13.9.18

1. 11. a 7. 12.: Série workshopů na téma Jak na rovnost, násilí, předsudky?

Dvoudenní série workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání) a studující pedagogických oborů vysokých škol.

Workshopy probíhají dva dny: čtvrtek 1. 11. a pátek 7. 12. 2018, od 9:00 do 17:00

Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33

Můžete se těšit na sadu interaktivně podaných témat, která představí témata násilí, předsudků a nerovnosti z intersekcionální perspektivy. Prezentace a diskuse povedou kolegyně a kolegové z Katedry sociologie Masarykovy univerzity a z příbuzných pracovišť. Semináře jsou součástí tříletého projektu „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Účastnice a účastníci obdrží Certifikát Masarykovy univerzity o účasti na sérii.

Co můžete čekat?

  • prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
  • pracovní listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
  • prostor pro otevřenou diskusi
  • asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
  • zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
  • vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Účast na semináři je zdarma s možností proplacení cestovného.

Je nutné se registrovat do 30. 9. 2018

Událost na sociální síti Facebook

3 komentáře:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Podle názvu to vypadá na dobrou vymývárnu.

V. řekl(a)...

Účast na semináři je zdarma s možností proplacení cestovného.

Zdarma??? Lektoři si pronajsmou sál a proplatí cestovné ze svého?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak na rovnost, násilí, předsudky?

Jakože rovnost, násilí a předsudky v jednom pytli? Toť!
S tou rovností je nezbytné se vypořádat především a rázně.

Okomentovat