12.9.18

13. 10.: 4. ročník konference Učitel IN - Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání

Tématem konference na ZČU v Plzni jsou novinky ze světa technologií a příklady dobré praxe

  • Technologie: Příklady dobré praxe ICT ve vzdělávání diskutované z různých úhlů.
  • Robotika: Rozvoj informatického myšlení, práce s roboty a robotickými stavebnicemi.
  • Virtuální realita: Aplikace pro virtuální a rozšířenou realitou a jejich využití ve výuce.
  • Speciální potřeby: Aplikace a aktivity, které se osvědčily ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Cizí jazyky: Náměty pro výuku cizích jazyků s využitím technologií a projektů mezinárodní spolupráce.
  • Metodika: Prezentace metodických materiálů a pomůcek pro efektivní využití technologií ve výuce.


Kdy: 13. října 2018 od 9.30

Kde: Západočeská univerzita v Plzni, v budově Fakulty elektrotechnické, Univerzitní ul., Plzeň

Účast na konferenci je zdarma.

Program

Registrace

Konferenci pořádá Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň. Konference byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 a Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.
Žádné komentáře:

Okomentovat