2.9.18

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Hlavní příjemcem v projektu je Univerzita Karlova a partneři projektu jsou: Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci a NÚV.

Přínosy výstupů projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti spočívají především ve vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize národních kurikulárních dokumentů. Konkrétním výstupem projektu je ve vztahu k tomuto přínosu sada digitálních vzdělávacích zdrojů včetně metodických materiálů zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání obsahující min. 75 digitálních vzdělávacích zdrojů pro stupeň vzdělávání ISCED 2 a 3 a min. 12 digitálních vzdělávacích zdrojů pro ISCED 1 a sada aktivit, pomůcek a metodik pro učitele předškolního vzdělávání pro rozvoj digitální (pre)gramotnosti dětí obsahující 6 modelových aktivit s pomůckami a metodikami pro učitele se zaměřením na různé oblasti digitální gramotnosti dle vhodnosti jejich rozvíjení v předškolním vzdělávání.

Další oblast přínosů projektu spočívá jednak ve vybudování propracované struktury akreditovaných vzdělávacích kurzů pro učitele mateřských, základních a středních škol (s dominancí e-learningové formy) zaměřených na oblast rozvoje digitální gramotnosti dětí (MŠ), žáků (ZŠ) a studentů (SŠ) a jednak v následném zúročení získaných kompetencí absolventů kurzů v jejich každodenní pedagogické praxi. Třetí oblast přínosů projektu spočívá v přepracování struktury vzdělávání v přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a didaktického využití prostředků informačních technologií. Konkrétními výstupy jsou zde sylaby VŠ předmětů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Možnosti spolupráce na projektu

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

 • Vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech základního a středního školství v kontextu plánované revize rámcových vzdělávacích programů.
 • Příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků, včetně metodických příruček pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, ZV, G a SOV.
 • Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků cestou poskytnutí informací široké veřejnosti a péčí o rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti.
 • Podpora podmínek pro otevřené vzdělání a tvorbu vzdělávacího systému, který každému jedinci bez rozdílu zajistí výbavu takovými kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání.
 • Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s cílem ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti ve vzdělávacích oborech v aktualizovaném kurikulu v RVP PV, ZV, G a SOV v praxi škol.

JAK SE MOHU DO PROJEKTU ZAPOJIT?

 • Hledáme pedagogy, kteří mají zájem podílet se na tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů a zejména na jejich ověřování ve své výuce.
 • Hledáme ředitelky a ředitele, kteří mají zájem rozvíjet svou školu v oblasti digitálních kompetencí žáků i pedagogů.
 • Hledáme mateřské, základní, střední školy a gymnázia, která chtějí na projektu spolupracovat s univerzitou ve svém regionu (seznam partnerů projektu naleznete na poslední straně letáku).
 • Velikost školy či obce není rozhodující – hledáme školy z velkých měst i malých obcí.

CO MI PROJEKT MŮŽE NABÍDNOUT?

 • Informace o možnostech a způsobech implementace digitálních technologií do každodenního života školy.
 • Podporu při rozvoji digitálních kompetencí a jejich implementaci do konkrétních vzdělávacích oborů ŠVP.
 • Konzultace v technologických a technických oblastech implementace digitální gramotnosti pro zainteresované pedagogy.
 • Konzultace v metodických, pedagogických a didaktických oblastech souvisejících s digitální gramotností pro zainteresované pedagogy.
 • Přístup ke sdíleným digitálním vzdělávacím zdrojům, možnost jejich ovlivnění prostřednictvím diskuzních bloků.
 • Podporu profesního rozvoje konkrétních zainteresovaných pedagogů.
 • Účast podpořených učitelů na tematických školeních a seminářích.
 • Konkrétní „vzorové hodiny“, realizované ve spolupráci s podpořenými učiteli za účasti oborových odborníků.
 • Možnost podílet se na revizi/přípravě konceptu konkrétní zpětnou vazbou z praxe.
 • Rozvoj digitální gramotnosti Vašich žáků či studentů.

KDY BUDE SPOLUPRÁCE PROBÍHAT?

 • Tvorba digitálních vzdělávacích zdrojů bude probíhat od července 2018 do července 2019
 • První část ověřování digitálních vzdělávacích zdrojů ve Vaší výuce se uskuteční od února do června 2019
 • Druhá část ověřování ve Vaší výuce se uskuteční od září 2019 do ledna 2020
 • Odborná školení a konzultace, popularizační přednášky a kulaté stoly budou probíhat od ledna 2019.

Podrobné informaceZdroj: NÚV, web projektu

13 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Takže, chápu-li to správně, na vysokých školách si tvůrci materiálů namastí kapsy, neboť zadarmo ty materiály určitě smolit nebudou, a aktivní učitelé v MŠ, ZŠ a SŠ budou ověřovat, běhat jako fretky po školeních a jinak blbnout zadarmo. No vlastně ne zadarmo, oni přece budou mít lukrativní možnost využívat ty materiály jako první a účastnit se pilotovaných školení jako první, no neber to.

Za naši školu děkujeme, nechceme.

Eva Adamová řekl(a)...

"Předpokládáme, že v rámci projektu vznikne kolem sedmi desítek digitálních vzdělávacích zdrojů pro různé všeobecně vzdělávací obory mateřských, základních a středních škol."

Za ty obrovské prachy, které se v tom utopí, by mělo vzniknout ne sedm desítek jen tak ledajakých vzdělávacích zdrojů, ale ty zdroje by měly vypadat tak, že jeden jediný zdroj bude pokrývat celý ročník výuky jednotlivého předmětu. Jesli ty zdroje takto vypadat nebudou, tak si to celé laskavě vetkněte za klobouk.

"Hledáme pedagogy, kteří mají zájem podílet se na tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů ..."

A ejhle, kantoři budou nejenom ověřovat, ale budou se i podílet na tvorbě. A dostane takový obyčejný učitýlek k ruce vývojáře digitálních zdrojů čili programátora, aby proboha vzniklo něco relevantního?

"Tvorba digitálních vzdělávacích zdrojů bude probíhat od července do prosince 2018"

On si snad opravdu někdo myslí, že dostatečně obsáhlý výukový zdroj, který bude zpracován zajímavou a hravou formou, tak aby využil všech možností ICT, se dá vytvořit za půl roku, no spíš vzhlem k prázninám za čtyři měsíce? Za tu dobu se možná dá vytvořit obsahová kostra výukového materiálu, víc ani náhodou. Zeptejte se autorů učebnic, jestli je dali dohromady za tak krátkou dobu. A co tak do toho také autory učebnic zapojit?

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Tvorba digitálních vzdělávacích zdrojů bude probíhat od července do prosince 2018"

Vždy ve čtvrtek od deseti hodin do čtrnácti třiceti s půlhodinovou přestávkou na oběd.
A co ty obrovské počty Digitálních Učebních Materiálů, které učitelé nasekali při té poslední ale naprosto zásadní vlně informaticko technologického zkompetentňování?
Používá je vůbec ještě někdo? A nebo klasika? Počerpat finanční zdroje a nazdááár?

Eva Adamová řekl(a)...

A jenom, abychom si rozuměli, já si opravdu digitální vzdělávací zdroj vytvořený obrovské peníze při dnešních možnostech ICT představuji jinak než ministerstvo a realizátoři projektu. viz následující dokument

http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/files/2018/05/kriteria_kvality_digitalnich_vzdelavacich_zdroju.pdf

Tak nezbývá než doufat, že nebudou vznikat "prosté texty" "pdf" apod., jak napovídá dokument, a že vzniknou alespoň webové stránky, když už jsme tedy rezignovali na vytvoření obsáhlejších výukových programů.

Eva Adamová řekl(a)...

"Používá je vůbec ještě někdo? A nebo klasika? Počerpat finanční zdroje a nazdááár?"

Nedávno jsem to tady psala. Ty materiály jsou soustředěny na webu na jednom místě, každý učitel se může zaregistrovat. Kolik se jich zaregistrovalo nevím, ale u naprosté většiny materiálů svítí POČET STAŽENÍ - 0.

Jinak myslím, že to bude opravdu ta klasika. Kdyby to ty vysoké školy spolu s NÚV a ministerstvem opravdu mysleli vážně, zapojí také softwérové firmy, nakladatelství a autory učebnic. Takto mám obavu, že vznikne 70 blbostí, které budou již existujícím interaktivním učebnicícím sahat sotva po kolena a programům od Terasoftu po kotníky.

Eva Adamová řekl(a)...

A o úrovni planetyvedomosti.iedu.sk si budou moci nechat jenom zdát.

Eva Adamová řekl(a)...

Rozpočet projektu: 123 311 112,19 Kč

1,5 milionu na jeden digitální zdroj.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pro šmrdlaly slušný bysnys.
Při obdobých příležitostech si pytlici vždycky vzpomenou, jak za necelé dva miliony, aby nemuselo být výrové řízení, byla v rámci SIPVZ stvořena jakási příručka pro školicí úroveň Z0, a další dva necelé milionky tenkrát padly na její propagaci.
A kdy se na tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů začnou podílet i odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří vzdělávacího systému? Už by bylo na čase. Něco by se přejalo i z Finska... a je semleto.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Sebeblbější individuální projektík, který přinese peníze přímo do školy, je lepší než tyhle monstakce.

Eva Adamová řekl(a)...

A pro zajímavost. Planéta vedomostí stála 5 miliónů eur, tedy asi 150 miliónů korun. Přestože byla v době zavádění do škol na Slovensku často napadána za předraženost či za to, že obsahuje chyby, je v přírodovědných předmětech pro zš i sš dodnes nepřekonaná, protože obsahuje přes 30 000 vzdělávacích materiálů slušné kvality, obsahujících animace a interaktivní zajímavé úkoly pro žáky.

Som naozaj zvedavá, čo také vytvoria čehúni za tých 125 miliónov.

Aby to nebylo jako v tom známém Renčínově vtipu, kdy Dlabáček vede zahraniční delegaci přes řeku brodem vedle honosného mostu se slovy: To víte, my Češi máme vždy svoji cestu.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

A to nešlo se spojit a udělat jednu a v české verzi? To se ten náš přírodopis natolik liší?
A to nešlo sa spojiť a urobiť jednu a v oboch verziách? To sa ten náš prírodopis natoľko líšia

Janek Wagner řekl(a)...

Paní Adamová, máte zřejmě velmi špatné informace o nákladech na Planetu vedomostí na Slovensku. Můžete nám sdělit, odkud tyto chybné informace čerpáte?

Eva Adamová řekl(a)...

A jaké máte informace Vy? Moje informace pochází od člověka zaměstnaného na slovenském ministerstvu školství. Tato informace se ale ke mě dostala už v roce 2011, asi bych ji tedy měla valozirovat. No a vraj to bolo bez DPH.

Jenže teď o tom nemá cenu diskutovat. Já bych se ale ráda k diskuzi o tomto problému vrátila až uvidíme těch sedmdesát zázračných digitálních zdrojů, které v tomto českém projektu vzniknou. A mám strach, velký velký strach, že to zas bude velký velký krach, podobný jako první šablony, které sice ministerstvo vyhlásilo za úspěšné, ale je podivné, že v dalších šablonách už učitelům možnost vytvářet digitální zdroje pro jistotu neposkytlo.

Okomentovat