2.6.18

Tomáš Feřtek: Trpělivost ani čas šéfovi Cermatu růže nepřinesly

Jiří Zíka byl z postu ředitele Cermatu odvolán po sérii spíše drobných pochybení. Tedy srovnáme-li to se zásekem, který u maturity z matematiky a češtiny vedl v roce 2012 k okamžitému odvolání jeho předchůdce Pavla Zeleného. Tentokrát se nakupila chyba v přijímacím testu, kterou přehlédly dvě kontrolní komise Cermatu, technické chyby při centrálním zpracování přijímaček, několik sporných úloh, o nichž se diskutovalo spíš mezi odbornou veřejností, vadné údaje v tiskové zprávě o výsledcích maturit a konečně další chyba, tentokrát v maturitním testu, kterou opět kontrolní mechanismus Cermatu nezachytil. Ale právě ta dobře ilustruje, v čem je problém.

Z článku v RESPEKT.cz vybíráme:

V otevřené úloze bylo třeba jako ustálené rčení uznat nejen přísloví trpělivost růže přináší, ale také variantu čas růže přináší, byť ji ve frazeologickém slovníku nenajdete. V běžné řeči se totiž i tahle ustálená podoba vyskytne. O čemž svědčí kromě jiného to, že slovo čas na volné místo v úloze napsalo přes čtyři tisíce tři sta maturantů. To těžko může být náhoda. A jestliže přes sto z nich díky tomu nemusí maturitu opakovat, případně další rok studovat, těžko to označit za banalitu. Z jejich osobního hlediska i z hlediska státní kasy.

Velmi dobře je na tom vidět, jak i drobná chyba v takové zkoušce zásadně ovlivní životy mnoha lidí, jak slabě fungují kontrolní mechanismy Cermatu a jak nevděčné a komplikované je ověřovat vnímání jazyka testem. Kdyby stejná úloha padla u ústní zkoušky, jistě by žádný problém nezpůsobila. A možná by mohla odstartovat zajímavou debatu, zda v tomto kontextu nejsou čas a trpělivost synonyma.6 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Pan Feřtek jako dlouholetý sledující a aktér maturitních diskusí ví, že jeho tvrzení na adresu češtinářských testů jsou eufemisticky řečeno mírně pochybná a hlavně že návrhy na vrácení písemné a ústní zkoušky do gesce škol jsou z principu vadné a krokem zpět. V průběhu měsíce se to pokusím v krátkosti shrnout v samostatném článku. Závěrečná práce je pak marginální záležitost, tam, kde ji školy chtějí využívat, už tak v nějaké formě činí.

Josef Soukal řekl(a)...

Ještě bych rád dodal, že publikování a analýza dat jsou sice důležitým, ale pouze doprovodným úkolem Cermatu. Tím hlavním je zajistit kvalitu zkoušky v rámci možností, které má. A je příznačné, že se nejrůznější komentátoři takřka vůbec nezabývají ústní zkouškou z češtiny, která je prakticky v rukou škol. Tam jsou data skoro nezajímavá, mají totiž jen malou vypovídací hodnotu; a celá série obsahově podobných návrhů na úpravu maturity směřuje k tomu, aby data o písemné a ústní zkoušce ztratila na významu úplně. Stejně jako jakákoli diskuse o potenciálních vadách metodiky zkoušky a hodnocení (ostatně po školách ji nikdo nebude chtít, školy totiž všechno dělají automaticky lépe než stát - pro který pracují špičkoví učitelé a oboroví specialisté).

Nicka Pytlik řekl(a)...

slovo čas na volné místo v úloze napsalo přes čtyři tisíce tři sta maturantů.
To těžko může být náhoda.


Tak snad nějaké spiknutí?
Či reje zahraničních zpravodajských služeb s cílem rozvrátit naše hospodářství?
Potvrzuje se, že pravda je dána počtem respondentů.
Kdyby časovou nedostatečností utrápení maturitní nešťastníci plnili v průběhu studia svoje studijní povinnosti a lépe se k až tak životně důležité zkoušce připravili, nemělo by nanabytí pár bodíků být zásadní překážkou k toužebnému úspěchu. Naštěstí vše dobře dopadlo, a máme o sto víc středoškolsky vzdělaných kádrů s maturitou. Kádrů, kteří prolezli ledvá.
V každém případě budou pytlici muset přehodnotit svůj vztah k odborníkům na vzdělání, konzultantům i auditorům. Jejich široce filosofický a hluboce lidský vhled do té nejdůležitější oblasti života celé společnosti, to jest dosahování certifikátů o vzdělání nejvyšší možné kvality, pytliky vyloženě dojímá. Na sklonku svého profesního života se dočkali, ti pytlici.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale i sám Velký Moravec se dnes odvolával na Feřteka a na Valíkovou. A najednou jakoby se zmenšil.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A najednou jakoby se zmenšil.

Moravec prťavec. Pytlici tyhlety diskusní realityšou už dávno nesledují.
A tak nejspíš promeškají i ten zlomový moment, kdy tam konečně už dovalí i odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří, bude vymalováno. Jestli se někde tvoří dějiny, pak je to v televizních debatách druhu veškerého. Brzo, brzičko to tu stejně převálcují soukupíci z trilobitova.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Vrácení slohů do škol je návrat do pravěku, ba hůř, návrat do 80. let.

Zajímalo by mě taky, za koho paní Valíková veřejně vystupuje. Než jsem se před lety odvážil vlézt do médií, měl jsem za sebou výsledky dvou rozsáhlých diskusí češtinářů o koncepci předmětu a maturity z něj. Paní Valíková (re)prezentuje názory SUČJL, tedy organizace, o které nikdo neví, kolik má členů a kolik z nich jsou praktikující češtináři. A která vytrvale odpírá odpověď na tuto otázku, ať na zdejším fóru, nebo mailem, po kterém jsem v této věci oslovil předsedkyni SUČJL p. Dohnalovou.

Paní mluvčí SUJČL Valíková: kdo dal právo SUČJL a vám osobně mluvit do médií tak, jako by toto sdružení zastupovalo většinové mínění středoškolských češtinářů??

A jen tak mimochodem a opět: Kolik členů má aktuálně SUČJL a kolik z nich jsou praktikující středoškolští češtináři?

Okomentovat