28.6.18

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín: Machři roku

Odborných soutěží se žáci „éčkových“ oborů účastní společně s žáky oborů H – a nejen to, často v nich také vítězí. Odborné učiliště a Praktický škola Hlučín se může pochlubit opakovaným ziskem titulu Machři roku. O tom, co stojí za úspěchy Odborného učiliště a Praktické školy Hlučín, jsme si povídali s mistrem odborného výcviku Janem Lasákem, který přijel se svými svěřenci do Prahy na soutěž pořádané Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů.

Odborná soutěž se konala v dubnu 2018 jako součást doprovodného programu výstavy Památky – Muzea – Řemesla na Výstavišti Praha. Zúčastnilo se jí 8 škol – partnerů zmíněného cechu. Šest škol nominovalo týmy žáků oborů H, 2 školy oborů E. K nim patřilo i Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín. Reprezentoval ji žák 3. ročníku, který v uplynulém školním roce získal titul Machr roku, a nováček z ročníku prvního. „Je jen dobře, že se podívá, jak to na takových akcích chodí,“ usmíval se učitel odborného výcviku.

V zadání soutěže bylo malování říms, fládrování a mramor. „Římsy – plastické linkování, stejně jako fládrování – malba imitující dřevo, jsou techniky, které budou naši malíři v běžné praxi potřebovat,“ potvrzuje učitel odborného výcviku Jan Lasák. „Namalovat mramor je mnohem náročnější, součástí našeho školního vzdělávacího programu to není. Měli jsme s žáky necelý měsíc na přípravu, v rámci praxe si to soutěžní tým párkrát vyzkoušel.“ V průběhu soutěže už dvojice samostatně míchala barevné odstíny a pečlivě pracovala podle zadané předlohy.

Motivovat žáky k účasti v soutěžích nebývá v OU a PŠ Hlučín nijak složité. „Jezdí na soutěže rádi. Jsou dobří řemeslníci a vědí to – v loňském roce získali naši malíři a stolaři první místo v soutěži Machři roku, celkově soutěž naši žáci éčkových oborů vyhráli už třikát,“ vysvětluje učitel odborného výcviku. Tento projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého odborného školství, se koná od roku 2008 a pro účastníky je lákavá i finanční odměna, která připadá jak vítězné škole, tak soutěžícím žákům.

Možnost reprezentovat školu v odborných soutěžích a předvést své dovednosti jednoznačně přispívá k posílení sebevědomí žáků.

Rodiče se brání, zaměstnavatelé to neřeší

Z nejedné střední odborné školy zaznívá, že část žáků, kteří nastoupí do H oborů, má speciální vzdělávací potřeby a měla by být spíše v oborech typu E. Zkušenosti hlučínské školy to částečně ukazují také. Svou roli může hrát i skutečnost, že žáci „háčkových oborů“ jsou v určitých regionech například motivováni formou náborových stipendií, zatímco v E oborech tomu tak není. „Význam má i vzdálenost školy. Má-li žák učiliště s E oborem 50 km daleko a háčkový obor na dosah, rodina zvolí školu, která je blíž. Až když žák výuku nezvládá, přejde k nám,“ říká učitel odborného výcviku. Někteří si s sebou však přinášejí negativní zkušenosti a pocity neúspěchu.

Pro rodiče je E obor jako první volba mnohdy stigmatizující – přesto výuční list, s nímž absolvent odchází, je stejný jako v odpovídajících oborech H. Zaměstnavatelé mezi nimi žádné rozdíly nedělají. Potvrzuje to i výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů Pavel Žatečka: „E nebo H obory, my to nerozlišujeme. Když přijdou kluci, kteří mají tátu nebo dědu malíře, když mají řemeslo v rodině, bývají skvělí už v prvním ročníku. Zaměstnavatele nakonec stejně zajímá hlavně výuční list, a ten je stejný. Důležité je, aby žáci byli dobře vedení, aby se jim mistři odborného výcviku pořádně věnovali,“ dodává.

Hodně praxe a důraz na kvalitu

Hodně praktických zkušeností už v průběhu studia s důrazem na kvalitu je podle učitele odborného výcviku Jana Lasáka důležitý předpoklad budoucího dobrého pracovního uplatnění žáků. „V prvním ročníku jsou žáci v našich dílnách, naučíme je základy. Nejen řemesla, ale například i to, že dnes je jedním z důležitých požadavků zákazníků čistota a určitá ohleduplnost řemeslníků při práci v domech a bytech.“

V dalších ročnících žáci pracují převážně na zakázkách, které škola přijímá, pod dohledem svých učitelů. Významnou součástí výuky je poskytování okamžité zpětné vazby, včetně ocenění dobré práce. V průběhu učení se někteří žáci pustí do malování doma, u známých či příbuzných – a vědí, že v případě potřeby mohou svému učiteli zavolat i v sobotu či v neděli, pokud narazí na problém, se kterým si nevědí rady. „Poradím jim, oni to opraví, a už si to budou dobře pamatovat. Čím víc praxe i s komplikacemi, které někdy přináší, tím lépe,“ konstatuje učitel Lasák.

Širší obzory

Škola se snaží nabídnout žákům možnost seznámit se i s navazujícími řemesly, případně s těmi, které jejich odbornosti na stavbě předcházejí. Budoucí malíři, tapetáři a lakýrnici mohou například absolvovat certifikovaný kurz práce se sádrokartony. Malíři zkoušejí lakýrnické práce – nátěry dveří, zárubní, radiátorů…

Zájemci se mohou naučit tisknout a vyřezávat nálepky a samolepky na školním sítotiskovém stroji a plotru – jedná se rovněž o certifikovaný kurz v oblasti, po níž je v současné době v regionu velká poptávka. Řada žáků si uvědomuje, že tyto certifikáty jim přinášejí určitou „přidanou hodnotu“ na pracovním trhu a rozšiřují možnosti jejich uplatnění.

Foto: Ze zadání odborné soutěže pořádané Cechem malířů, natěračů a tapetářů (z archivu cechu)

Zdroj. NÚV.cz

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

A to byli schopní někteří expertní pitomečci např. na Eduinu tvrdit, že pro žáky praktických škol vše končí devítkou. Zde je vidět, jak záměrná kampaň to z jejich strany byla.
Slovo pitomečci jsem použila záměrně, neboť jen pitomeček, jsa několikrát praktikem upozorněn, že lže jak když tiskne, se drží svého lživého názoru jak klíště.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pardon, ale pytlici prosí, vyjadřujte se, paní Karvaiová, přesně!
Správně má být 'ubozí pitomečci' a 'záměrně lživá kampaň'.

Okomentovat