15.9.18

Velká maturitní loupež: obměna datových a digitalizačních terminálů (DDT) ve školách

Na podnět čtenáře jsme zahájili prošetřování obměny datových a digitalizačních terminálů (DDT) ve školách, kterou připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Čtenář v komentáři napsal: "Právě jsme obdrželi zprávu že dostaneme nové DDT, zcela zbytečné zařízení, které musí mít každá maturující škola. Systém by šel spustit na libovolném počítači (i tento je běžným způsobem připojen do běžné školní sítě), tiskárnu má snad taky každá škola a skener též. Staré prý dosloužilo!!! Jako IT se tomu musím smát. Ten počítač zpracovat asi 8 maturit a tiskárna vytiskla pár stránek (má ještě původní tonery..."

O pochybné zakázce na tuto obměnu jsme již informovali v článku Lukáše Wagenknechta Dvě stě milionů z eráru. Pochybná zakázka státního CERMATu. Dodavatelem je firma PragoData, která  existuje od konce září 2016, tedy bez historie a referencí pro takovouto významnou zakázku. PragoData neuvádí žádné zaměstnance ani obrat a kvalifikaci projektu prokazuje prostřednictvím jiných společností. Dle závěrečné zprávy z veřejné zakázky jsou subdodavateli společnosti Gordic, GC System, Pamido a Společnost pro informační technologie a právo, s.r.o. PragoData je firma s utajenými majiteli, ve které prokazatelně figurují lidé dříve propojení s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a spojení i s řadou pochybných dodávek státním institucím v minulosti. Dá se celkem oprávněně spekulovat, že výběrové řízení bylo připraveno pro tuto firmu na míru.

Kontrolou v registru smluv jsme zjistili, že dodávka DDT se realizuje na základě smlouvy ze 14. 5. 2018 na částku 235 944 434 Kč. Chtěli jsme nejprve zkontrolovat oprávněnost ceny (43 923 Kč vč. DPH) dodávané DDT podle její specifikace. Ve zveřejněné smlouvě jsou ale všechny detaily začerněny:


Toto utajování je směšné, protože za pár dní budou nové DDT ve školách a podrobná kontrola bude možná. Jediným důvodem může být snad jen pokus o zabránění kritice před dodávkou samou.

Pozornost budí volba all-in-one PC, které se zatím v kancelářském prostředí příliš neuplatňují. Zároveň je s podivem, že po celou dobu provozování systému státních maturit se Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nepokusilo navrhnout použití standardního zařízení, kterým jsou všechny školy běžně vybaveny. To by také umožnilo v případě poruchy nahrazení dalším zařízením bez prodlevy a bez čekání na zásah servisu, případně i paralelní scanování a odesílání na více zařízeních a zrychlení zpracování ve škole.

Podívejme se na ještě na dopis ředitelky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům škol:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
níže Vám zasíláme důležité informace týkající se obměny datových a digitalizačních terminálů (DDT) na Vaší škole. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost.
Obměna DDT bude probíhat od konce září do poloviny prosince 2018 a bude ji zajišťovat dodavatelská firma PragoData, a.s. Nový hardware DDT bude sestávat z počítače integrovaného v monitoru (tzv. all-in-one PC) s klávesnicí a myší, tiskárny a skeneru. Z hlediska uživatelské obsluhy při přihlašování, tisku dokumentů a digitalizaci zkušební dokumentace nedojde k žádným změnám.
Starý hardware DDT bude z Vaší školy stažen, příp. je možné nejpozději do 20. září zažádat o jeho ponechání (pokud jste tak ještě neučinili). V obou případech bude nejprve z DDT odinstalován maturitní režim a DDT bude vráceno do továrního nastavení. Pokud využíváte pracovní režim na DDT, proveďte, prosím, před návštěvou technika kompletní zálohu Vašich dat.
Instalace nového DDT
Od pondělí 17. září Vás začnou operátoři dodavatelské firmy PragoData, a.s., postupně telefonicky kontaktovat pro ověření adresy pro zaslání nového hardware a pro potvrzení informace, zda bude staré DDT na škole ponecháno, či nikoli. Následně Vám bude v předem oznámeném termínu logistickou společností GLS dodán nový hardware. Zásilku s hardwarem, prosím, před příjezdem technika nerozbalujte. Doručení zásilky budou operátoři telefonicky ověřovat. Posléze (v období od 1. října do 14. prosince) budete kontaktováni technikem dodavatelské firmy pro domluvení termínu instalace nového a deinstalace starého DDT. Obě činnosti budou provedeny v rámci jedné návštěvy technika, která by neměla trvat déle než 2 hodiny. Pro bezproblémovou instalaci nového DDT zajistěte, prosím, v předstihu:
• prostor pro umístění nového DDT – stůl (více u sebe umístěných stolů) pro zařízení s rozměry:
- počítač integrovaný v monitoru: 59 x 25 x 46 cm;
- tiskárna: 39 x 37 x 25 cm;
- skener: 32 x 40 x 40 cm;
(budete-li chtít umístit nové DDT na místo původního, vyčkejte s přesunem starého DDT na příjezd technika);
• do zásuvky zapojený prodlužovací kabel se třemi zásuvkami pro napájení 230 V v dosahu stolu;
• síťový kabel s RJ45 konektorem zapojený do sítě s přístupem k internetu;
• přítomnost Vašeho technického pracovníka (IT administrátora) na škole, příp. alespoň jeho dostupnost na telefonu nebo informace o nastavení vnitřní sítě (zda přiděluje adresy server DHCP, nebo v případě manuálního nastavování IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS servery);
• zazálohování pracovního režimu na starém DDT, pokud jste jej využívali.
Po instalaci nového DDT s Vámi technik dodavatelské firmy vyplní předávací protokol. Následné uzavření nové smlouvy o výpůjčce bude probíhat prostřednictvím IS CERTIS, kde Vám v průběhu několika dnů po instalaci DDT připravíme návrh smlouvy. Podrobný postup pro uzavření smlouvy bude součástí automaticky generovaného informačního e-mailu, který obdržíte po vystavení návrhu smlouvy. Účetní hodnota nového DDT je 43 923 Kč vč. DPH. Za účelem zjednodušení a urychlení administrace celého procesu zašleme krajským úřadům a MHMP podrobné informace o obměně včetně vzorové smlouvy o výpůjčce a vzorové darovací smlouvy.
Odebrání starého DDT
V případě, že nemáte zájem o ponechání starého DDT k využití ve škole, připraví technik dodavatelské firmy DDT k odvozu. Zásilku se starým DDT si následně převezme přepravní společnost GLS, o čemž Vám předá potvrzení. Poté bude v informačním systému CERTIS vypovězena stará smlouva o výpůjčce.
Darování starého DDT
Máte-li zájem o ponechání starého DDT k využití ve škole a zatím jste o něj nežádali, můžete tak učinit až do 20. září na e-mailové adreseuctarna@cermat.cz. V takovém případě technik dodavatelské firmy během své návštěvy pouze odinstaluje maturitní režim, obnoví tovární nastavení počítače a DDT Vám na škole rovnou ponechá. Uzavření darovací smlouvy bude probíhat prostřednictvím IS CERTIS, podrobný postup pro uzavření smlouvy bude součástí automaticky generovaného informačního e-mailu, který obdržíte po vystavení návrhu smlouvy. Účetní hodnota kompletní sestavy starého DDT je 2635,38 Kč vč. DPH. Jak jsme již psali výše, krajské úřady a MHMP od nás v předstihu obdrží návrh darovací smlouvy a další informace o celém procesu. Po uzavření darovací smlouvy dojde k vypovězení staré smlouvy o výpůjčce.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, Helpdesk Centra na e-mailové adrese info@cermat.cz nebo na tel. 224 507 507.
Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.


RNDr. Michaela Kleňhová ředitelka CZVV

10 komentářů:

Zdeněk Nutz řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Nutz řekl(a)...

Tak začerněno to mají, aha. No ale protože o tom zařízení něco vím, tak to sem napíšu.
1. Není vůbec potřeba. Stačilo by kontaktovat střední školy, zda mají k dispozici tiskárnu nebo skener s DADF, neboli Automatickým oboustranným vícestránkovým podavačem. Většina moderních tiskáren jej samozřejmě má, ale pokud ne, stačil by škole zaslat například finanční příspěvek. jenže z takového příspěvku by nic nekáplo, že ano.
Maturitní systém není nic natolik prazvláštního, aby jej nebylo možné spustit na libovolném, jen trochu schopném počítači. O nějakém "spešl" zabezpečení nemůže být řeč, nejde o nějakou speciální síť, cele DDT je připojeno do školních sítí, o jejichž zabezpečení ve skutečnosti správci nevědí zhola nic. Kromě informace, zda je na ní spuštěn DHCP server (automatické přidělené IP adresy), kterou potřebuje každý počítač v síti. Počítač musí být stále spuštěn, i když se nematuruje a je dokonce každoročně osobně kontrolován Cermátím technikem? Proč, to nevím. Jenom na spotřebě elektřiny to školy stojí nemalé peníze.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Pokud se už smířím s tím, že potřeba tedy je, potom se podívejme, z čeho se DDT skládá.
Počítač s monitorem. V dopise od Cermátu se uvádí, že nově půjde o typ, kterému se říká All In One PC. Jde o monitor, ve kterém je celý počítač integrován. Takové levné řešení do malé kanceláře, něco jako v tom vtipu: "Koupíme nočník s uchem dovnitř, Značka: Máme malý byt". Neboli, nic zvlášť výkonného, na těch pár zobrazovaných tabulek z maturity, ale dávno dobré - najednou! Pokud se poohlédnete po cenách a budete kupovat jeden s pořádným monitorem 20 palců, tak jej pořídíte asi za 7 500 Kč. Dále budete muset získat licenci Windows, kterou v OEM verzi nebo v rámci smlouvy SELECT pořídíte asi za 1 600 Kč. A jsme na 9 100.
A dále budete potřebovat multifunkční barevnou oboustrannou tiskárnu A4 právě s tím DADF, neboli automatickým oboustranným podavačem do scanneru. Ty podavače mají i hodně levné typy, bohužel ale pouze s jednostranným řešením. To by sice použít šlo, ale u těch maturit bych to hodně nedoporučil. Prostě potřebujete DADF, nikoliv ADF. To D na začátku je právě ten DUPLEX.
Ale i za takovou tiskárnu nedáte více než 15 000. Pořídit se dá i pod 10 000. ale ať nežeru.
Takže ještě nějaký ten kablík, myš a klávesnici. Celkem jsem se dostal na 25 700 s DPH a to bez jakékoliv množstevní slevy. Při té velkolepé zakázce bych se nedivil, kdyby ta sleva byla i 30%. Ale to neumím odhadnout.
Kde je tedy ten rozdíl, když CERMAT ve svém dopise píše, že účetní hodnota je 43 923 Kč? A jaké jsou další náklady na přívoz, odvoz, přeinstalaci, kontrolu, zahoření, seznámení s obsluhou a kdo ví, co si ještě nenapočítají?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kolik vlastně už celkem k dnešnímu dni stála proslavená Státní maturita, včetně všech příprav a dalších "doprovodných jevů"??? A jaké jsou její přínosy?
Když jsme při jejím zrodu všude, kde se dalo, bili "Jak lvové o mříže" na poplach, že se nám zdá, že jde o další pěkně velký tunel, tak nám nikdo nevěřil.
A není právě tato "Dodávka" přímý důkaz, kam mizí prostředky na školství, kterých je stále tak zoufale málo?

Radomír Palát řekl(a)...

Pane Nutzi, zkuste zavolat premiérovi, on prý rád takové tunely řeší.....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Licenci v Selectu nepořídíte za 1600 Kč - je to drobnost, ale když už počítáte, nemaťte potenciální čtenáře.
Cena podobná Vaší je v Selectu za upgrade (na něčem to musíte postavit), pokud pořizujete "celou" licenci, je to více než dvakrát dražší, podle loňských cen (nemám po ruce novější ceník).

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Anonymni mate pravdu v selectu musite mit jeste podkladovou licenci treba na xp za 500, netusm jestli je ta puvodni prenositelna ani za jakou cenu by MS prodal treba OEM pri nakupu v tom mnozstvi.Na podstate to ale mnoho nemeni. Stejne nam budou argumentovat potrebou nejakeho draheho scaneru,ktery neni bezne na trhu.Proto jej taky maji zvlast.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Pro pana Palata, no on me to nebere, je na nejakym hnizde...

Tajný Učitel řekl(a)...

A pak že parazitují ideologické neziskovky.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ty pochopitelně parazitují také.

poste.restante řekl(a)...

Parazit jako parazit.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Už nám to vezou...25.9.2018

Okomentovat