6.6.18

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: Analytický materiál k výsledkům dotazníkového šetření 2018

Zajímá vás, proč zřizovatelé soukromých škol ke zřízení "své" školy přistoupili? Jak je to se "školným" vybíraným těmito školami - jaká je jeho výše a k úhradě jakých výdajů slouží? Jak tyto školy odměňují své zaměstnance? V jakých prostorách vykonávají svou činnost? Jaké problémy tyto školy v současné době řeší? Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska připravilo stručný materiál určený pro odbornou i laickou veřejnost, v němž jsme se pokusilo na základě faktů reagovat a vyvrátit některé z mýtů týkajících se soukromého školství.


Žádné komentáře:

Okomentovat