4.6.18

Kateřina Valachová: Start reformy financování je stále podle zákona 1. ledna 2019

Důvodem svolání podvýboru pro regionální školství byly rozporuplné výroky pana ministra Plagy o odkladu reformy financování regionálního školství. Do 15. června má pan ministr dodat souhrnnou informaci o tom, jak pokračují práce na zavedení reformy.

Osobně jsem na podvýboru zdůraznila, že vedle toho je třeba dodržet také usnesení Poslanecké sněmovny o patnáctiprocentním růstu tarifů učitelů a desetiprocentním růstu mezd neučitelských pracovníků ve školství. To vůbec nijak neomezuje zvýšení netarifních složek, které jsou samozřejmě také velmi důležité.

Ministr Plaga potvrdil, že všechny semináře v území pokračují s tím, že start reformy je stále podle zákona 1. ledna 2019.

Existuje zde politická možnost (PN poslance Vondráka), že pokud nebude MŠMT dostatečně připraveno na skutečný "ostrý" start reformy, pak je možné posunout mírně její zahájení na 1. 9. 2019 a vyřešit tak pochybnosti ředitelů škol o financování letošního podzimu.

Já si dovolím dodat - to pouze a jenom za předpokladu, že již během roku 2019 (od 1. 1. 2019) budou uvolněny příslušné finanční prostředky a že budou zajištěny opravdu přísné kontroly všech finančních toků směrem ke školám. Jde o to, aby navýšené peníze i bez "paragrafového" promítnutí reformy do praxe doputovaly například na úvazky učitelek a učitelů MŠ a ZŠ.

Ale platí, že bez reformy jsou k tomu možnosti dosti omezené a stát nemá skutečně účinné páky, jak zajistit hladký průchod peněz systémem financování přes kraje až do škol. Nejbezpečnější se mi proto zdá dotační rozvojový program a velmi detailní pravidla pro výši a možnosti krajů k disponování s tak zvanými rezervami. A to jak na úrovni kaje, tak i na úrovni tak zvaných "trojkových" obcí.

Dlužno také dodat, že naprosto nic nebrání tomu (je to jenom o politické vůli), aby proběhlo předfinancování pomocí dotačního programu právě již od září 2018 (aby nebyly pochybnosti o onom podzimním období) a aby byla reforma spuštěna již 1. ledna 2019.

Nebo aby se zrychlila komunikace se školami v území a seznámily se s výpočty - neboť ostrý start (financování celého školního roku podle pravidel nového financování) je i nyní podle schváleného zákona od školního roku 1. 9. 2019!
Prostě se stále utkáváme s tím tradičním problémem, že školní rok a finanční rok se nekryjí.

Žádné komentáře:

Okomentovat