15.9.18

MŠMT: Řešení pracovněprávních vztahů při poskytování podpůrných opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství. Přinášíme nově publikovaný materiál Řešení pracovněprávních vztahů při poskytování podpůrných opatření z 14. září 2018.

Řešení pracovněprávních vztahů při poskytování podpůrných opatření
Pokud bude škola při poskytování podpůrných opatření zaměstnávat učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga nebo jiného pracovníka na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“), bude při stanovování platu vycházet:
  • z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti ho zařadí ho do příslušné kategorie prací – např. asistent pedagoga, a určí mu platovou třídu),
  • z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dříve 564/2006 Sb.), o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě (určí mu plat).
Pokud škola využije své stávající personální kapacity a již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací, může dojít k těmto situacím:
  • pedagogickému pracovníkovi s nižším úvazkem než 1,0 se v potřebném rozsahu po vzájemné dohodě tzv. zvýší úvazek a míra PPČ případně až do plného úvazku a do „plné“ míry PPČ
  • pedagogickému pracovníkovi s plným úvazkem 1,0 může ředitel nařídit nebo s ním dohodnout konání PPČ nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce (označované jako „přespočetné“ nebo „nadúvazkové“ hodiny) nebo
  • se stávajícím zaměstnancem může sjednat další pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.


Uzavírání pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Speciální podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou jsou popsány v § 23a zákona č. 563/2004 Sb.; ostatní podmínky jsou stanoveny obecným právním předpisem, zákoníkem práce.


§ 39 odst. 4 zákoníku práce
Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, lze uplatit také ve školství u pozice AP, a to na základě písemné dohody s odborovou organizací. Pokud na škole odborová organizace nepůsobí, pak je možné nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat náležitosti uvedené v § 39 zákoníku práce. Jedná se zejména o případy, kdy je jednotlivému žákovi ve škole jako podpůrné opatření přidělen asistent pedagoga a kdy nelze předvídat, zda se žák bude ve škole nadále vzdělávat a bude i nadále AP potřebovat.

Ve školách, kde je potřeba asistentů pedagoga trvalá, např. ve školách zřízených podle § 16 školského zákona, je vhodné, aby AP byl přijat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou za podmínek stanovených v § 23a zákona č. 563/2004 Sb.  


Žádné komentáře:

Okomentovat