30.7.18

Zatím netransparentní příprava koncepce občanského vzdělávání: dojde ke změně k lepšímu?

Podle zprávy ČTK začne v srpnu na Úřadu vlády vznikat koncepce občanského vzdělávání, která má pomoci vychovávat aktivní občany. Kromě jiného se má zaměřit "na zlepšení výuky na školách i na celoživotní vzdělávání, které má vybavit obyvatele České republiky kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti". Má to ale jeden háček, jestliže budeme považovat transparentnost za klíčovou vlastnost řízení demokratické společnosti, tak počátek je poněkud rozpačitý... Ale říká se: konec dobrý, všechno dobré.

Před rokem jsme publikovali návrh materiálu Základní rámec občanského vzdělávání v ČR z dílny ministra pro lidská práva Jana Chvojky, který (cituji):

...ilustruje, jaký potenciál může občanské vzdělávání mít, pokud by bylo zajištěno jeho systémové řešení – tedy systémová podpora a dlouhodobý koncepční rozvoj. Za klíčové předpoklady takového řešení považuje konsensus a podporu napříč politickým spektrem a technické zajištění. Níže proto navrhuje postup vedoucí ke splnění těchto předpokladů. V závěrečné kapitole nastiňuje podobu rámcových opatření, která jsou pro systémové řešení občanského vzdělávání potřeba.

Na úterním zasedání vlády 31. července pak premiér předloží Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice, který bohužel veřejnost zatím nemá k dispozici. Ve zprávě ČTK se uvádí:

Autoři chystané koncepce, aby zajistili transparentní proces vzniku strategického materiálu, rozložili práci na dva roky a pozvou k ní veřejnost. První veřejná konzultace by se měla uskutečnit v září letošního roku. Finální verze dokumentu by měla být hotova v září 2020.

Požadavek transparentnosti zazněl ostatně i na setkání ke Koncepci občanského vzdělávání ministra spravedlnosti v dubnu 2018, kde v diskuzi zaznělo:
  • účastníci setkání se shodli, že Základní dokument by měl především obsahovat plán prací postupu vytvoření Koncepce občanského vzdělávání(...)
  • požadavek na co největší transparentnost procesu vytváření dokumentu
  • zohlednit v dokumentu další práce, např. revizi Rámcových vzdělávacích programů
Loňský materiál vychází i z tématické zprávy České školní inspekce Občanské vzdělávání v základních a středních školách, doporučujeme ji ke přečtení.

Doufejme tedy, že bude zítra materiál Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice publikován a požadavek na transparentnost bude hned v počátku naplněn...


Žádné komentáře:

Okomentovat