3.9.18

Bořivoj Brdička: Největší poklady ISTE 2018

Výběr novinek představených na největší světové konferenci vzdělávacích technologií ISTE 2018. Vychází ze zpráv účastníků.

Na světě jsou 2 opravdu obrovské akce, kde se pravidelně každoročně scházejí zájemci o vzdělávací technologie – BETT Show a ISTE konference. K té první, tradičně britské, konané v lednu v Londýně, máme blíže, takže zpráv o ní je docela dost. O té druhé toho víme méně. Jedná se o akci mezinárodní organizace ISTE, kterou známe hlavně díky jejím standardům. Tato konference se koná na různých místech Spojených států vždy v posledních dnech školního roku na konci června. Nemusíme se ale přímo účastnit, to nejdůležitější se dozvíme zprostředkovaně ze zpráv účastníků či ze zveřejněných přednášek (např. Kreativita a podnikavost podle profesora Zhao na konferenci ISTE 2012).

Letos mě zaujala zpráva týmu (nám již známé neziskovky) Common Sense, která popisuje několik zajímavých novinek z poslední konference – 8 Must-See Hidden Gems from ISTE 2018 [1]. Hádám, že budou zajímat i vás.

Tyto Online

Tyto Online je 3D online hra s propracovanou grafikou, která simuluje prostředí, které je třeba prozkoumat. Story v pozadí uvádí hráče do situace, v níž došlo ke zničení Země, on se ocitl na cizí neznámé planetě a jeho úkolem je zjistit, jaké vlastnosti má. Obsah je proto orientován přírodovědně. K dispozici jsou různé přístroje a laboratoř. Učitel má možnost použít tuto aplikaci ve výuce. Může zadávat žákům konkrétní individuální úkoly, k jejichž vyřešení je nutné nejprve získat potřebné poznatky. Systém činnost každého uživatele sleduje a provádí analýzu, kterou může učitel použít k hodnocení výsledků.

Tyto Online for Schools Introduction

MAP Reading Fluency

MAP Reading Fluency je aplikace vyvinutá za účelem ověřování úrovně čtenářských dovedností žáků nejnižších ročníků přímo ve třídě. Žáci 20 minut čtou předložený text do mikrofonu počítače a učitel okamžitě dostane přehledné vyhodnocení, které by jinak získával nesrovnatelně obtížněji. V případě potřeby si může nahrávku kdykoli poslechnout. Zabudovaný automatický adaptivní evaluační nástroj přitom nezkoumá jen rychlost a správnost čtení, ale též plynulost a porozumění.

MAP Reading Fluency

Boreal Tales

Boreal Tales je hra, v jejímž rámci se žák dostává do prostředí podněcujícího jeho představivost směrem k tvorbě příběhu. K dispozici má celou řadu objektů a postav. V tomto případě se však nejedná o vyprávění, ale o psaní. Cílem je dospět k textové podobě příběhu, kterou pak čtou spolužáci a která by je měla zaujmout. Psaní je přitom plně integrováno do hry. To znamená, že žák má pocit, že psaní je vlastně hrou. Učitel vidí, co kdo dělá. Jeho úkolem je opravovat, navádět a komentovat.

La Constellation de l'Ours

Extempore

Extempore je cloudovou náhradou tradičních jazykových laboratoří s mnohem větším potenciálem podpory výuky. Učitel si připraví cvičení s otázkami a předá ho žákům. Ti si na svých zařízeních (aplikace je samozřejmě multiplatformní) otázky zobrazují a odpovídají. Odpověď může být jen zvuková, nebo ve formě videa. Nastavovat lze různé parametry – počet odpovědí, čas před odpovídáním, čas na odpověď apod. Je docela možné, že si budete umět představit i jiný způsob nasazení této aplikace, než je výuka jazyků. Slovo „extempore“ totiž ve skutečnosti označuje formu okamžitého projevu bez přípravy a používá se též při ověřování způsobilosti či znalostí.


Extempore – The Speaking Practice App™

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat