2.9.18

Soutěž Mateřská škola roku

Pomáháte s dětmi seniorům? Udržujete vlastní bylinkovou zahrádku? Vedete své svěřence k lásce ke knížkám? Napište o tom, zapojte se do celostátní soutěže a staňte se Mateřskou školou roku! Naše motto zní: „Jsme jeden tým, jedna školka!“

Soutěž Mateřská škola roku dává školkám šanci prezentovat své aktivity a inspirovat ostatní. Cílem je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady budeme představovat na stránkách časopisu Poradce ředitelky mateřské školy, bude je hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Pozor! Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 16. 9. 2018.

Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, popíše tři aktivity. Ty by měly svým zaměřením odpovídat jednotlivým soutěžním kritériím. Aktivity popíše na maximálně 5 normostranách a svůj popis doplní buď o doprovodné fotografie, nebo krátké video.

Soutěžní oblasti

POZNÁVÁME ZDRAVÉ JÍDLO - Určitě se ve vaší školce snažíte vést děti ke zdravému stravování. Napište nám o tom! Ať už jde například o společnou přípravu svačinek, udržování bylinkového nebo zeleninového záhonu přímo na zahradě MŠ nebo herní aktivity seznamující děti se zdravým jídlem, vše se počítá.

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na stravovací návyky. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

PŘIPRAVUJEME BUDOUCÍ ČTENÁŘE - Založili jste s dětmi miniknihovničku? Čtete pravidelně nejen svým svěřencům, ale třeba i jejich sourozencům a rodičům? Vyrábíte společně leporela, hrajete divadlo? Napište nám o tom, jak ve vaší mateřské škole neotřelým způsobem rozvíjíte předčtenářskou gramotnost!

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, získávání nových dovedností. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

HRAJEME SI JINAK - Podporujete rozvoj vašich dětí zajímavými aktivitami, které děti baví a přitom je učí zajímat se o prostředí kolem sebe a pomáhat ostatním? Napište nám o tom! Může se jednat například o pomoc seniorům, péči o blízké okolí vaší školky anebo spolupráci se zájmovými skupinami a spolky z okolí.

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na blízké okolí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

Podrobnosti naleznete na webu soutěže.

Žádné komentáře:

Okomentovat