14.9.18

Česká školní inspekce uvádí zavádějící informace o InSPIS Portál

Se zájmem jsme si přečetli v zářijovém Informačním bulletinu České školní inspekce článek Kamila Melichárka, ředitele odboru ICT České školní inspekce, Platforma InspIS PORTÁL je stále oblíbenější, školy by měly své informace aktualizovat. Porovnali jsme v něm publikované informace s téměř dva roky starým článkem z webu České školní inspekce Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL a požádali vysvětlení několika rozporů.

Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školského inspektora, jsme požádali o zodpovězení následujících otázek:
  1. V článku z 22. 11. 2016 je uvedeno "ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3.700 vyplněnými profily", při dnešní návštěvě jsem zjistil, že vyplněných profilů škol je 3706, tedy za posledních téměř 22 měsíců prakticky žádný profil nepřibyl. Profil má vyplněno pouze 37,8 % škol. Co je důvodem malého zájmu škol a jaká opatření jste od 22. 11. 2016 učinili pro propagaci portálu?
  2. V manuálu publikovaném 22. 11. 2016 je uvedeno "Návštěvnost systému InspIS PORTÁL se pohybuje kolem 15.000 unikátních vstupů měsíčně (stav k 22. 11. 2016)." Kamil Melichárek v zářijovém Informačním bulletinu uvádí "Za poslední rok zaznamenal tento systém více než sto tisíc unikátních návštěv, což svědčí o jeho rostoucí oblíbenosti ze strany veřejnosti, která InspIS PORTÁL stále častěji využívá." Přestože je použit odlišný termín, dá se z uvedených čísel dedukovat, že došlo k poklesu počtu návštěv téměř o polovinu, tedy ze 180000 na 100000 unikátních návštěv. Co je důvodem tohoto poklesu? Je to ve článku zmíněná neaktuálnost dat?
  3. Namátkou jsme se podívali na profil Gymnázia Cheb, jsou tam údaje zřejmě z počátku roku 2015, tedy více než 3,5 roku staré. Proč ČŠI neintervenuje přímo u škol, aby si údaje doplnily nebo aktualizovaly? Datum vyplnění nebo poslední aktualizace musíte mít v databázi k dispozici nebo můžete použít datové položky, jako je například termín přijímací zkoušky.
  4. Jaké jsou roční náklady na provoz webové aplikace InSPIS Portál?
Odpověď Ondřeje Andryse byla nestrukturovaná:

Manuál z roku 2016 určený pro využití jiné funkčnosti systému, kterou je možnost tvorby vlastní webové stránky školy, uvádí počet návštěv v daném období (tedy od počátku školního roku) a za celý systém (tzn. profily škol + webové stránky škol), zatímco článek v bulletinu se věnuje hlavně problematice profilů škol a uvádí návštěvnost pouze za tuto část systému. Stejně tak Váš výpočet zahrnuje předpoklad, že dříve uvedená měsíční návštěvnost je konstantní po celý rok, což samozřejmě není a myslím, že to tak platí obecně u webů zabývajících se školskou problematikou. Např. zářijová návštěvnost je již k dnešnímu datu stejná jako návštěvnost za celý srpen. Školy byly k aktualizacím vyzývány opakovaně, zároveň ředitele škol pravidelně různými kanály informujeme o tom, že dané systémy jsou k dispozici, jaké je jejich určení a jaké výhody jim mohou přinést. Děje se to např. prostřednictvím našeho bulletinu, textů v jiných periodikách, společných setkáváních s řediteli škol při informačních a vzdělávacích akcích pořádaných Českou školní inspekcí i jinými partnery, na základě e-mailových notifikací systému InspIS, publikujeme veřejně manuály a videomanuály, poskytujeme školám online i telefonicky uživatelskou podporu a v neposlední řadě doporučujeme aktualizace profilů při prezenční inspekční činnosti na místě v rámci celé republiky. Je třeba ale zdůraznit, že spravovat (a aktualizovat) profil školy v systému není pro školu povinností a pokud se škola rozhodne to nedělat, je to samozřejmě škoda, ale systém samotný je dobře využitelný i tak, protože poskytuje u každé školy sadu základních informací a zejména inspekční zprávy, které uživatelé z řad veřejnosti v systému hledají nejčastěji. V každém případě budeme v tomto školním roce pokračovat v motivování škol vyplnit a pravidelně aktualizovat své profily, ostatně tento článek v bulletinu byl sepsán právě proto (na začátku října pak rozešleme do všech škol podrobnější informace včetně opětovného zaslání manuálu k vyplnění a aktualizacím). Náklady na provoz systému jsou obtížně vyčíslitelné, konkrétně v roce 2018 jsou tvořeny zejména poměrnou částí nákladů na el. energii a konektivitu vlastního datového centra a nepatrnou části mzdy vlastních ICT zaměstnanců.

Poslední věta odpovědi Ondřeje Andryse je přinejmenším závádějící:

Náklady na provoz systému jsou obtížně vyčíslitelné, konkrétně v roce 2018 jsou tvořeny zejména poměrnou částí nákladů na el. energii a konektivitu vlastního datového centra a nepatrnou části mzdy vlastních ICT zaměstnanců.

Při kontrole tří smluv uzavřených mezi Českou školní inspekcí a dodavateli ICT služeb vyplývá, že provoz systémů za rok 2017 stál následující částky:
  1. Provoz InspIS 2017 - 9631596 Kč,
  2. Úpravy systémů InspIS - 1708997 Kč,
  3. Úpravy systémů InspIS - 971783 Kč.
Podle první smlouvy je provozováno dvacet serverů pro provoz systémů InSPIS, jeden z nich je vyhrazen právě pro systém InSPIS Portál. Vlastní provoz InSPIS Portál tedy ročně stojí zhruba 480000 Kč.

V dalších smlouvách jsme nalezli tyto položky:
  • ID002 – InspIS PORTÁL – Zjednodušená adresa škol v rozsahu 5 člověkodnů,
  • ID010 – InspIS PORTÁL – Administrace šablon pro školní weby v rozsahu 5 člověkodnů.
Cena za 1 člověkoden je stanovena na 13847 Kč bez DPH, tedy úpravy systému InSPIS Portál stály v roce 2017 stály 167549 Kč.

Spotřeba elektrické energie pro provoz serveru je ve srovnání  s výše uvedenými náklady zanedbatelná.

Takže co říci na závěr: Česká školní inspekce provozuje s nákladem přes 600000 Kč ročně webovou službu InSPIS Portál, o kterou není mezi školami zájem a přes údajnou propagaci ji využívají jen omezeně, za poslední dva roky se k jejímu využívání navíc prakticky žádná nepřipojila. Zájem veřejnosti je rovněž zanedbatelný a podle všeho v posledních dvou letech klesá.

A na úplný závěr připojujeme reakci středoškolského učitele Zdeňka Nutze:

K čemu je to dobrý, komu to pomáhá, kolik to stálo, a už ten inspekcí smrdící název. Já teda nevím, my si platíme mnoho let nějakých 700/rok za stredniskoly.cz, tam je všechno i s fotkama a dávno dobrý-------


23 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...

Prý že je málo peněz ve školství...

Unknown řekl(a)...

Z celého slavného InSPISu používáme jen Úrazy, protože musíme, a jednou za dva roky testování, protože musíme. Jinak nic... je to nepoužitelné

Milan Randák řekl(a)...

A to ta část inspisu "e-learning" je jenom přebarvený systém Moodle, který je ke stažení zdarma.
A náklady na vytvoření (firmou SAP) byly řádově vyšší než ty udržovací, samozřejmě. Do smluv nevidím, ale byl jsem na jednom z prvních školení, kde jsem si připadal spíše jako beta tester, než školený a při rozhovoru se školitelem padla částka přesahující miliardu.

Ferda44 řekl(a)...

Nehledě na nesmysl a naprostou neužitečnost InSPISu je celá ta inspekční organizace, zejména její pravomoc subjektivně hodnotit něco, co není vymezeno obecně závaznými právními předpisy v podmínkách extrémní decentralizace českého školství, tedy i neodpovědností inspekce za důsledky, které svými výroky napáchá, minimálně podivná...
Za důsledky vysloveného inspekčního názoru ve škole, jejíž ředitel se možná inspektorovi nelíbí - např. "kvalita vyučování českého jazyka je horší než průměrná..." (v důsledku v případě privátní školy snížení dotace) totiž není inspektor odpovědný, i když nikdo netuší kdy, jak a v jakých jednotkách byl změřen průměr...
ANO - ve Francii je inspektor nadřízeným ředitele a v důsledku zodpovědným za fungování školy...
ANO - za bolševika a do značné míry i v časech školských úřadů to podobně fungovalo u nás...
ANO - nechť se inspekce coby orgán státu (podobně jako ČOI) zabývá kontrolou dodržování obecně závazných právních předpisů státem nezřizovaných škol...
Inspekční InSPISy, školení, subjektivní hodnocení kde čeho, organizování zbytečných přijímacích testů a mnohé další opravdu nikomu nebudou chybět.

Simona CARCY řekl(a)...

Předvolební propagační článek měl ukázat, jak my v ČŠI makáme, jenomže nikdo ty naše koblihy nechce jíst. Dobrej pokus, ale blbej výsledek.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Nemáte někdo pocit, že nám na školách začíná citelně chybět funkce portálníka? Co by sledoval všechny povinné a nepovinně portály, která stát a další hochštapleři vymyslí hlavně s vidinou dobrýho vejvaru, a aktualizoval tam informace ze školy? My tu máme také krajský školní portál, kam nestíháme přispívat. Ono udržovat aktuální webové stránky, případně školní facebook, školský portál kraje, stredniskoly.cz (jak tam měsíc nevlezete, tak Vás hodí hnedka někam dolů) a k tomu ještě nějaké Inspice či co, to je dost na hlavu. A kdo to ve škole má dělat? Na zaplacení profesionálního správce sítě nemáte, ale na tyhle kraviny je peněz dost. Zastaví to někdy někdo?
Nebo to odesílání, tedy sběr (jarní a podzimní) těch školních matrik, pod pohrůžkou 50 000 pokuty nebo i zrušení školy, to je taky dobrá pakárna. Funguje to už asi 10 let a nikdy z toho nikdo neviděl nějaký výsledky. Každému ministrovi jsem pravidelně psal dopis s dotazem k čemu to je. (Plagovi se právě chystám) a jednou přišla odpověď z toho odboru, kde se tím zřejmě dobře živí, že je to proto, že tím ročně odhalí tisíce černých žáků zapsaných na více školách. No fakt vážně. A že tím ušetří prostředky. Hele, viděl někdy někdo že by se něco takového stalo, že by se našel ředitel, který by vedl mjortvie důši? To je kravina co? Jaký asi superpočítač a za jakou cenu ty nekonečné kupy dat zpracovává? A kolik to stojí práce na těch školách, kterou stejně nikdo nezaplatí, tedy kromě mě (jsem placený správce sítě a na matriky mám hodiny - hihi). Nebo se stím dokonce obchoduje!! Ale fuj!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nebo ta kravina jak z poradny pošlou data, která musíte zapsat povinně do matrik jen proto, aby se mohl vytvořit formulář R44, která se posílá na pověřeňáky? A proč se tím vlastně škola musí zabývat a nepošlou si to ty úřady sami mezi sebou? Víte to někdo?
Sepsal už někdo někdy, čím vším jsou školy záměrně zatěžovány a jaký blbosti musej řešit, místo aby normálně učily?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Loni jsem asi na 5 školách pomáhal s nějakým certifikátem, že školy se stávají Orgánem veřejné moci. Stálo to nervů a času, vyplňování různých hodně slaboduchých formulářů a nikdo z těch ředitelů mě neodpověděl na otázku, k čemu to vlastně bylo.
Nejzajímavější byl formulář, která měl sice asi 8 stránek textu a na něm jediný zatržítko "souhlasíte s tím abychom z Vás udělali OVM?" Nešlo otevřít v ničem jiném než ve FormFiler. Tak jsme jej nainstalovali, otevřeli, zatrhli zatržítko a odeslali zpět a odinstalovali. Neuvěřitelné!!! Nepochopitelné!!! Strašné!!! Myslel jsem já bláhový, že třeba to otravování škol s tím GDPR třeba ty matriky zastaví, ale už je výzva k podzimnímu sběru a jedeme dál... s rodnými čísly, bez souhlasu rodičů, jen vesele kupředu levá i pravá.....

Jiri Janecek řekl(a)...

"Předvolební propagační článek měl ukázat, jak my v ČŠI makáme, jenomže nikdo ty naše koblihy nechce jíst. Dobrej pokus, ale blbej výsledek."

No, ne ze by asi ne, ale s ohledem na pozadi Andryse (ODS) a Zatloukala (takova ta slusna pravice, co kazdych pet let meni znacku) mi ta poznamka prijde kapku absurdni...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Kam to mám napsat??????
Právě jsme obdrželi zprávu že dostaneme nové DDT (Zcela zbytečné zařízení, které musí mít každá maturující škola. systém by šel spustit na libovolném počítači ( i tento je běžným způsobem připojen do běžné školní sítě), tiskárnu má snad taky každá škola a skener též.
Staré prý dosloužilo!!! Jak IT se tomu musím smát. Ten počítač zpracovat asi 8 maturit a tiskárna vytiskla pár stránek (má ještě původní tonery.....
A ted trochu násobilky.
Účetní hodnota nového DDT je 43 923 Kč
Dále bude cena za dopravu odinstalaci starého instalaci nového odhaduji na 10 000 Kč
A kolik že to máme maturujících škol?
Stojí nám ta maturita za to?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Kdo stojí za firmou, která to dodává - PragoData a.s.?
Počítač vše v jednou a tiskárna se scannerem s podavačem za 50 táců. Někdo se zbláznil?
Nějak se nemůžu dopočítat. Al+on+online počítač stojí s 20" monitorem asi 7 - 8 000
Licence stojí 1 600. Tiskárna oboustranná barevně se skenerem s oboustranným automatickým podavačem 10 - 11 000 a to je koncová cena na Alze. Kolik by to stálo, když už při nákupu nad 40 000 nabízí Alza školám 10% slevu.
Přestaňte z nás dělat voly.

Petr řekl(a)...

Za DDT može taky ČŠI?
Státní matura, to je "kafé" jiné grupy, nééé? Co Vy na to madame CARCY? :-) :-)
PetrK

PS.
dneska celé den prší a důchodci nemajó co dělat, tak to tady pročítajó

Milan Randák řekl(a)...

Pane Petře,
vám nevadí, že je naše školství protunelováno jak ementál a že ty peníze pak chybí učitelům i dětem?

A s těmi důchodci jste se tedy opravdu netrefil. To měl asi být ftip, aha haha

Milan Randák řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Milan Randák řekl(a)...

Asi je pro Vás citlivé, pane Petře, když komentáře píší přímo správci it ze školské praxe. Jestli jste "ten pan Petr", tak mi to dává i smysl.

Petr řekl(a)...

Vážený pane Randáku,
vezmu to od zadu:
1) ten důchodce, co to tady čte jsem já
2) učitelé dostanou od nového roku 15% přidáno (někteří důchodci dosáhnou "s bídou" na 13.000,-)
3) které odvětví v ČR není protunelováno?
4) co s tím my penzisti naděláme? Ze zoufalstí si tu můžeme dělat akorát srandu a doma pro přilepšení pěstovat králíky a slepice, jako za starých časů.

PetrK

PS.
ale fakticky si nestěžuji, s odvoláním na dávného přítele, který říkával: "strach a peníze, to jsem nikdy neměl" :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

ČŠI vytváří spoustu užitečné činnosti, jak by jistě řekl sir Humphrey Appleby. Existuje tu jediné rozumné řešení. ČŠI zrušit. Ani pes po ní neštěkne.

Ygrain řekl(a)...

"2) učitelé dostanou od nového roku 15% přidáno (někteří důchodci dosáhnou "s bídou" na 13.000,-)"

Jo tak, tak odsud vítr fouká.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A kolik tedy dostanou nový důchod ti důchodci, kteří ze školství odjedou třeba za rok? To vás nezajímá pane P? S těmi debilními platy to bude sotva 13 táců.

A také se vracím t té důležité otázce zde vznesené - vám nevadí ten rozpočtový ementál? A to se tu kolega IT zmínil pouze o jedné jediné položce. Kolik dalších takových krávovin s 400% předražením bychom našli? Kolik debilních školení se například uskutečnilo pro pedagogy v rámci šablon, aby mohly ty školy šáhnout na nějakou tu korunu? já třeba pamatuji výzvu 57, kdy jedno 6 hodin trvající školení bylo za 2500. Dozvěděli jsme se kuloví, ale ve škole jsme si pak mohli nakoupit nářadí. A podobně se to děje u dalších rádoby výzev a šablon. Miliony jsou do ...někam a lidem jako vy to asi nevadí.
Takových zavádějících informací je hafo a ještě tu pak máme taky zcela nepřístupné informace, kde to asi lítá ještě víc.

Milan Randák řekl(a)...

Pak tedy, pane Petře:
1) nejste "ten pan Petr" a můj tón byl tedy zbytečně sarkastický, promiňte
2) nepochopil jsem, koho těmi důchodci myslíte - to se mi v pátek těsně po výuce stává

Já samozřejmě soucítím s důchodci a výší jejich důchodů, ale to je k jiné diskuzi.

Nemluvte, prosím, o těch 15% se závistí. Ještě jsme je neviděli. Jak řekl můj soused: "na co si stěžuješ, podle tv jste dostali za poslední dva roky čtyřikrát přidáno!" (a myslel to vážně)

Ale tady jde o tu černou díru, kam ty peníze mizí. Tak dobře. Zavřeme nějak tu černou díru a ať to jde na důchody. Beztak mnoho mých kolegů bere učitelský plat+důchod, tak se to k nim dostane tak jako tak.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

No nebo ted je napriklad v sablonah hra na tandemovou vyuku zrejme nam to ma ukazat jake by to bylo a jak to nikdy nebude mame se tomu smat nebo brecet

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tandemová výuka? Není to při tom dnešním nedostatku učitelů rozmařilost?
Ledaže... ledaže by to měli pedagogové jako policisté, až 150 hodin přesčasů zdarma. To je 200 vyučovacích hodin, tedy téměř deset týdnů. Čtvrtletí.
U těch fondových krávovin jde především o to, jak, a jestli vůbec dostat ty podarované peníze do oběhu. Co se za ně pořídí, a nebo bude-li to dokonce smysluplně prospěšné třeba právě těm dětem, vůbec nikoho nezajímá. Jen si to představte. Z každé miliardy dvěstě melounů přímo do státní kasy. A pak další kapříci kamarádíčkům. Kolik z nich by muselo bědně na pracák. No, neber to!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ještě hezčí je hra na čárky. Lektor cosi nabídne. Třeba etické dílny. Šup a čárku má škola (potrava pro nějaký projekt), čárku má MPP (potrava pro ČŠI), čárku má i okresní preventista (potrava pro podávání dalších projektů). A lektor má k čárce ještě prachy.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

No jo hru na čárky si hodně dobře pamatuji z dob vlády rudochů...Třeba jak jsme dělali čárky za shlédnutý sovětský film. Vždycky jsme k čárce vyplnili "Jen počkej, zajíci" a rudoši se z toho mohli pokakat!
Ale ty čárky tenkrát určitě nestály takový melouny, jako dneska...….

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Pane Pytlíku, to tam fakt je. Jdete testovat tandemovou výuku a z toho projektu za to dostanete zaplaceno. Dokladem je "ČÁRKA" v třídní knize.....
Vypadá to, že se to připravuje. Jen se neví kolik žáků v té budoucí třídě se dvěma kantory bude. Tuším, že tak 100. A tím se vyřeší, že nejsou kantoři.
A stejně, co se vlastně stane, když ředitel fakt nikoho nesežene, děti poslat domů nemůže, to by mě fakt zajímalo. jako když už dojdou i družinářky a uklízečky? Že by hlídací agentura? Nelépe v kuklách?

Okomentovat