4.7.18

Otevřený dopis rektorce Mendelovy university od vědců a vědkyň Fóra Věda žije!

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda Žije! napsali otevřený dopis, ve kterém vyzývají rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou, aby nechala řádně prošetřit podezření z plagiátorství bývalé studentky Taťány Malé, rozené Veličkové. Podezření se týká diplomové práce z roku 2005 s názvem „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“.

Nedávné informace v tisku týkající se diplomové práce Taťány Malé vrhají podezření na kvalitu školícího procesu a standardy vědecké práce na Mendelově univerzitě. Dosavadní vyjádření rektorky v této věci na nás dělají dojem, že se snaží celou věc bagatelizovat, což prestiži univerzity neprospívá. Zejména argument, týkající se nemožnosti rozpoznat opsaný text kvůli absenci specializovaného software, působí v tomto případě značně nevěrohodně, vzhledem k tomu, že původní i opsaná práce měly stejného vedoucího.

Plagiátorství, tedy vydávání cizí práce za práci vlastní, je jedním z prohřešků se kterým se akademické prostředí potýká po staletí. Jakákoli relativizace tohoto problému tak poškozuje dobrou pověst a vnímání celého vědeckého a vysokoškolského prostředí širokou veřejností.

Žádáme proto rektorku Mendelovy univerzity o důsledné prošetření celé kauzy a zveřejnění jednoznačných závěrů, která závažná podezření z porušení akademických mravů definitivně potvrdí či vyvrátí.

Plné znění otevřeného dopisu najdete zde.

Zástupci Fóra Věda žije!

Michael Komm, místopředseda

Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

Lukáš Dvořáček, předseda

Otevřený dopis rektorce Mendelovy univerzity

Vážená paní rektorko,

v minulých dnech se v tisku objevily informace o údajném případu plagiátorství bývalé studentky Mendelovy univerzity v Brně Taťány Malé, rozené Veličkové. Ta obhájila na Mendelově univerzitě v roce 2005 diplomovou práci s názvem “Mikroklimatické podmínky v chovu králíků”, ve které se údajně vyskytují pasáže přejaté ze starších prací, které nebyly řádně citovány (viz. např. bit.ly/2u8xe5A). Vyzýváme Vás, abyste tuto věc nechala řádně prošetřit, a pokud se podezření na plagiát prokáže, přistoupila k řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce dle zákona č. 111/1998 Sb. § 47c.

V návaznosti na Vaše nedávná prohlášení pro média nám též dovolte připomenout, že pojem plagiát byl poprvé ve svém dnešním významu použit již v prvním století našeho letopočtu římským básníkém Martialisem. V českém prostředí je definován normou ČSN ISO 5127–2003, která vstoupila v platnost dříve, než došlo k sepsání výše uvedené diplomové práce. Rovněž argument, týkající se nemožnosti rozpoznat opsaný text kvůli absenci specializovaného software, působí v tomto případě značně nevěrohodně, vzhledem k tomu, že původní i opsaná práce měly stejného vedoucího.

Za Fórum Věda žije!,

Lukáš Dvořáček, předseda

Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně

Michael Komm, místopředseda

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Proč jenom Malé? Ono se zdá, že to bude velké.

Okomentovat