17.6.18

Miroslav Zámečník: Uměli jsme dřív počítat líp? Českému školství chybí peníze i management

Existuje v angličtině takové rčení, že „dostaneš, za co si zaplatíš“, ale připusťme, že platí jen v kombinaci s dalším moudrem, a sice že „problém nezmizí tím, že jej zaházíte penězi“. Bez dobré organizace a nastavení motivací pro všechny zúčastněné dává málokterý systém dobré výsledky, přičemž pro vzdělávání to platí samozřejmě také a možná ještě více.

Z článku v euro.cz vybíráme:

Podstatné je, že o dobrých výsledcích v testech tolik nerozhoduje sociálně-ekonomické pozadí, tedy zda se student narodil takříkajíc do dobré rodiny - 48 procent dětí ze sociálně slabších rodin mělo velmi dobré výsledky ve vědních oborech, což opět přineslo Estonsku prvenství. Vybavenost škol počítači v ekonomicky slabších oblastech (severovýchod na hranicích s Ruskem) a na venkově je přitom vyšší než ve městech a bohatších oblastech. Podobně jako ve Finsku – a na rozdíl od Česka - se klade důraz na všeobecné školství, děti nesegregují na víceletá gymnázia a školy i samotní učitelé mají samostatnost, jak dosáhnout požadovaných akademických výsledků. Estonsko zažilo opravdu hlubokou ekonomickou recesi, výdaje na studenta se však v letech 2005 až 2012 zvýšily o 30 procent a platy učitelů v posledních pěti letech stouply o 40 procent.

Žádné komentáře:

Okomentovat