 14 dětí neumí jména a letopočty, skandál! Nebo ne?

Podle vzorku 14 dětí vyvodili redaktoři, že žáci devátých tříd neumí dějepis. Ale je to tak? Co se ve skutečnosti testovalo? A je opravdu nutné, aby si žáci z historie odnesli hlavně jména a data?

Český rozhlas: Školu si mají vybírat především děti, ne rodiče

Jak poradit dítěti s výběrem školy pro studium? Podle Michaely Poliakové ze společnosti SCIO by to měla být především volba dítěte.

Lucie Zormanová: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

V současné době, kdy se velká část zaměstnanců potýká se stresem bez ohledu na povolání, může potkat syndrom vyhoření kohokoliv. Nejvíce ohroženou skupinou však zůstávají lidé pracující v profesi spojených s prací s druhými lidmi, především v pomáhajících profesích. Jednou z nejohroženějších skupin jsou právě pedagogičtí pracovníci bez ohledu na typ a stupeň školy.

29.10.18

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč chybí učitelé a kde je vezmeme?

Účastníky panelové diskuze Petr Bannert (MŠMT), Klára Bezděková (MŠMT), František Dobšík (předseda ČMOS PŠ), Marcela Erbeková (ředitelka ZŠ Mnichovice) a Antonín Jančařík (PedF UK).


Šárka Mrázová: Soukromá škola nedostala akreditaci, jako první podala na stát ústavní stížnost

Pokud by kauzu škola vyhrála, mohla by se stát příkladem pro ostatní, říká advokát školy. Chce zrušit sporné ustanovení ve školském zákoně.

Z velkých firem odešly do školství. Tři bývalé manažerky měly před čtyřmi lety možnost obnovit na státní Základní škole Rakovského v pražských Modřanech alternativní výuku. Začínaly s devíti dětmi, až jejich počet vzrostl na 35. Před dvěma lety proto požádaly ministerstvo školství (MŠMT) o oficiální zápis jejich školy Edisona do rejstříku škol. Úřad ale žádost zamítl s tím, že je v dané oblasti škol dostatek, a doposud ji škole neudělil.

Daniel Münich: Jak jdou dohromady politické sliby ohledně výrazného zvyšování platů ve školství a čísla "Střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021"

Daniel Münich se na sociální síti Facebook ptá: "Dokáže mi nějaký znalec sestavování výhledu státního rozpočtu v téhle zemi vysvětlit, jak jdou dohromady politické sliby ohledně výrazného zvyšování platů ve školství (dnes extrémně nízkých) do roku 2021 a suchá čísla "Střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021" projednávaného ve Sněmovně? Bude se v Bradavicích kouzlit nebo se bude na MŠMT šetřit někde, kde se to nečeká? Nebo to vše budou opět plané sliby a dojde na houbařské hledání pár miliard na posledních chvíli?"

Dalibor Fusek: Pedagogická komora, z.s. odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se aktuálních problémů českého školství

Oslovili jsme pana Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, z.s. ve věci stávajících problémů v oblasti českého školství.

Bořivoj Brdička: Lumilo – inteligentní pomocník učitele

Zpráva o nápadu doktoranda Carnegie Mellon University Kennetha Holsteina, který převratným způsobem aplikuje smíšenou realitu do systému řízení výuky disponujícího umělou inteligencí.

Google Arts and Culture: Národní muzeum

Při příležitosti stého výročí založení Československé republiky a znovuotevření Národního muzea byla připravena stránka Google Arts and Culture Národní muzeum s exponáty Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy.


E-kniha pro vás: Teachers' and School Heads' in Europe 2016/17

Česká republika patří k zemím, kde platy učitelů mírně rostou. Přesto jsou z hlediska kupní síly daleko za průměrem Evropské unie. Bližší srovnání systému odměňování učitelů v evropských zemích najdete ve studii Eurydice připravené ve spolupráci s OECD.

Hana Šandová: Učím nejenom studenty, ale také sama sebe, často se učíme společně

Dokonce i učení ve škole může být zábava, ze které si studenti odnesou důležité znalosti. Jednu z cest ukazuje Hanka Šandová, která učí informatiku na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. V hodinách se studenty programuje roboty, tiskne na 3D tiskárně, a chystá se dokonce odpalovat i rakety. Pro inspiraci si minulý rok zaletěla do Ameriky, kde s dalšími učiteli z celého světa absolvovala „učitelskou vesmírnou akademii“ v Americkém vesmírném a raketovém centru v Huntsville v Alabamě. Hanka spolupracuje se zahraničními kolegy i nadále a říká: „Nikde na světě není školství bez problémů.“ Zároveň pojmenovává jeden z hlavních problémů českého školství: „Vybavení škol technologiemi často neodpovídá potřebám 21. století.“

28.10.18

Radek Luksza: ZŠ Jugoslávská: Lidé řeší situaci i na sociálních sítích

Od inkluze, přes „hájenou populaci“ po pravicovou politiku – tak vypadá mudrování, které se spustilo po zprávě o dění na zábřežské škole.

Ludvík Zimčík, Klára Kusalová, Zuzana Zvardoňová: Školství a vzdělávání

Beseda Radia Bohemia.


Nejednotná praxe v podpoře nadaných

Novela školského zákona otevřela prostor pro systémovou podporu nadaných žáků. Na konkrétní podpůrná opatření však intelektově nadaní žáci z důvodu nesprávného výkladu novely často vůbec nedosáhnou. To je jeden ze závěrů pracovního setkání ředitelů a učitelů základních škol vzdělávajících mimořádně intelektově nadané děti (MiND), které uspořádal nadační fond Qiido. Setkání pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se zúčastnilo na 80 ředitelů a učitelů z téměř 20 základních škol z celé republiky. Hostitelem setkání byla ZŠ Kunratice.

Kristián Šujan: „Učitele počítač nenahradí. Zatím,“ říká novopečený profesor Pavel Doulík

Novopečeným profesorem v Ústeckém kraji je Pavel Doulík, děkan Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Profesorský dekret převzal od prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky v Prezidentském paláci v Bratislavě.

TN.cz: Horor v jídelnách: Děti zvracely zatuchlou rýži, jídlo jim znechutily!

Na jedné straně tvrdá práce kuchařek a jejich nedostatečné finanční ohodnocení, na straně druhé stížnosti na nechutné jídlo - taková je v současnosti situace ve školních jídelnách. Někteří rodiče si dokonce stěžují, že si jejich dítě vypěstovalo k některým pokrmům odpor. Na to jim kuchařky vzkazují, že za pár korun je uvařit kvalitní a chutné jídlo těžké.

Lukáš Kantor: Žáci si opět hrají a běhají! Francie si chválí zákaz mobilů na školách

Zákaz mobilních telefonů na školách ve Francii funguje překvapivě dobře, ač kdysi vyvolal spory. Žáci se vrátili k osobní komunikaci, skupinovým hrám a pohybu. V hodinách jsou soustředěnější a učitelé jim ani nemusí telefony odebírat, napsal týdeník Die Zeit.

Bob Kartous: Vzdělání je ohromně důležité. Ale kde se bere?

Diskuse o vzdělávání nabírají na obrátkách. Prokazatelně roste počet rodičů, kteří nedůvěřují veřejnému školství a snaží se hledat pro své děti jinou cestu. V posledních letech vzniká stále více tzv. alternativních škol. Zejména tam, kde je možnost výběru, tedy ve větších městech, rodiče často už roky před nástupem do školy hloubají nad tím, co by bylo nejlepší...
27.10.18

Daniel Münich: Rozhodování založené na datech (Podcast o vzdělávací politice: část 3)

Každý díl podcastu o vzdělávací politice a vzdělávání nabízí setkání s relevantním odborníkem, kterému je dán prostor pro prezentaci jeho práce a názorů. Cílem je poukázat na zásadní témata vzdělávacího systému v ČR s nabídkou možných řešení a směrů, kterými by se měly ubírat priority a cíle vzdělávací politiky. Prvním hostem pořadu je doc. Daniel Münich, ředitel think tanku IDEA, který je součástí NHÚ AV ČR. Díl je rozdělen do tří částí. Třetí a závěrečná část je věnována otázce významu rozhodování veřejné správy a tvorby veřejných politik založené na datech.


Anna Brzybohatá: Sbírky, exkurze, projekty. Školy ke stoletému výročí republiky upravily výuku

Jubilejní oslavy společného století České a Slovenské republiky organizovaly i děti ve školách. Učitelé zařadili do výuky speciální bloky, ředitelé celoškolní akce. Dobrovolníci chtěli v dětech probudit také národní hrdost a používali k tomu odkazy významných českých osobností z historie.

Bohumil Kartous: Z gramotnosti se stává floskule

Je jistě zajímavé zahrát si na pilota letadla na nějakém vymazleném digitálním simulátoru. Dokonce se toho můžete hodně naučit z řízení letadla skutečného. Pilota ale nedělá simulátor. Nikdo nepředpokládá, že si pak sednete do kokpitu s 300 pasažéry za zády a vesele s nimi narolujete ke startu. Zkusme vytvořit paralelu se vzděláváním ve finanční gramotnosti. To je oblíbená disciplína, a to nejen kvůli tomu, že ji OECD akcentuje ve svých doporučeních. Hlavním hybatelem je v tomto případě fakt, že banky či pojišťovny našly ve finanční gramotnosti elegantní řešení, jak spojit vzrůstající zájem o vzdělávání, společenskou odpovědnost a vlastní byznys. Jinými slovy – pokud existuje oblast vzdělávání, v níž dochází k takřka ideální synergii, je to právě finanční gramotnost.

26.10.18

MŠMT: Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. - přijímací řízení od školního roku 2018/2019

Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. listopadu 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Daniel Münich: Význam předškolního vzdělávání (Podcast o vzdělávací politice: část 2)

Každý díl podcastu o vzdělávací politice a vzdělávání nabízí setkání s relevantním odborníkem, kterému je dán prostor pro prezentaci jeho práce a názorů. Cílem je poukázat na zásadní témata vzdělávacího systému v ČR s nabídkou možných řešení a směrů, kterými by se měly ubírat priority a cíle vzdělávací politiky. Prvním hostem pořadu je doc. Daniel Münich, ředitel think tanku IDEA, který je součástí NHÚ AV ČR. Díl je rozdělen do tří částí. Druhá z nich je věnována významu předškolního vzdělávání a jeho dostupnosti.

Vladimír Vokál, Jan Klepárník: Deváťáci znají jen Masaryka a Havla, v testu z historie třída propadla

Nářky starších lidí, rodičů i učitelů nad mizernými historickými znalostmi českých školáků jsou zřejmě na místě. Redakce iDNES.cz připravila pro žáky devátého ročníku jedné základní školy v Praze krátký test, ve kterém je vyzkoušela z toho, co vědí o československých dějinách 20. století. Výsledky prozradily, že se musejí ještě mnoho důležitých informací doučit.


Alexandr Satinský: „Učňáky“jsme pokazili. Ať učně vzdělávají samy firmy. Vědí nejlépe, jak na to. Stát to neumí, říká Libor Witassek

S učňovským školstvím to jde z kopce a časem na to může doplatit celá česká ekonomika. Firmám často nezbývá nic jiného než si založit vlastní školu a čerstvé absolventy dovzdělat. To není ideální, podle bývalého šéfa Vítkovic Libora Witasska by bylo lepší vytvořit zcela nový systém. Stát si však na odborná učiliště nechce nechat sáhnout.

Daniel Münich: Platy a výzkum gramotností učitelů (Podcast o vzdělávací politice: část 1)

Každý díl podcastu o vzdělávací politice a vzdělávání nabízí setkání s relevantním odborníkem, kterému je dán prostor pro prezentaci jeho práce a názorů. Cílem je poukázat na zásadní témata vzdělávacího systému v ČR s nabídkou možných řešení a směrů, kterými by se měly ubírat priority a cíle vzdělávací politiky. Prvním hostem pořadu je doc. Daniel Münich, ředitel think tanku IDEA, který je součástí NHÚ AV ČR. Díl je rozdělen do tří částí. První z nich je věnován problematice plátů pedagogů a prezentaci zjištění o úrovních vybraných gramotností učitelů.


Pedagogická komora navrhuje vyšší zvláštní příplatek pro všechny třídní učitele

Poslanecká sněmovna opět odmítla návrh poslance Marka Výborného na zařazení novely zákoníku práce jako pevného bodu k projednání. Návrh poslanců KDU-ČSL má zajistit třídním učitelům příplatky odpovídající náročnosti a rozsahu jejich práce navíc a zvýšit po patnácti letech minimální částku, kterou pobírají učitelé vykonávající specializované činnosti. Na rozdíl od předchozího hlasování chyběly tentokrát pouhé čtyři hlasy. Návrh podpořily kluby všech politických stran s výjimkou vládní ANO i ČSSD a kromě většiny poslanců za KSČM.

Michaela Endrštová: Latinu už děti neznají. V životě by jim ale hodně pomohla, míní odbornice

Ačkoliv už dnes nenajdeme žádné rodilé mluvčí latiny, přesto je potřeba tento jazyk ovládat. Myslí si to Lucie Pultrová z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy. „Kdyby gymnázia zavedla povinnou latinu, prokázala by tím studentům nejlepší službu,“ říká Pultrová. Není podle ní lepší způsob, jak se naučit dobře porozumět psanému textu, než pracovat s mrtvým jazykem.

Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol

Ve středu 24. 10. 2018 se na ústředí České školní inspekce konal v pořadí čtvrtý Odborný panel realizovaný v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení (KSH). Odborný panel se již podruhé zaměřil na jedno z klíčových témat, kterým se Česká školní inspekce v rámci projektu věnuje - na propojování externího a interního hodnocení, a to jak na úrovni vzdělávacího systému, tak na úrovni konkrétních škol.

DVTV: Portréty Zemana do kompostu? Nemůže viset před žáky jako vzor, říká ředitel Bergman

Portréty Zemana jsou ve skladu, tento člověk nemůže viset před žáky jako vzor, do tříd ho nevrátím, rámy jsme použili na Komenského. Nejsou zákonné důvody pro moje odvolání, říká ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který na Facebook napsal, že Zemanovy portréty patří do kompostu kvůli jeho vulgárním výrokům v Českém rozhlase. Dnes o tom jednal s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Petrem Šmídem. Ten prý navrhne, aby přišel o odměny několik desítek tisíc ročně.

25.10.18

Klára Mrázová: Škola je odkladištěm problémových dětí, tvrdí odborníci. Ředitelka to odmítá

Šestnáctá základní škola v centru Plzně je zařízení, kde převažují romské a problémové děti. Jeho ředitelka odmítá, že by škola sloužila jako odkladiště takových žáků. Odborníci ji ale považují za typický příklad segregace. Školu by zrušili a děti rozmístili do jiných zařízení.


Pavel Štrunc, Martin Krepindl: O chudobě se rozhoduje už na základní škole, říká sociolog Daniel Prokop

Chudoba v Česku je závažné téma, kterému se nevěnuje větší pozornost, říká sociolog Daniel Prokop. Tvrdí, že na nečekaný výdaj kolem deseti tisíc nemá až třicet procent obyvatel. Lidé pak kvůli půjčkám snadno spadnou do dluhů a exekucí. Prokop upozorňuje i na další problém. O chudobě se totiž často rozhoduje už na prvním stupni základní školy. Druhý stupeň ZŠ je prý hrubě podfinancovaný, nůžky mezi znalostmi dětí z běžných škol a víceletých gymnázií se dle slov Prokopa rozevírají a promítá se to pak výrazně i do schopnosti získávat cenné kontakty – třeba při ztrátě zaměstnání.


Pavel Přibyl: Za Zemana v kompostu se ředitel omluví, ale až po vulgárním prezidentovi

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman se za své vyjádření na Facebooku, že nechá zahrabat obrazy prezidenta Zemana do kompostu za jeho vulgarity, omlouvat nehodlá. A to ani přesto, že po něm veřejnou omluvu žádá náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd, k němuž jde zítra ředitel školy „na kobereček“.

24.10.18

Kateřina Valachová: Škola není jen tak nějaký barák

Z projevu při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny ve středu 24. října 2018, vybíráme: "Chci zdůraznit, že do roku 2015 byla od roku 2005 situace v našich školách taková, že děti se specifickými vzdělávacími potřebami, a je úplně jedno, jestli byly v běžných nebo speciálních školách, neměly své potřeby ve školách financovány tak, jak by měly. Zkrátka jejich potřeby nebyly financovány systémově a v řadě případů nebyly financovány vůbec. To samozřejmě vedlo k tomu, že tyto investice, možná někdo řekne náklady, byly z části financovány z kapes učitelů a z části byly financovány z kapes rodičů, a to v situaci, kdy v České republice máme zaplať pánbůh z ústavního pořádku bezplatné, bezplatné vzdělávání. Takže děkuji za tuto částku, která se už nekrade z kapes učitelů, ani z kapes rodičů a je školám a ředitelům škol spravedlivě financována. Podotýkám, že ředitelé škol toto oceňují a jsou rádi, že toto mají poctivě kryto. Stěžují si, řeknu to na rovinu, na papíry a byrokracii, to je věc, kterou musíme zdolat. Ale žádný z ředitelů škol nenapadá, že by nebylo správné a nebylo by poctivé tyto peníze školám dát."

Jak je to s těmi paravany, o kterých mluvil prezident ve Sněmovně, a jak je to s financováním inkluze

Projev prezidenta Miloše Zemana ve Sněmovně před projednáváním zákona o státním rozpočtu na příští rok vyvolal celkem očekávané reakce. Podívejme se ale bez emocí na realitu. Paravany jsou zmiňovány v již několikrát novelizované vyhlášce MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, jako kompenzační pomůcka pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra nebo z důvodu mentálního postižení.

Tomáš Feřtek: Zůstaňme ve vzdělávání na konci pelotonu, poradil nám prezident

Někdy se věci sejdou téměř ideálně, pokud chceme pochopit podstatu nějakého problému. V úterý 23. října vydalo OECD nejnovější zprávu o rovnosti ve vzdělávání. Česká republika tam věru nevychází nejlépe. Média z rozsáhlé zprávy převzala fakticky jen jedno, nicméně dosti charakteristické číslo. Pokud pocházíte z rodiny, kde rodiče nemají ani středoškolské vzdělání (pozor, tam patří i výuční list), máte v našem školství zhruba čtyřprocentní šanci, že získáte vysokoškolské vzdělání. Pro srovnání: v úspěšných zemích (Nový Zéland, Finsko) je to přes třicet procent a průměr zemí, které OECD zkoumá (patří tam třeba i Mexiko či Dominikánská republika) je něco přes dvacet procent.

Michaela Endrštová, Lada Režňáková: Má mylné informace, kritizují Zemanovy výroky ve Sněmovně zastánci inkluze

Prezident Miloš Zeman ve středu ve Sněmovně kritizoval inkluzi, tedy společné vzdělávání žáků se speciálními potřebami, kvůli vysokým nákladům. Mimo jiné zmínil, že podle metodiky ministerstva školství mají být postižené děti od ostatních odděleny paravanem. Nic takového ale v metodice resortu není.

Miloš Zeman: Je inkluze investicí, například investicí do lidí?

Z projevu prezidenta České republiky Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně před projednáváním Návrhu zákona o státním rozpočtu ve středu 24. října 2018, vybíráme: "Prostudoval jsem si podrobně metodické pokyny Ministerstva školství k inkluzi. Našel jsem tam větu, která zní: Postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravanem. Takže nemám pocit, že paravan by byl efektivním nástrojem socializace inkludovaných dětí nehledě na to, že místo socializace těmto dětem hrozí spíše šikana. Moje maminka, učitelka kdysi říkala, že dětská krutost je ta největší a že překonává i krutost dospělých."

Radka Kvačková: Za maturity bude ručit analytička. Ředitelka Cermatu hledá způsob, jak se vyvarovat chyb svého předchůdce

Tři měsíce je Michaela Kleňhová ředitelkou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které má zodpovědnost za zadávání a vyhodnocování jednotné části maturitní zkoušky a také jednotných testů pro přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Vystřídala tak Jiřího Zíku, jehož jméno se skloňovalo v souvislosti s každou chybou v tom složitém soukolí. Popravdě bylo třeba Michaelu Kleňhovou k rozhovoru přemlouvat. Poukazovala na to, že je ve funkci krátce, že diskuse o eventuálních změnách zkoušek teprve začíná, a hlavně, že Cermat je jenom servisní organizací, která prostě plní zadání státu. Přesto jsme se od ní dozvěděli pár zajímavých věcí.

Magazín Aktuálně.cz: Škola v Kanadě vyškrtla z osnov román Jako zabít ptáčka. Je prý rasistický a násilný

Školská rada v kanadském regionu Peel v Ontariu doporučila učitelům anglické literatury, aby z učebních osnov a povinné literatury vypustili román spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka považovaný od roku 1960 za klasické dílo americké literatury. Kniha, za niž autorka získala prestižní Pulitzerovu cenu, je podle členů školské rady rasistická. Posiluje stereotyp bílého muže jakožto zachránce a tím pádem znevýhodňuje černou rasu. Na případ upozornil server kanadského deníku National Post.

Věra Říhová: O přijetí na školu rozhodují i dobře zvládnuté přijímačky. Kde začít?

Přijímací zkoušky na střední školy i víceletá gymnázia jsou pro žáky velkým strašákem. Ty letošní byly obzvlášť těžké. Učitelé a odborníci na školství poukazují na vyšší počet odborných termínů i časovou náročnost. Jak úspěšně projít?


OECD: Equity in Education

V úterý 23. října 2018 vydalo OECD nejnovější zprávu o rovnosti ve vzdělávání Equity in Education. Přinášíme tuto online publikaci spolu s průvodní prezentací.

Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

MŠMT: Handicapovaní sportovci dostanou příští rok 15 milionů navíc

Vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navýšilo finanční prostředky v programu Sport bez bariér, který je určen na podporu zdravotně postižených sportovců, z 90 na 105 milionů korun. Více než 40 % celkové alokace, tedy 46 milionů Kč, pak jde na přímou podporu sportovních klubů tělesně postižených sportovců. Významnou část tvoří i podpora reprezentace, a to ve výši 32 milionů korun. Žádosti musejí sportovní svazy a sportovní asociace zdravotně postižených sportovců podat do 30. listopadu 2018.

23.10.18

10. 11.: Setkání Baltíků v Praze

Jubilejní 10. ročník tvůrčí soutěže v programování s tématy: Dlouhý, Široký a Bystrozraký; Bezpečný internet, a programy na volné téma. Děti mohou naprogramovat hru, příběh, výukový program nebo cokoliv jiného vytvořeného v Baltíkovi.

Pavel Přibyl, Vladimír Vacula: Ředitel gymnázia jde na kobereček. Psal, že zahrabal Zemana do kompostu

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman se bude zpovídat za facebookovou reakci na vulgární výroky prezidenta Miloše Zemana. Bergman napsal, že nechal Zemanovy portréty zahrabat do kompostu. Nyní bude svůj výrok vysvětlovat vedení Ústeckého kraje. Krajští zastupitelé SPD Tereza Hyťhová a Petr Šmíd jeho chování označili za nevhodné.

Robert Malecký: Okamurova poslankyně se zlobí: Ať kraj odvolá ředitele, který zahrabal prezidentův obraz do kompostu

Severočeská poslankyně SPD Tereza Hyťhová chce odvolat ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana. Ten před několika dny oznámil, že v reakci na veřejné vulgární projevy prezidenta Miloše Zemana nechá zahrabat jeho školní portréty do kompostu. Hyťhová je zároveň zastupitelkou Ústeckého kraje, který školu zřizuje a kde mají většinu strany nakloněné prezidentu Zemanovi.

Vyjádření vedení ČMOS PŠ k žádosti Pedagogické komory o podporu navýšení platů o 20 % od ledna 2019


Na jednání předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství byla v pátek 19. října 2018 projednána žádost Pedagogické komory, z.s., týkající se podpory navýšení platů o 20 % od ledna 2019. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík ji označil za „požadavek pro požadavek“.