25.9.18

MŠMT: Posudky Nezávislé odborné komise ke společné části maturitní zkoušky - podzim 2018

Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.

Hlavním cílem činnosti komise je projednání vystavení odborného oponentního posudku k závěrečnému validačnímu protokolu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a posouzení specifických žádostí o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky.

Posudky:

Žádné komentáře:

Okomentovat