3.9.18

Zdravice ministra školství Roberta Plagy

Ze zdravice vybíráme: "Jak víte, v českých školách začínají chybět učitelé, protože mladí absolventi pedagogických fakult raději odcházejí do komerční sféry a učitelský sbor pomalu stárne. Všechny kroky, které na ministerstvu děláme, podnikáme proto, abychom podmínky pro vaši práci zlepšili a profese učitele byla opět značkou důstojné a stabilní kariéry. Kromě platů odpovídajících vašemu vysokoškolskému vzdělání pro vás chci zajistit také klidné pracovní prostředí a neznejišťovat vás dalšími nařízeními a změnami. Věřím vám jako profesionálům na vzdělávání. Budeme se vás snažit maximálně podpořit, abyste i nadále dokázali žáky zaujmout a poskytnout jim vzdělání, se kterým obstojí v rychle se měnícím světě."

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, vážení pracovníci škol,

začíná školní rok 2018/2019 a já bych si přál, aby to byl pro nás všechny rok plný pracovního nasazení, nových výzev a úspěchů. Doufám, že jste přes prázdniny nabrali energii a inspiraci a do škol se vracíte s chutí a spoustou nápadů. jako každý školní rok totiž i letos začínáte od začátku: noví žáci, nové úkoly, nové zkušenosti. Proto jsem moc rád, že vám mohu říct, že změn ve školství vás tento rok tolik nečeká, a když, budou jen pozitivní.

Změnou, kterou všichni pocítíte od ledna, bude plošné navýšení platů. Učitelé a ředitelé škol najdou na výplatní pásce o 10 % více v tarifu a vzroste i netarifní složka platu. Pro nepedagogy jsem vyjednal navýšení o 10 % v tarifu. Jak vidíte, pokračujeme v postupném narovnávání platů ve školství a stále platí slib, že do roku 2021 by plat učitele měl být zhruba 46 tisíc korun, tedy 150 % průměrné mzdy v České republice.

Od nového roku se navýší také odměňování ve školství v těch regionech, které v důsledků rozdílného krajského financování zaostávaly oproti průměru. další peníze jsou pak vyčleněny na posílení učitelek v mateřských školách tak, aby po určitý čas mohly být s dětmi ve třídě dvě paní učitelky a výuka byla kvalitnější.

Už od prvních dnů ve škole si možná také všimnete rozšířené nabídky školních bufetů a automatů. ty budou díky zmírnění pamlskové vyhlášky moci nabízet i obložené chleby, kvalitní mléčné výrobky nebo pečivo s ovocem. K této úpravě jsme přistoupili, aby byla ve školách dostupná širší nabídka občerstvení, aniž bychom zároveň slevili z nároků na zdravé stravování.

Jak víte, v českých školách začínají chybět učitelé, protože mladí absolventi pedagogických fakult raději odcházejí do komerční sféry a učitelský sbor pomalu stárne. Všechny kroky, které na ministerstvu děláme, podnikáme proto, abychom podmínky pro vaši práci zlepšili a profese učitele byla opět značkou důstojné a stabilní kariéry. Kromě platů odpovídajících vašemu vysokoškolskému vzdělání pro vás chci zajistit také klidné pracovní prostředí a neznejišťovat vás dalšími nařízeními a změnami. Věřím vám jako profesionálům na vzdělávání. Budeme se vás snažit maximálně podpořit, abyste i nadále dokázali žáky zaujmout a poskytnout jim vzdělání, se kterým obstojí v rychle se měnícím světě.

Přeji vám hodně sil, trpělivosti a pracovních úspěchů v novém školním roce.

Robert Plaga ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: Zpravodaj MŠMT

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Tož není to jednoduché mít zdravici a nemít co říci.

Okomentovat