26.8.18

Lesy České republiky, státní podnik: Projekt Sešity do škol

Lesy ČR v rámci marketingové strategie přednostně podporují několik oborů a činností. Patří k nim mimo jiné školství (zejména oborové), a také propagace dřeva jako obnovitelné suroviny. Neméně důležitá je podpora osvětových programů se zaměřením na ekosystém lesa. V rámci projektu Sešity do škol chtějí děti seznámit s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje. Aby věděly, že za vytěžené stromy se sází stromy nové, že lesa neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá. Aby si uvědomily, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity od nás. A aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou tím ničeny naše lesy.

Jak sešity objednat

Každá základní škola v ČR si může zdarma objednat určitý počet sešitů, které Lesy ČR doručí bezplatně přímo k vám.

Objednat lze pouze jednou, opakovaně již není možné sešity doobjednávat.

Po přihlášení pomocí IČO dané školy zjistíte, kolik sešitů si můžete objednat.

Nejmenší počet sešitů k objednání od jednoho druhu je 20 ks.

Vybírat je možné celkem z osmi druhů, graficky a informačně jsou sešity rozčleněny podle náročnosti od nejmenších pro starší žáky.

Sešitů je určité množství, po vyčerpání kapacity nebude již možné je objednávat.

Bližší informace k jednotlivým tématům najdete na www.lesycr.cz nebo na sociální sítí Facebook.

Lesy ČR uvítají zpětnou vazbu, rádi by se dozvěděli, zda se dětem sešity líbí, reakce je možné zasílat na sesity@lesycr.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat