4.6.18

Radek Sárközi: Platnost přijímacích testů je sporná

V médiích se vášnivě debatovalo o jedné nepovedené úloze z češtiny v letošních testech pro přijímací zkoušky na střední školy. Ani autor dané úlohy, ani kontroloři z Cermatu si neuvědomili, že kořen „běh“ tvoří čtyři hlásky, nikoliv jen tři. Ponechme stranou otázku, zda mají dostávat žáci v celostátních testech podobné chytáky. Je tu totiž mnohem závažnější problém: jsou přijímací testy od Cermatu jako celek vůbec platné? Podle mého názoru nikoliv. A to proto, že je jejich obsah v rozporu s ministerskou vyhláškou.

Z článku v MF DNES vybíráme:

Podle školského zákona musí obsah a forma přijímací zkoušky odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. To je jednotný dokument, který vydalo ministerstvo školství. Z něj musí vycházet všechny základní školy, když si vytvářejí vlastní školní vzdělávací program, podle kterého pak učitelé dané školy vyučují. Nic více se o obsahu přijímaček ze zákona nedozvíme. Podrobnosti totiž určuje až samostatná vyhláška.

Jenže ouha, příslušná vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou prosadila ministryně Valachová, obsahuje pouze podivný požadavek, že „testy přijímací zkoušky musí vycházet z učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Důležité je slovo „učivo“. Každý učitel základní školy ví, že v uvedeném dokumentu je učivo pouze doporučené. Není tudíž pro školy ani učitele povinné a žáci se s ním vůbec nemusí setkat. A právě z něj mají být u celostátních přijímacích testů zkoušeni. Takový požadavek je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Je evidentní, že zmíněná vyhláška je paskvil. Zřejmě ji psal někdo, kdo školství vůbec nerozumí. Podobných legislativních nesmyslů má Valachová na svědomí více, například inkluzi nebo kariérní řád.

Žádné komentáře:

Okomentovat