28.6.18

TOP 09: Chceme vyšší kvalitu škol už v příštím školním roce

Různorodost škol, důraz na jazykovou gramotnost, schopnost studentů komunikovat a učit se, ale také dostatek škol a klasických i alternativních školek v místě, kde děti a žáci bydlí. To jsou priority, které dnes u příležitosti konce školního roku představili experti TOP 09. K realizaci všech těchto priorit je potřebné zajistit odpovídající financování školství, proto TOP 09 vyzývá vládu, aby vzdělání vnímala jako naprostou prioritu, a to i ve svých rozpočtových plánech.


„Pětka na konci školního roku nemusí ve školství nutně znamenat jen špatnou známku. Pro nás je to symbolicky počet priorit pro následující školní rok a pro kvalitnější české školství. Chtěli bychom podpořit výjezdy žáků a studentů do zahraničí, které jim pomohou naučit se cizí jazyky. Důležité jsou také výměnné pobyty žáků a pedagogů v rámci evropských projektů, protože znalost cizích jazyků je pro nás součást evropanství,“ uvedl senátor a předseda expertní skupiny TOP 09 pro školství Jiří Růžička.

Konkrétní opatření pomáhající zkvalitnit výuku na druhém stupni základních škol a na středních školách, což vyžadují studenti i rodiče, by měla vést k tomu, že mladí absolventi budou schopni se orientovat a flexibilně přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům trhu práce.

„Znamená to například důraz na všeobecné vzdělání, dobrou znalost matematiky a jazyků, informační gramotnost a schopnost umět se přizpůsobit změnám. Nechceme, aby naše školy vychovávaly absolventy podle krátkodobých požadavků průmyslu nebo trhu práce,“ řekl senátor Jiří Růžička.

Ke kvalitě školství pomůže také různorodost všech typů škol a možnost výběru pro rodiče i děti. „Klíč je v pestrosti zřizovatelů škol, školních vzdělávacích programů, metod vzdělávání, ale i ve vlastní volbě žáků. Nabídka vzdělávání u soukromých nebo církevních škol a jejich pokrokové učební programy podpoří kvalitu škol veřejných,“ uvedl poslanec a děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity František Vácha.

Priority TOP 09 pro kvalitnější školství naleznete v příloze.

Priority TOP 09 pro kvalitnější školství

Jazyková gramotnost jako součást evropanství

Podpora jazykového vzdělávání již od mateřských škol, certifikované přezkušování žáků základních a středních škol či zajištění úhrad spolupodílů žadatelů, kteří čerpají finance na vzdělávání z dotačních programů EU a dotací z národních zdrojů (Erasmus+, Norské fondy, ERDF). Chceme podporovat co největší počet žáků a studentů, kteří se účastní jazykových výjezdů do zahraničí. Podpoříme výměnné pobyty žáků i pedagogů. Zvážíme možnost příspěvku na jazykové certifikáty.

Různorodost nejen veřejných škol a zvyšování kvality výuky na 2. stupni základních škol

Podporujeme větší různorodost vzdělávání na našich školách, a to v oblasti větší pestrosti zřizovatele, školních vzdělávacích programů, metod vzdělávání i vlastní volby ze strany žáků. Místo kritiky existence osmiletých gymnázií je třeba podpořit základní školy ve snaze zlepšování kvality výuky.

Do školy bezpečně a pěšky

Budeme usilovat o zajištění dostatečné kapacity pro obecné školství (ZŠ a MŠ). Většina rodičů by měla mít možnost, aby jejich děti chodily bezpečně a pěšky do školy v okolí jejich domova.

Podpora všeobecného vzdělávání na středních školách

Globalizovaná světová ekonomika zvýhodňuje ty, kdo jsou schopni se v ní orientovat a flexibilně přizpůsobovat rychle se měnícím požadavkům trhu práce. Proto preferujeme důraz na všeobecné vzdělání, dovednosti typu matematické a informační gramotnosti, jazykové znalosti, schopnost komunikovat a učit se/přeučovat se atd. Tento přístup by se měl ve značné míře týkat nejen gymnázií, ale i odborných škol. Odmítáme, aby zaměření odborného vzdělávání vycházelo z krátkodobých požadavků různých průmyslových lobby daných mj. dočasnou situací na trhu práce či pohledem do minulosti.

Podpora dětských skupin a mikrojeslí pro děti mladší 3 let

Je třeba podpořit a z národních zdrojů zajistit dostatečnou kapacitu nejen v mateřských školách, ale i nabídku alternativních způsobů zajištění předškolní výchovy dětí, jejichž rodiče chtějí nebo se musí v nějaké míře opět zapojit do pracovního procesu dříve, než děti půjdou do MŠ.

Zdroj: TOP09.cz

5 komentářů:

Tomáš Barták řekl(a)...

To, co je v nadpise, chtějí všichni politici pořád. Ale dát na to peníze nechce nikdo. Každý jen přemýšlí a vymýšlí, jak uplést z lejna bič. (Omlouvám se.)

Jirka řekl(a)...

A proto všem učitelům přeji pohodové chvíle zaslouženého volna, kdy budou moci nabrat síly na další rok práskání bičem. Sedmák mi při děkování podal ruku sebevědoměji než leckterý politik a deváťáci vidí svět reálněji než mnozí rodiče. Má to smysl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chceme vyšší kvalitu škol už v příštím školním roce

Pytlici chtěli vyšší kvalitu politiků už od před před předminula.
Povětšinou ale nebylo z čeho brát...

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Pokud si dobře vzpomínám, když měla tato partaj ministra financí, snížil se odvod do FKSP ze dvou procent na jedno a bylo rozhodnuto, že do ONIV snížených tehdy na přibližně polovinu oproti dřívějším letům bude započítávána i nemocenská zaměstnanců škol. To byl konkrétní příspěvek TOP ke kvalitě školství, o žádném jiném za dobu existence této strany nevím.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Najde se konečně někdo, kdo vysvětlí politikům, že dobré učitele dostanou do škol jedině pořádnými platy? – Aneb: když se tady i jinde neustále háže Finskem?

Psal jsem o tom už v roce 1998, a bylo to marný, bylo to marný, a je to… Tehdy jsem požadoval 30 000 Kč hrubého a zároveň Zákoníkem práce danou pravomoc ředitelům škol vyhodit učitele neschopného a místo něj přijmout učitele schopného.
Stalo se akorát to, na co má čeština výraz, jejž jakožto člen akademické obce nemohu použít (začíná na laryngálu/glotálu „h“).

Dnes požaduji 40 000 čistého a nadále pravomoc ředitele vyhodit učitele neschopného (bez ohledu na gender) a vzít místo něj schopného. Za těchto podmínek máme po problémech, za tím si stojím.

Okomentovat