17.8.18

ČŠI: Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci vyučovacích hodin, nikoli přestávek

Česká školní inspekce odpověděla na dotaz Gabriely Hruškové, ředitelky Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí, ohledně možnosti zákazu mobilních telefonů ve školním řádu. Na sociální síti Facebook i u publikovaných článků k tématu je řada rozsáhlých diskusí, kde učitelé prezentují své souhlasné i nesouhlasné názory k zákazům mobilů ve školách.

Odpověď České školní inspekce:

Vážená paní Hrušková,

mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které s sebou člověk nosí zpravidla všude, a jsou běžnou součástí každodenního života. Školní řád nemůže zakázat žákům nošení mobilních telefonů do školy nebo na školní akce, ale může upravovat vymezení rozsahu používání mobilních telefonů žáky ve škole. Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci vyučovacích hodin (riziko rušení, opisování při testech apod.), nikoli přestávek.


V loňské anketě ve skupině Pedagogická komora - diskuze o školství - učitelé, ředitelé... většina hlasujících byla pro 2. variantu:

  1. Volný režim při používání mobilních telefonů, tj. bez stanovených pravidel. - 1 hlas
  2. Zákaz používání mobilních telefonů ve vyučovacích hodinách pouze tehdy, pokud vyučující neurčí jinak (pomůcka pro výuku). O přestávkách, volných hodinách, výletech atd. povoleny. - 180 hlasů
  3. Zákaz používání mobilních telefonů ve vyučovacích hodinách. O přestávkách, volných hodinách, výletech atd. povoleny. - 15 hlasů
  4. Celoplošný zákaz používání mobilních telefonů v průběhu celého dne (vyučovací hodiny + přestávky). - 56 hlasů
  5. Zákaz zákazů ICT, ale učit se domlouvat si pravidla používání a využívání ICT (na základě vzájemného respektu) - 13 hlasů

Žádné komentáře:

Okomentovat