17.8.18

Pozor! Další podvod, skrývající se za falešnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím!

Podvodníci považují zřejmě dobu prázdnin za nejvhodnější pro útoky na školy, aktuálně do škol dorazil podvodný e-mail, vydávající se za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým se neznámí pachatelé pokoušejí ze škol získat údaje o "nákladech na zajištění souladu s GDPR". Podle všech indicií jde o sprostý marketingový průzkum a takovouto žádost můžete jedině ignorovat a nahlásit odesilatele jako spammera...

Na školy je aktuálně rozesílán e-mail s tímto textem:

Žádost o informace

Vážení,
náš tým dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a v této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabylo účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o zpřístupnění následujících informací formou vyplnění odpovědí z dotazníku, který naleznete na adrese: goo.gl/j9vrjz.

Vyplnění dotazníku Vám zabere necelé 2 minuty a nám to velice pomůže. Proto prosím, najdetě si na náš dotazník chvíli času a pomozte nám zmapovat informace ohledně GDPR. Děkuji.

S pozdravem,

Martin Malý
GDPR tým

Odesílatel martinmaly1980@gmail.com není pomocí vyhledávače Google dohledatelný a je možné, že jde o falešnou adresu.

Na adrese uvedené v e-mailu Korunní 2569/108, Praha 10 101 00, má aktuálně sídlo 888 právnických osob a slouží jen jako poštovní schránka. Subjekt s názvem Školy se nám nepodařilo vyhledat,

A ještě právní výklad dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

§ 14

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Rozesílaná e-mailová žádost nesplňuje požadavek zákona na identifikaci fyzické nebo právnické osoby jako žadatele. Takovouto žádost můžete jedině ignorovat a nahlásit odesilatele jako spammera...


Žádné komentáře:

Okomentovat