24.7.18

Jiří Kuhn: Kariéra – o co jsme přišli

Od posledního, od roku 1989 již pátého vážného pokusu o vytvoření systému učitelské kariéry uplynuly již více než dva roky. V červnu 2015, doslova několik dní po svém jmenování, rozhodla ministryně Kateřina Valachová o tom, že výstupy tříletého projektu Kariérní systém nebudou realizovány, rozprášila projektový tým, odepsala více než 30 milionů korun, které byly na přípravu kariérního systému v průběhu tří let vynaloženy, i nepočítaně hodin práce stovek lidí, kteří se na jeho tvorbě, připomínkování a pilotáži podíleli. Definitivní tečku za dalším kolem pak udělala Poslanecká sněmovna, když neschválila novelu zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovních. Je to špatně? Je to dobře? Potřebují školy a učitelé vůbec něco podobného?

Z článku z Řízení školy online vybíráme závěr:

Po třech letech práce na projektu odmítla Kateřina Valachová do slova a do písmene pár dní po svém nástupu projektové výstupy, aniž se s nimi seznámila. Ustavila pracovní skupinu, v níž byli ti zástupci pedagogických fakult, kteří z projektu v jeho průběhu odešli, a čelní představitelé CZESHA a Asociace ředitelů ZŠ. Dostali za úkol v termínu několika měsíců vytvořit nový kariérní systém včetně standardu učitele. Na rozdíl od projektových výstupů neprošly výsledky činnosti této nově ustavené skupiny žádnou odbornou diskusí, pilotáží ani připomínkovým řízením. Návrh zákona neprovázela nová EJA. Standard učitele včetně návrhu paragrafového znění novely zákona a prováděcích předpisů dostali k dispozici jen senátoři a poslanci, nikdo jiný ho neviděl… Od výsledné podoby kariérního systému se nakonec, pokud vím, distancovali i akademici z pracovní skupiny, kterou si ministryně na jeho přípravu sestavila. Jedni z mála, kteří výslednou podobu kariérního systému podporovali, byli odboráři. Tedy přesněji řečeno vrcholné vedení ČMOS. Řadoví odboráři neměli o jeho podobě ani ponětí… V průběhu projednávání v Parlamentu byly přijaty desítky pozměňovacích návrhů, ale novela zákona o pedagogických pracovnících nakonec nebyla přijata.

Skoro by se sem hodilo napsat: „A zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Vím, že dlužím odpovědi na otázky, které jsem položil v úvodu, ale odpovězme si sami. Názory budou evidentně různé a je to pochopitelné. Co bych ale určitě doporučil? Podívejte se na web NIDV, najděte si výstupy z projektu a prostudujte si je. Určitě mezi nimi najdete použitelné náměty pro nastavení svých školních autoevaluačních procesů. Je asi vhodné též zmínit, že něco z projektu se rozhodlo zachránit i MŠMT. V současné době pracuje NIDV na resortním úkolu, jehož cílem je připravit standard ředitele školy, nastavit blíže podmínky pro konkurzní řízení a upravit přípravu učitelů, kteří se rozhodli vydat se po kariérní cestě k funkčním pozicím.
5 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Souhlasím s jediným: přečtěte si výstupy. Byrokratické šílenství. Velice zdařilý byl zejména 4. stupeň. http://www.nidv.cz/projekty/archiv-projektu-esf/140-karierni-system

Radek Sárközi řekl(a)...

Kdyby nebylo výzvy iniciativy Pedagogická komora se 7 400 signatáři, hladce by prošel kariérní řád Senátem, a kdyby nebylo následné petice s 21 609 podpisy z 1 150 škol, Poslanecká sněmovna by Senát přehlasovala a kariérní řád by schválila...

Radek Sárközi řekl(a)...

Jen připomenu, že Jiří Kuhn kariérní řád ve verzi Kateřiny Valachové loni velmi propagoval...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Berme to jako takový výstřel z Aurory. Zastánci KŘ zahajují cestu k jeho exhumaci. Ostatně UP to měla v plánu vždy.

Okomentovat