23.8.18

Moje cesta za Janem – literární soutěž k 50. výročí oběti Jana Palacha

Gymnázium Jana Palacha Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem, Společností Jana Palacha ve Všetatech a za podpory rodiny Palachovy vyhlašuje literární soutěž pro autory ve věku 15-16 a 17-19 let.

Témata:

A. reportáž o tom, jak jsem se vydal/a na místa spojená s životem Jana Palacha / Jana
Zajíce
B. úvaha o tom, jak jsem pochopil/a, že i já mám zodpovědnost nejen za sebe sama
C. volný slohový útvar inspirovaný Janem Palachem v umění

Termín odevzdání: 30. září 2018

Termín vyhlášení výsledků: 16. ledna 2019, obřadní síň MěÚ Mělník

Kategorie: I. 15 – 16 let II. 17 – 19 let

Vítězné práce budou publikovány ve sborníku vydaném k výročí.

Rozsah: max. 4 normostrany

Žádné komentáře:

Okomentovat