14.8.18

Zuzana Keményová: Do důchodu odchází dvakrát více učitelů, než kolik jich vystuduje učitelství

Ministerstvo školství zřídilo speciální fond, ze kterého učitelům učitelů částečně přisypává. Ale to je podle Miroslava Randy, děkana Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a předsedy Asociace děkanů pedagogických fakult, jen záchranná brzda, která dlouhodobě nic neřeší. „Nedostatek kvalifikovaných učitelů bude v příštích letech ještě narůstat. A jakmile nastane odliv pracovníků z fakult vzdělávajících učitele, je otázkou, kdo pak bude učitele učit,“ upozorňuje Randa.

Z rozhovoru v Universitas.cz vybíráme:

Mluvíte o neutěšené platové situaci učitelů na pedagogických fakultách. Máte tím na mysli učitele a profesory, kteří tam učí, nebo absolventy, tedy studenty, kteří se stanou učiteli na základních a středních školách?
Neutěšená situace kolem výše mezd se týká jak učitelů v regionálním školství, tedy v mateřských, základních a středních školách, tak rovněž pedagogů na pedagogických fakultách. Obě skupiny pedagogů nelze oddělovat. Mzdové podmínky učitelů v regionálním školství se začaly zlepšovat za ministryně Valachové a i současný ministr školství má jako jednu ze svých priorit navýšení platů v regionálním školství. Toto zvyšování mezd plně podporujeme, už proto, že se týká našich absolventů.

Růst platů učitelů měla minulá vláda ve svém programovém prohlášení za jednu ze svých priorit. S tím jste nebyli spokojeni?
Na pedagogických fakultách se situace díky Fondu vzdělávací politiky, zkráceně Fondu F, zlepšuje, ovšem pomaleji než v regionálním školství. V tuto chvíli je totiž na většině pedagogických fakult průměrná mzdová úroveň pod úrovní regionálního školství, a tak hrozí odliv akademických pracovníků z pedagogických fakult na základní a střední školy. Velmi výrazně na tuto skutečnost upozorňuje Vysokoškolský odborový svaz i naše Asociace děkanů pedagogických fakult. Mzdová úroveň akademických pracovníků na pedagogických fakultách pod úrovní regionálního školství skrývá ještě jedno riziko. Rozevřené nůžky mezi regionálním školstvím a pedagogickými fakultami se projeví i u učitelů samotných, a to v rámci plateb za reflektovanou pedagogickou praxi, kterou fakultám připravujícím učitele poskytují ti nejlepší učitelé z praxe – a my jim budeme poskytovat za tuto nadstandardní činnost podprůměrnou odměnu. Budou vůbec ochotni nám za těchto podmínek pomáhat s přípravou nových učitelů?


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vypadá to, že se učitelé v šeru pochmurných sboroven množí dělením.
Edu Wars: Epizoda II – Klony útočí na mandatorní výdaje státního rozpočtu.

Okomentovat