30.8.18

Složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů je PŘÍSNĚ TAJNÉ!

Koncem května tohoto roku jsme marně hledali na webech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělávání složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů. Požádali jsme tedy Oddělení vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zodpovězení několika otázek o složení a činnosti tohoto orgánu řídícího důležitou revizi rámcových vzdělávacích programů. Odpovědi byly vyhýbavé a na opakované urgence už Oddělení vnějších vztahů a komunikace nereagovalo.


Nejprve si přečtěte odpovědi na naše otázky:

Kdo jsou členové Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů?

Radu pro revize RVP tvoří skupina odborníků z řad aktivních pedagogů, psychologů, speciálních pedagogů, ředitelů úspěšných škol, učitelů vysokých škol z různých oborů, odborníků z průmyslové sféry vyjadřující se ke vzdělávání z hlediska potřeb dalšího rozvoje národního hospodářství. Složení Rady pro revize RVP vychází z návrhu NÚV, který vytvořil v červnu 2016. Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let, mohou být jmenováni opakovaně.

Jak Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů pracuje?


Rada se podílí na koncipování, sledování a hodnocení vzdělávání. Schvaluje celkové pojetí a zajištění koncepční jednoty kurikulárních dokumentů na všech stupních vzdělávání. Výkonným orgánem je pro tuto činnost Národní ústav pro vzdělávání.

Jak často se schází?


Rada pro revize RVP se zatím sešla jednou, a to v září 2017.

Kdo Radu pro revize rámcových vzdělávacích programů řídí?

Radu pro revize RVP řídí ministr školství, mládeže a tělovýchovy.


Na následující otázky jsme již odpověď nedostali:

Kdo konkrétně je členem Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů?

Považuje MŠMT složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů ta utajovanou informaci?

Kdy dojde k dalšímu jednání Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů (došlo k němu případně v době od 30. 5.)?


Takováto netransparentnost revize RVP je podle našeho názoru naprosto nepřijatelná.

Připomíná to podobně netransparentní "inkluzivní" revizi RVP ZV z roku 2016, kde je uvedeno, že ji připravil Národní ústav pro vzdělávání, zatímco autoři původního textu RVP ZV jsou jmenovitě vyjmenováni. Autoři revize se zřejmě za svou práci stydí...

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Složení Rady pro revize rámcových vzdělávacích programů je PŘÍSNĚ TAJNÉ!

Tak snad že ochrana, abychom se nevytřeštili z toho, kdo všechno je na výplatní listině.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jestlipak je tam nějaký učitel.

Ivo Mádr řekl(a)...

Spíše očekávám příchod dalšího "vymakaného papírování" v RVP. Někdo za to dostane asi dobře zaplaceno. O tom není pochyb. A při tvorbě ŠVP většina kantorů nepochopí myšlenky "vědátorů" s akademickými tituly.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To pytlici očekávají příchod dalšího mesiáše!
Kdo se přidá k čtyřjedinnosti Feřtek, Hřebecký, Kartous, Slejška?
Jakože spirituální kvintet...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

To pytlici očekávají příchod dalšího mesiáše!

Už stojí ve frontě. Je jich pěkný kus, říkají si Učitelé plus.

mirek vaněk řekl(a)...

No nebudou to nijací odborníci nebo to budou odborníci na všechno. Hlavně je potřeba vědět k čemu to žákům bude. To je teď nejdůležitější. A posílit demokratického člověka a dobré vztahy mezi lidmi. Možná i obranu vlasti a protože se děti málo hýbou posílíme i tělocvik. To bude vzrůšo mezi učiteli(temi co zbyly), až se nové moderní texty s novými moderními pojmy vyvrbí.

Okomentovat